Gård 321


1570 Sogn og Fjordane, Innvik, Åland skjøte

1570

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård)

1585 Hordaland, Finnås, Bærøen brev

1585

Gård

1587 Nordfjord forlik

1587

Gård, Arv, Arvegods, Forlik

1588, august Sogn og Fjordane, Innvik, Åland vidisse

1588-08

Gård, Vidisse

1590 Voss brev

1590

Gård

1591 Husnes, Rødsten skjøte

1591

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg

1604, oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Åland åstedssak

1604-10

Gård, Åstedssak, Bestittelse

1614, 22. november Rogaland, Suldal, Vinje sogn, Selland skjøte

1614-11-22

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Jordpart, Salg

1614, 10. desember Hordaland, Kvinnherrad, Fulgleberg skjøte

1614-12-10

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg

1618, 21. juli Sogn og Fjordane, Karstad i Innvik og Lindvik i Stryn skjøte

1618-07-21

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg

1621, 17. juni Hordaland, Kvam, Øystese Hordaland, Kvam, Soldal dom

1621

Gård, Dom, Grense, Åstedssak, Sak

1621, 4. november Hordaland, Strandvik skipreide, Berge skjøte

1621

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg

1629, 16. mars Hordaland, Lindås skipreide, Sletten skjøte

1629-03-16

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Odel, Salg, Odelsrett

1631, 19. april Sogn og Fjordane, Kårestad forlik

1631-04-19

Gård, Forlik

1634 Hordaland, Ålendfit skipreide, Sellevold delingsforretning

1634

Gård, Skifte, Delingsforretning, Skylddeling

1634, 15. februar Hordaland, Kvinnherrad, Røsseland skjøte

1634-02-15

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård)

1646 Hordaland, Lindås skipreide, Sletteni skjøte

1646

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Odel, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1646, 25. mars Hordaland, Husnes, Røsseland Hordaland, Jondal, Kopperen skjøte

1646-03-25

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Omskriving

1647, 15. november Sogn og Fjordane, Innvik, Åland skjøte

1647-11-15

Gård, Skjøte

1651, 17. mars Sogn og Fjordane, Innvik, Rand besittelse

1651-03-17

Gård, Besittelse, Rydningsgård

1652, 1. mai Hordaland, Stord, Agdestein dokument

1652

Gård, Dokument

1652, 7. november Hordaland, Stord, Agdestein

1652-11-07

Gård, Dokument

1652, 18. november Sogn og Fjordane, Innvik gjeldsbrev

1652-11-18

Gård, Gjeld, Gjeldsbrev

1656, 3., 4. og 5. juli Sogn og Fjordane, Sogndal, Amle sak

1656-07

Gård, Lagting, Sak

1657, 8. april Sogn og Fjordane, Innvik sak

1657-04-08

Gård, Sak, Besittelse

1657, 18. juni Sogn og Fjordane, Sogndal, Amle lagtingssak

1657-06-18

Gård, Lagting, Sak, Lagtingssak

1660 Hordaland, Kinsarvik, Ytre-Bu sak

1660

Gård, Leie ; (av gård), Bygsel, Sak

1660, 4. januar Sogn og Fjordane, Sogndal, Amle vitnebrev

1660-01-04

Gård, Vitne, Grense, Skogsteig

1660, 22. oktober Sogn og Fjordane, Sogndal, Amble dom

1660-10-22

Gård, Dom, Lagmann, Lagting

1660 (Hordaland, Ullensvang,) Fresvig skifte

1660

Gård, Skifte, Skog, Skogskifte

1570, uten dato Sogn og Fjordane, Gloppen kunngjøring ; (salg)

1570

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling

1570, 24. juni Sogn og Fjordane, Breim, Såreim kunngjøring ; (salg)

1570-06-24

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Kjøp ; (av leie), Leie ; (av gård), Lagrettemann

1570, 10. desember Hordaland, Strandebarm kunngjøring ; (grensegang)

1570-12-10

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Markegang, Allmue

1571, 2. juni Sogn og Fjordane, Innvik, Hopland brev

1571-06-02

Gård, Dom, Sorenskriver

1571, 4. juli Vest Agder, Laudal vitnebrev

1571-07-04

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Vitne, Kjøp ; (gård)

1571, 30. november Hordaland, [Herdla] kunngjøring ; (markegang)

1571-11-30

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Markegang, Landskyld

1572, 3. mai Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1572-05-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann

1573, mandag etter Allehelgenssøndag, 2. november Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1573-11-02

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Jordstykke, Åtting, Skog, Gård ; (ødegård), Ødegård

1574, 22. juli Hordaland, Manger, Utsylta kunngjøring ; (skifte)

1574-07-22

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Fogd

1574, 9. august Sogn og Fjordene, Vik, Hopperstad kunngjøring ; (salg)

1574-08-09

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie ; (av gård), Lagrettemann

1575, 20. juni Bergen dom

1575-06-20

Gård, Dom, Eiendomsrett, Tun, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen)

1577, 4. april Møre og Romsdal, Vestnes kunngjøring ; (salg)

1576-04-04

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie ; (av gård)

1578, uten dag Hordaland, Kinsarvik kunngjøring ; (odel)

1578

Kunngjøring, Gård, Odel, Gods, Odelsmann

1578, 12. juni Bergen forespørsel

1578-06-12

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Dom, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Forespørsel, Stadfesting ; (kongelig), Kjøpsbrev, Befalingsmann

1578, 20. juni Bergen dom

1578-06-20

Gård, Dom, Lagting, Ting ; (lagting), Jordpart

1579, 21. mai Sogn og Fjordane, Lærdal stadfesting ; (kjøpsbrev)

1579-05-21

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Odel, Stadfesting, Kjøp ; (jord), Odelsgods, Kjøpsbrev

1579, 11. juni Hordaland, Voss, Vossevangen salgsbrev

1579-06-11

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Jordpart

1580, 14 dager etter påske. [17.april] Hordaland, Finnås, Vorland kunngjøring ; (salg)

1580-04-17

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Jord, kjøp og slag, Innløsning ; (jord)

1582, 2. oktober Uten sted markegangsbrev

1582-10-02

Gård, Grense ; (gårdsgrense), Markegang, Markegangsbrev