Næringsbygg 67


ABC-Foto

Riber bygg fasade

Bygninger, Butikk, Shop, Reklamefoto, Næringsbygg

ABC-Foto

Riber bygg fasade

Bygninger, Butikk, Shop, Reklamefoto, Næringsbygg

Gustav Brosing

Knøsesmuget 42 og Nøstegaten 65B

1957-08-07

Gate, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Næringsbygg, Trelastlager

Gustav Brosing

Nordnesboder sett sett fra Tollbodkaien

1957-06-29

Kaianlegg, Næringsbygg, Sjøbod, Fraktefartøy

Gustav Brosing

Nordre Muregård sett mot C Sundts gate

1957-06-29

Bolighus, Residential Building, Smau, Næringsbygg, Tønne, Håndkjerre

Gustav Brosing

C. Sundtsgate

1957-08-14

By- og småsteder, Cities and villages, Næringsbygg, Varebil, Personbil

Gustav Brosing

[Dalegården]

1958-05-02

Bygninger, Fiskebåt, Næringsbygg, Sjøbod, Pakkhus, Lagerhus

Lauritz Johan Bekker Larsen

Parti fra Vaagen.

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Kaianlegg, Næringsbygg, Fartøy

Gustav Brosing

[Gassverket, revet i 1969]

Fabrikk, Industribygning, Næringsbygg, Vann, Industri og Håndverk, Gassverk

Mittet & Co.

[Strandgt. - Fortunen]

Butikk, Shop, Næringsbygg

Olaf Andreas Svanøe

[Nedre Torvet ca. 1902]

Hest, Statue/Skulptur, Næringsbygg, Hestekjerre, Trikk

Olaf Andreas Svanøe

Parti fra Torvet-Bergen

Hestedrosje, Næringsbygg

Gustav Brosing

Bryggen, kong Haakons begravelsesdag 01.10.1957

1957-10-01

By- og småsteder, Cities and villages, Flag, Flagg, Næringsbygg, Hestekjerre

Trondhjem and Trondhjem Harbour, Showing Foreign Fleet Present for the Coronation of King Haakon VII

Krigsskip, Kirke, Bolighus, Residential Building, Næringsbygg, Telt, Tent

K. Harstad

Bergen. Tyskebryggen

Skip, Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Næringsbygg

Knud Knudsen

Studenterlunden i Kristiania.

Park, Slottsbygning, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Næringsbygg

Knud Knudsen

Studenterlunden i Kristiania.

Park, Slottsbygning, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Næringsbygg

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gade i Kristiania.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Slottsbygning, Gate, Næringsbygg, Trikk

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gade i Kristiania.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Slottsbygning, Gate, Næringsbygg, Trikk

Knud Knudsen

Karl Johans Gade, Kristiania

Teater, Slottsbygning, Butikk, Shop, Næringsbygg, Trikkeskinner, Trikk

Knud Knudsen

Karl Johans Gade, Kristiania

Teater, Park, Slottsbygning, Butikk, Shop, Næringsbygg, Trikkeskinner, Trikk

Knud Knudsen

Karl Johans Gade, Kristiania- II

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Slottsbygning, Gate, Butikk, Shop, Næringsbygg, Trikk

Knud Knudsen

Parti af Karl Johan Gade, Kristiania.

Teater, By- og småsteder, Cities and villages, Slottsbygning, Næringsbygg, Trikkeskinner, Trikk

Knud Knudsen

Parti af Karl Johan Gade, Kristiania.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Slottsbygning, Gate, Næringsbygg, Trikk

Knud Knudsen

Studenterlunden i Kristiania

By- og småsteder, Cities and villages, Park, Slottsbygning, Gate, Næringsbygg

Knud Knudsen

Parti af Stortorvet i Kristiania.

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Torg, Næringsbygg

Knud Knudsen

Parti af Stortorvet i Kristiania.

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Torg, Næringsbygg

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Arkitektur og byggeskikk, Arbeider, Worker, Bygninger, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Arkitektur og byggeskikk, Arbeider, Worker, Bygninger, Båt, Boat, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Båt, Boat, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Arkitektur og byggeskikk, Arbeider, Worker, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Båt, Boat, Lastebil, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Atelier KK

[Nøstet]

Næringsbygg, Forretningsgård, Fartøy

Knud Knudsen

[Parti af Karl Johans Gaden med Slottet i Kristiania]

Statue/Skulptur, By- og småsteder, Cities and villages, Slottsbygning, Gate, Næringsbygg

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gaden med Slottet i Kristiania

By- og småsteder, Cities and villages, Slottsbygning, Gate, Næringsbygg

Knud Knudsen

Stortorvet i Kristiania

By- og småsteder, Cities and villages, Fontene, Torg, Næringsbygg

Knud Knudsen

Parti af Youngstorvet i Kristiania

Hest, Torg, Næringsbygg, Hestekjerre, Fotospøkelse

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gaden mod Slottet i Kristiania

By- og småsteder, Cities and villages, Slottsbygning, Gate, Næringsbygg, Nasjonalforsamling

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gade

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Næringsbygg

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gade mod Brandstationen i Kristiania

By- og småsteder, Cities and villages, Næringsbygg, Brannvesen

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gade mod Brandstationen i Kristiania

By- og småsteder, Cities and villages, Næringsbygg

Knud Knudsen

Parti af Jernbanetorvet i Kristiania

Hest, Jernbanestasjon, Næringsbygg, Høykjerre

Knud Knudsen

Parti af Kristiania

By- og småsteder, Cities and villages, Næringsbygg

Knud Knudsen

Parti fra Heilbron 13-5.62

1862-05-13

By- og småsteder, Cities and villages, Bro, Kanal, Vei, Næringsbygg, Trematerialer, Rekkverk, Fartøy

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Kanal, Næringsbygg

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Hest, Teater, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Slottsbygning, Gate, Næringsbygg, Trikk

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Teater, Slottsbygning, Gate, Næringsbygg, Kiosk, Trikk

Knud Knudsen

Uten tittel

Teater, Slottsbygning, Gate, Næringsbygg, Kiosk, Trikk

Norvin Reklamefoto

[Johan Aksdal]

Næringsbygg, Forretningsgård

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tollbodkaiene]

1962-07-18

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Tollbod, Kaianlegg, Næringsbygg, Forretningsgård

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tollbodkaiene]

1962-07-18

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Tollbod, Næringsbygg, Forretningsgård