Sykdom 4


Andreas Christie

En bok inneholdende : I. Om ”Verdens Forvandlinger” og andre religiøse betragtninger. II. Beretning om hvallfangsten i Sartors skibrede. III. Kort underretning for folk paa landet, sær for bønder, angaaende sundheden

1774-01-01

Zoologi, Hvalfangst, Fiske, Sykdom, Medisin, Folkeopplysning, Landhusholdning, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Medicin vedk., Skrifter av blandet indhold, Fiskerier vedk., Religiøse skrifter, Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Underretning for folk paa landet ang. sundheten, Bonde

Erich Hyld; Henrik Smid

Lægebog, af Henrick Smid i Malmø. 1557

1713-11-04

Lege, Sykdom, Medisinsk historie, Medisin, 1500-tallet, Medicin vedk., Danmark vedk., Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Lægebok av Henrik Smid, Stadnamn i Oslofjorden

Ukjent

Byldepesten i Hongkong

Medisin, Sykdom

Erdmann

Tsete-fluen

Sykdom