Kirkebenk 54


Ukjent

Båra til Sjur Helgeland

Interiør og innredning, Båre, Kirke, Alter, Sogneprest, Altertavle, Prekestol, Kirkebenk

Ukjent

[Kinn kirke]

Interiør og innredning, Kirke, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip

Carl Bjørn Olsen

[Lom stavkirke. Interiør]

Interiør og innredning, Stavkirke, Prekestol, Kirkebenk

Hermann Werner

Interiør af Molde Kirke

Interiør og innredning, Postkort, Kirke, Alter, Altertavle, Prekestol, Kirkebenk

Enoch Djupdræt

[Ullensvang kirke]

Interiør og innredning, Kirke, Dørportal, Kirkebenk

Enoch Djupdræt

Fra storetveit kirke

Kirke, Kirkeinteriør, Kirkebenk, Orgelgalleri

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Alter, Altertavle, Lysekrone, Prekestol, Krusifiks, Døpefont, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Alter, Altertavle, Lysekrone, Lysestake, Prekestol, Krusifiks, Døpefont, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Altertavle, Lysekrone, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Alter, Altertavle, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Alter, Altertavle, Lysekrone, Prekestol, Krusifiks, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Lysekrone, Jernovn, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Lysekrone, Jernovn, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Vindu, Altertavle, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør fra Mariakirken]

Vindu, Kirke, Søyler, Jernovn, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør fra Mariakirken]

Vindu, Kirke, Søyler, Jernovn, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør fra Mariakirken]

Kirke, Søyler, Taklampe, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør fra Mariakirken]

Kirke, Søyler, Lysekrone, Jernovn, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør fra Mariakirken]

Vindu, Kirke, Søyler, Lysekrone, Jernovn, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør fra Mariakirken fotografert mot koret og altertavlen]

Kirke, Alter, Søyler, Altertavle, Lysekrone, Prekestol, Krusifiks, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier KK

[Interiør fra Mariakirken fotografert mot koret]

Kirke, Alter, Altertavle, Lysekrone, Prekestol, Krusifiks, Tavle, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier KK

[Interiør fra Laksevåg kirke ca. 1924.]

Vindu, Kirke, Kirkeinteriør, Alter, Taklampe, Jernovn, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier KK

[Interiør fra Laksevåg kirke ca. 1924.]

Vindu, Kirke, Kirkeinteriør, Alter, Taklampe, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier KK

[Interiør fra Laksevåg kirke ca. 1924. Parti av koret]

Kirke, Kirkeinteriør, Alter, Lysestake, Prekestol, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken ca. 1925]

Kirke, Alter, Altertavle, Lysekrone, Prekestol, Krusifiks, Tavle, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør av Domkirken mot vest. Inngangsdør tatt fra koret]

1925-09-07

Kirke, Trapp, Søyler, Orgel, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier KK

[Interiør, Fana kirke. Gudstjeneste]

Prest, Kirke, Alter, Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier KK

[Interiør Fana kirke]

Kirke, Arkitekt, Orgel, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør Fana kirke]

Kirke, Arkitekt, Lysekrone, Orgel, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør Fana kirke. Kirkeskipet sett mot koret]

Vindu, Kirke, Arkitekt, Alter, Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør Fana kirke. Orgelgalleriet sett fra kirkeskipet]

1928-12-29

Kirke, Arkitekt, Kirkeinteriør, Lysekrone, Kirkebenk, Orgelgalleri, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør fra sakristiet i Fana kirke]

Vindu, Kirke, Arkitekt, Kirkeinteriør, Bjelke, Kirkebenk, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Interiør fra sakristiet i Fana kirke]

1928-12-29

Vindu, Kirke, Arkitekt, Kirkeinteriør, Kirkebenk, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Gulvbelegg legges i Johanneskirken, Bergen]

Arbeider, Kirke, Mann, Søyler, Galleri, Kirkebenk, Malere, Malerfirma

Atelier K. Knudsen

[Interiør fra Domkirken i Bergen]

Kirke, Alter, Lysestake, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier K. Knudsen

[Interiør fra Domkirken i Bergen]

Kirke, Søyler, Lysestake, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip, Orgelgalleri

Atelier KK

Åsane gamle kirke

Kirke, Kirkeinteriør, Alter, Altertavle, Prekestol, Kirkebenk

Atelier KK

Åsane gamle kirke

Kirke, Kirkeinteriør, Alter, Altertavle, Prekestol, Kirkebenk

Knud Knudsen

[Fjell Kyrkje]

Kirke, Kirkeinteriør, Alter, Trebenk, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk, Glassmaleri

K. Knudsen & Co.

[Uten tittel]

Interiør og innredning, Kirke, Alter, Altertavle, Prekestol, Kirkebenk

Atelier K. Knudsen

Interiør fra Kirken i Loen

Interiør og innredning, Postkort, Kirke, Altertavle, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier K. Knudsen

Fra den Engelske Kirke, Balholmen, Sogn

Interiør og innredning, Postkort, Kirke, Alter, Altertavle, Kirkebenk

K. Knudsen & Co.

Interiør av Fantoft Kirke

Interiør og innredning, Postkort, Kirke, Alter, Kirkebenk

K. Knudsen & Co.

St. Maria Kirken ; Bergen.

Interiør og innredning, Postkort, Kirke, Altertavle, Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk

Atelier KK

Fantoft Stavkirke v/Bergen

Interiør og innredning, Stavkirke, Postkort, Alter, Utskjæringer, Kirkebenk

Norvin Reklamefoto

Olseth A/S, ingeniør

1964-02-22

Interiør og innredning, Kirke, Prekestol, Kirkebenk

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

Interiør og innredning, Domkirke, Prekestol, Kirkebenk, Orgelgalleri

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Interiør og innredning, Domkirke, Alter, Altertavle, Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk, Glassmaleri