Bønder 4


Einar Jønsberg Müller

Markarbeide

Kvinner i arbeid, Women at work, Bønder

Diplom datert 1293, 26. mai. Aga (Ullensvang, Hordaland)

1293-05-26

Middelalderen, Diplomer, 1200-tallet, Rettssak, Gulatings lagmenn, Eiendomsforhold, Forlik, Bønder, Gulatinget

Andreas Christie

En bok inneholdende : I. Om ”Verdens Forvandlinger” og andre religiøse betragtninger. II. Beretning om hvallfangsten i Sartors skibrede. III. Kort underretning for folk paa landet, sær for bønder, angaaende sundheden

1774-01-01

Zoologi, Hvalfangst, Fiske, Sykdom, Medisin, Folkeopplysning, Landhusholdning, Religion, Bønder, Religiøse skrifter m.m., Medicin vedk., Skrifter av blandet indhold, Fiskerier vedk., Religiøse skrifter, Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Underretning for folk paa landet ang. sundheten