Kunngjøring 226


1570, uten dato Sogn og Fjordane, Gloppen kunngjøring ; (salg)

1570

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling

1570, 24. juni Sogn og Fjordane, Breim, Såreim kunngjøring ; (salg)

1570-06-24

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Kjøp ; (av leie), Leie ; (av gård), Lagrettemann

1570, 10. desember Hordaland, Strandebarm kunngjøring ; (grensegang)

1570-12-10

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Markegang, Allmue

1571, 30. november Hordaland, [Herdla] kunngjøring ; (markegang)

1571-11-30

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Markegang, Landskyld

1572, 3. mai Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1572-05-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann

1573, mandag etter Allehelgenssøndag, 2. november Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1573-11-02

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Jordstykke, Åtting, Skog, Gård ; (ødegård), Ødegård

1574, 4. mai Hordaland, Kinsarvik kunngjøring ; (drap)

1574-05-04

Kunngjøring, Lagrettemann, Drap, Bot

1574, 22. juli Hordaland, Manger, Utsylta kunngjøring ; (skifte)

1574-07-22

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Fogd

1574, 9. august Sogn og Fjordene, Vik, Hopperstad kunngjøring ; (salg)

1574-08-09

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie ; (av gård), Lagrettemann

1577, 4. april Møre og Romsdal, Vestnes kunngjøring ; (salg)

1576-04-04

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie ; (av gård)

1578, uten dag Hordaland, Kinsarvik kunngjøring ; (odel)

1578

Kunngjøring, Gård, Odel, Gods, Odelsmann

1580, 14 dager etter påske. [17.april] Hordaland, Finnås, Vorland kunngjøring ; (salg)

1580-04-17

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Jord, kjøp og slag, Innløsning ; (jord)

1580, dagen etter St. Katarine, [26. november]. Hordaland, Manger, Prestegården kunngjøring ; (overdragelse)

1580-11-26

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Lagrettemann, Overdragelse ; (jordeiendom), Jord, skifte og overdragelse, Bonde

1581, St. Botolfs Dag (17. juni) Stavanger kunngjøring ; (byggetillatelse)

1581-06-17

Kunngjøring, Betaling, Arv, Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Byggetillatelse, Prebende, Arving, Bygning, Kapittel ; (Stavanger), Prost

1583, 11. juli Sogn og Fjordane, Gloppen, Vereide kunngjøring ; (klage)

1583-07-11

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Betaling, Kjøp ; (jord), Klage, Ødejord

1584, 20. desember Møre og Romsdal, Volda, Søvik kunngjøring ; (salg)

1584-12-20

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Odel, Lensmann, Odelsgods, Leie ; (av jord), Mellagsleie

1585, pinseaften, 29. mai Hordaland, Tysnes, Onarheim kunngjøring ; (skifte)

1585-05-29

Kunngjøring, Gård, Skifte, Makeskifte

1585, 16. september Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (arv)

1585-09-16

Kunngjøring, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Gods, Arving, Arvegods

1586, 20. oktober Møre og Romsdal, Vatne kunngjøring ; (markegang)

1586-10-20

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Dom, Fogd, Prest, Gods, Ombudsmann, Jord, Kirke

1587, 2. juli Møre og Romsdal, Voll, Måndalen kirke kunngjøring

1587-07-02

Kunngjøring, Lagrettemann, Allmue, Anklage

1587, 30. juli* Sogn og Fjordane, Gloppen kunngjøring ; (salg)

1587-07-30

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (gård), Sogneprest, Klage

[15]88, uten dato. Sogn og Fjordane, [Stryn] kunngjøring ; (salg)

1588

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Lagrettemann, Leie ; (av jord), Jord

1588, 4. august Sogn og Fjordane, Innvik, Langvin Prestegård kunngjøring ; (byggetillatelse)

