Grunnleie 111


1577, 31. august Bergen grunnbrev

1577-08-31

Odel, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Gods ; (odelsgods), Odelsgods, Grunnleie, Prest, Mester

1578, 18. april Bergen grunnbrev

1578-04-18

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Borgerske ; (Bergen)

1581, St. Botolfs Dag (17. juni) Stavanger kunngjøring ; (byggetillatelse)

1581-06-17

Kunngjøring, Betaling, Arv, Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Byggetillatelse, Prebende, Arving, Bygning, Kapittel ; (Stavanger), Prost

1582, 22. januar Bergen salgsbrev grunnbrev

1582-01-22

Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Kjøp ; (hus), Leie ; (av hagegrunn), Hagegrunn, Kjøpmann, Skredder

1583, 16. januar Bergen grunnbrev

1583-01-16

Brann, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Skjøte ; (grunn), Ildhus, Doktor, Kapittel ; (Bergen), Forstander

1583, 6. mars Bergen grunnbrev

1583-03-06

Brann, Eiendomshandel, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Skjøte ; (grunn), Ildhus, Rådmann ; (Bergen)

1583, 6. november Bergen grunnbrev

1583-11-06

Grunn, Grunnbrev, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge)

1583, 18. desember Bergen grunnbrev

1583-12-18

Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn)

1584, 10. august Bergen grunnbrev

1584-08-10

Eiendomshandel, Odel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Arving, Skjøte ; (grunn), Konge ; (Danmark og Norge), Odelsgrunn

1586, 28. april Bergen grunnbrev

1586-04-28

Eiendomshandel, Arv, Salg ; (grunn), Grunnleie, Arving, Høvedsmann ; (Bergenhus), Skjøte , (grunn), Grunn ; (sjøgrunn), Sjøgrunn, Sjøbod

1586. 6. juni Bergen grunnbrev

1586-06-06

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Hage ; (kålhage), Kålhage, Skjøte ; (grunn), Skomaker

1587, 12. september Bergen grunnbrev

1587-09-12

Grunn, Lagmann, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Hage, Lagdommer

1589, 30. september Bergen grunnbrev

1589-09-30

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Slott ; (Bergen)

1593, 2. februar Bergenhus grunnbrev

1593-02-02

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Sjøbod, Nøstegrunn, Nøst

1593, 13. februar Bergenhus grunnbrev

1593-02-13

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Bygsel, Nøstegrunn, Nøst

1595, 14. februar Bergen grunnbrev

1595-02-14

Eiendomshandel, Betaling, Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Hus, Grunnleie, Skredder, Salg ; (eiendom)

1596, 23. januar Bergen grunnbrev

1596-01-23

Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Hus, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Ødegrunn

1596, 1. mai (Philippus' et Jacobus' Dag) Bergen grunnbrev

1596-05-01

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Mølle

1598, 15. januar Bergen grunnbrev

1598-01-15

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Mester, Ombudsmann, Hospital, Hospital ; (ombudsmann), Utleie, Leie ; (av byeiendom), Kapittel

1601, 7. september Bergen grunnbrev

1601-09-07

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Ombudsmann, Hospital, Kopperslager, Glassmaker

1604, 18. august Bergenhus grunnbrev

1604-08-18

Kunngjøring, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Murmester

1609, 4. juli Bergen overdragelse

1609-07-04

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Kloster, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Reperbane

1609, 4. august Bergen grunnbrev

1609-08-04

Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Fogd ; (byfogd), Toller ; (Bergen), Byfogd ; (Bergen)

1609, 18. desember Bergen grunnbrev

1609-12-18

Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Kloster, Leie ; (grunn)

1610, 8. februar Bergen grunnbrev

1610-02-08

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Kloster, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Rådmann , (Bergen)

1610, 13. mars Bergen grunnbrev

1610-03-13

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Mester, Ombudsmann, Kirke, Badskjær

1618, 30. april Bergen grunnbrev

1618-04-30

Kunngjøring, Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Leie, Ombudsmann, Bygsel, Etterkommer

1618, 22. mai Bergen grunnbrev

1618-05-22

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Bevilgning ; (kongelig)

1621, 17. mars Bergenhus grunnbrev

1621-03-17

Grunn, Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Kjøpsbrev, Befalingsmann ; (Bergenhus)

1622, 8. september Bergenhus grunnbrev

1622-09-08

Kunngjøring, Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus), Skjøtebrev, Kjøp ; (grunn)

1623, 22. september Bergen grunnbrev

1623-09-22

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Grunnleie, Odelsgrunn, Grunn ; (odelsgrunn)

1623, 28. september Bergen grunnbrev

1623-09-28

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunnleie, Hagegrunn, Grunn ; (hagegrunn)

1623, 9. november Bergen grunnbrev

1623-11-09

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Kjøp ; (grunn), Kemner

1624, 1. april Bergen grunnbrev

1624-04-01

Sogneprest, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Hage ; (kålhage), Kålhage, Grunn ; (kålhage)

1624, 26. juni Bergen grunnbrev

1624-06-26

Kunngjøring, Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Eiendom, Salg ; (eiendom), Borger

1624, 10. oktober Bergen grunnbrev

1624-10-10

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie

1625, 7. februar Bergen grunnbrev

1625-02-07

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Grunnleie

1625, 2. november Bergen grunnbrev

1625-11-02

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Eiendom, Salg ; (hus og eiendom), Salg ; (brønn), Brønn

1625, 28. november Bergenhus grunnbrev

1625-11-28

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus), Kjøp ; (grunn)

1625, 30. november Bergenhus grunnbrev

1625-11-30

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus)

1625, 21. desember Bergen grunnbrev

1625-12-21

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Prest, Kjøp ; (grunn), Kjøpebrev

1626, 25. januar Bergen grunnbrev

1626-01-25

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Skredder, Eiendom, Salg ; (hus og eiendom)

1626, 22. mai Bergen grunnbrev

1626-05-22

Kunngjøring, Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Skredder

1626, 31. oktober Bergen grunnbrev

1626-10-31

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Sjøbod

1631, 9. mars Bergen grunnbrev

1631-03-09

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Arving, Rådmann ; (Bergen), Fullmektig

1631, 16. april Bergen grunnbrev

1631-04-16

Kunngjøring, Gods ; (kirkegods), Grunn, Grunnleie, Kloster, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Kirke, Snekker, Gods ; (klostergods), Ridder, Kansler

1632, 27. juli Bergen grunnbrev

1632-06-27

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen)

[Ca. 1633] Bergen taksering

1633

Grunnleie, Ødegrunn, Taksering, Grunn ; (ødegrunn)

1633, 29. august Bergen grunnbrev

1633-08-29

Kunngjøring, Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)

1633, 18. desember Bergen grunnbrev

1633-12-18

Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie