Bønder 2


Diplom datert 1293, 26. mai. Aga (Ullensvang, Hordaland)

1293-05-26

Rettssak, Gulatings lagmenn, Eiendomsforhold, Forlik, Bønder, Gulatinget

Andreas Christie

En bok inneholdende : I. Om ”Verdens Forvandlinger” og andre religiøse betragtninger. II. Beretning om hvallfangsten i Sartors skibrede. III. Kort underretning for folk paa landet, sær for bønder, angaaende sundheden

1774-01-01

Zoologi, Hvalfangst, Fiske, Sykdom, Medisin, Folkeopplysning, Landhusholdning, Bønder, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Medicin vedk., Skrifter av blandet indhold, Fiskerier vedk., Religiøse skrifter, Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Underretning for folk paa landet ang. sundheten