Næringsbygg 70


ABC-Foto

Riber bygg fasade

Bygninger, Butikk, Reklamefoto, Næringsbygg

ABC-Foto

Riber bygg fasade

Bygninger, Butikk, Reklamefoto, Næringsbygg

Gustav Brosing

Knøsesmuget 42 og Nøstegaten 65B

1957-08-07

Bolighus, Gate, Trehusbebyggelse by, Næringsbygg, Trelastlager

Gustav Brosing

Nordnesboder sett sett fra Tollbodkaien

1957-06-29

Kaianlegg, Næringsbygg, Sjøbod, Fraktefartøy

Gustav Brosing

Nordre Muregård sett mot C Sundts gate

1957-06-29

Bolighus, Smau, Næringsbygg, Tønne, Håndkjerre

Gustav Brosing

C. Sundtsgate

1957-08-14

Personbil, By- og småsteder, Næringsbygg, Varebil

Gustav Brosing

[Dalegården]

1958-05-02

Bygninger, Fiskebåt, Næringsbygg, Sjøbod, Pakkhus, Lagerhus

Lauritz Johan Bekker Larsen

Parti fra Vaagen.

By- og småsteder, Bolighus, Kaianlegg, Næringsbygg, Fartøy

Gustav Brosing

[Gassverket, revet i 1969]

Industri og Håndverk, Fabrikk, Vann, Industribygning, Næringsbygg, Gassverk

Mittet & Co.

[Strandgt. - Fortunen]

Butikk, Næringsbygg

Olaf Andreas Svanøe

[Nedre Torvet ca. 1902]

Statuer/Skulptur, Hest, Hestekjerre, Næringsbygg, Trikk

Olaf Andreas Svanøe

Parti fra Torvet-Bergen

Hestedrosje, Næringsbygg

Gustav Brosing

Bryggen, kong Haakons begravelsesdag 01.10.1957

1957-10-01

By- og småsteder, Flag, Flagg, Hestekjerre, Næringsbygg

Trondhjem and Trondhjem Harbour, Showing Foreign Fleet Present for the Coronation of King Haakon VII

Kirke, Telt, Krigsskip, Bolighus, Næringsbygg

K. Harstad

Bergen. Tyskebryggen

Skip, By- og småsteder, Postkort, Oversiktsbilde, Næringsbygg

Knud Knudsen

Studenterlunden i Kristiania.

Gate, Park, Slottsbygning, Oversiktsbilde, Næringsbygg

Knud Knudsen

Studenterlunden i Kristiania.

Gate, Park, Slottsbygning, Oversiktsbilde, Næringsbygg

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gade i Kristiania.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Slottsbygning, Næringsbygg, Trikk

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gade i Kristiania.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Slottsbygning, Næringsbygg, Trikk

Knud Knudsen

Karl Johans Gade, Kristiania

Teaterbygning, Slottsbygning, Butikk, Næringsbygg, Trikkeskinner, Trikk

Knud Knudsen

Karl Johans Gade, Kristiania

Teaterbygning, Park, Slottsbygning, Butikk, Næringsbygg, Trikkeskinner, Trikk

Knud Knudsen

Karl Johans Gade, Kristiania- II

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Slottsbygning, Butikk, Næringsbygg, Trikk

Knud Knudsen

Parti af Karl Johan Gade, Kristiania.

Teaterbygning, By- og småsteder, Slottsbygning, Næringsbygg, Trikkeskinner, Trikk

Knud Knudsen

Parti af Karl Johan Gade, Kristiania.

By- og småsteder, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Slottsbygning, Næringsbygg, Trikk

Knud Knudsen

Studenterlunden i Kristiania

By- og småsteder, Gate, Park, Slottsbygning, Næringsbygg

Knud Knudsen

Parti af Stortorvet i Kristiania.

By- og småsteder, Hest, Torg, Næringsbygg

Knud Knudsen

Parti af Stortorvet i Kristiania.

By- og småsteder, Hest, Torg, Næringsbygg

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Arbeider, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Arbeider, Båt, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Båt, Dampskip, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Arbeider, Båt, Dampskip, Lastebil, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Atelier KK

[Nøstet]

Næringsbygg, Forretningsgård, Fartøy

Atelier KK

[Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3]

Industribygning, Konfeksjonsfabrikk, Næringsbygg, Tricotagefabrikker & utsalg

Atelier KK

[Bygget til A/S Sunea, kosmetiske og farmasøytiske artikler]

1948-05-05

Næringsbygg, Industriutbygging, Kosmetikkfabrikk

Knud Knudsen

[Parti af Karl Johans Gaden med Slottet i Kristiania]

Statuer/Skulptur, By- og småsteder, Gate, Slottsbygning, Næringsbygg

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gaden med Slottet i Kristiania

By- og småsteder, Gate, Slottsbygning, Næringsbygg

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gaden med Slottet i Kristiania

By- og småsteder, Gate, Slottsbygning, Næringsbygg

Knud Knudsen

Stortorvet i Kristiania

By- og småsteder, Fontene, Torg, Næringsbygg

Knud Knudsen

Parti af Youngstorvet i Kristiania

Hest, Hestekjerre, Torg, Næringsbygg, Fotospøkelse

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gaden mod Slottet i Kristiania

By- og småsteder, Gate, Slottsbygning, Næringsbygg, Nasjonalforsamling

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gade

By- og småsteder, Gate, Næringsbygg

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gade mod Brandstationen i Kristiania

Brannvesen, By- og småsteder, Næringsbygg

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gade mod Brandstationen i Kristiania

By- og småsteder, Næringsbygg

Knud Knudsen

Parti af Jernbanetorvet i Kristiania

Hest, Jernbanestasjon, Næringsbygg, Høykjerre

Knud Knudsen

Parti af Kristiania

By- og småsteder, Næringsbygg

Knud Knudsen

Parti fra Heilbron 13-5.62

1862-05-13

By- og småsteder, Vei, Bro, Kanal, Næringsbygg, Trematerialer, Rekkverk, Fartøy

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Kanal, Næringsbygg

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Teaterbygning, Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Slottsbygning, Næringsbygg, Trikk

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Teaterbygning, Gate, Slottsbygning, Næringsbygg, Kiosk, Trikk

Knud Knudsen

Uten tittel

Teaterbygning, Gate, Slottsbygning, Næringsbygg, Kiosk, Trikk