Sykdom 6


[Reprofoto av kart over Bergen]

Sykdom, Kart

Døden i teateret

Døden, Teater, Arkivdagen, Død, Sykdom, Arkiv

Andreas Christie

En bok inneholdende : I. Om ”Verdens Forvandlinger” og andre religiøse betragtninger. II. Beretning om hvallfangsten i Sartors skibrede. III. Kort underretning for folk paa landet, sær for bønder, angaaende sundheden

1774-01-01

Sykdom, Zoologi, Medisin, Religion, Hvalfangst, Fiske, Folkeopplysning, Landhusholdning, Helse, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Bonde, Skrifter av blandet indhold, Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.)

Erich Hyld; Henrik Smid

Lægebog, af Henrick Smid i Malmø. 1557

1713-11-04

Sykdom, Danmark, Lege, Medisin, Medisinsk historie, 1500-tallet, Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Lægebok av Henrik Smid, Urtebok

Ukjent

Byldepesten i Hongkong

Sykdom, Medisin

Erdmann

Tsete-fluen

Sykdom