1588-08-04

Kunngjøring, Grunn, Byggetillatelse, Ombudsmann, Gård ; (laksegård), Laksegård, Hospital, Hospital ; (ombudsmann), Hospital ; (fullmektig), Spedalske, Fattige, Fullmektig

1588, 10. august (1340, 19. januar) Sogn og Fjordane, Olden kunngjøring

1588-08-10

Kunngjøring, Ødejord, Oppregning, Veitsle, Avfall

1589, 8. mars Buskerud, Flesberg kunngjøring ; (tiltale)

1589-03-08

Kunngjøring, Gård, Betaling, Arv, Fogd, Arving, Tiltale, Lagrett

1590, 26. august Nord Trøndelag, Sørli, Estil kunngjøring ; (skifte)

1590-08-26

Kunngjøring, Gård, Skifte, Arv

1591, 25. mai (Møre og Romsdal, Vatne) kunngjøring ; (markegang)

1591-05-25

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Fogd, Markegangsbrev, Grensegang ; (gårdsgrense)

1591, dato mangler Sogn og Fjordane, Tystad i Gloppen kunngjøring ; (stevning)

1591

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Odelsbrev, Ting, Stevning

1592, 12. september Sogn og Fjordane, Lavik forliksbrev

1592-09-12

Kunngjøring, Gård, Dom, Ødegård, Forlik, Forliksbrev, Forliksdom, Jord , bygsling av jord, Bygsel, Prestebol, Sogneherre

1592, 13. september Hordaland, Manger, Prestegården markegangsbrev

1592-09-13

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grensegang, Markegang, Høvedsmann ; (Bergenhus), Markegangsbrev, Forlik, Grense

1594, 15. april Hedemark, Ringsaker, Tjerne kunngjøring ; (overdragelse)

1593-04-15

Kunngjøring, Gård, Arv, Ødejord, Overdragelse, Jord ; (ødejord), Byggesak, Stue, Losji, Ødeplass

1594, 1. mai Sogn og Fjordane, Lavik besiktigelsesdokument

1594-05-01

Kunngjøring, Gård, Betaling, Lagrettemann, Skog, Ødegård, Fogd, Hus, Besiktigelsesdokument, Ødeplass, Besiktige, Mark, Bot ; (husbot), Råhogst, Hogst ; (råhogst)

1596, 21. februar Hordaland, Sunnhordaland kunngjøring ; (salg)

1596-02-21

Kunngjøring, Salg ; (gård), Lagrettemann

1596, 13. oktober Telemark, Hjartdal kunngjøring

1596-10-13

Kunngjøring, Gård, Dom, Arving, Jord, Odelsrett

1597, 17. januar Bergen kunngjøring

1597-01-17

Kunngjøring, Høvedsmann ; (Bergenhus), Rådmann ; (Bergen), Klage, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Laugsartikler, Borgerskap, Privilegiebrev, Bartskjærer

1599, 18. juli Bergen kunngjøring

1599-07-18

Kunngjøring, Stadfesting ; (kongelig), Ting, Laugsartikler, Bartskjærer, Adelsmann, Stattholder ; (Norge)

1599, 22. juli Hordaland, Kvam, Vikøy kirke kunngjøring ; (arv)

1599-07-22

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Arv, Kjøp ; (av jord)

1599, 27. juli Hordaland, Tysnes kunngjøring ; (markegang)

1599-07-27

Kunngjøring, Gård, Markegang, Skifte, Forlik, Befalingsmann ; (kongelig)

1599, 3. oktober Hordaland, Kvam, Valland kunngjøring ; (forlik)

1599-10-03

Kunngjøring, Gård, Kjøp ; (gård), Gods, Forlik, Innløsing

1599, 16. oktober Hordaland, Kvam, Børve kunngjøring

1599-10-16

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jordskifte, Lensmann, Fogd, Befalingsmann

1600, uten dato Hordaland, Kinsarvik, Urheim kunngjøring

1600

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Arv, Odel, Stadfesting, Jordpart, Skjøtningsøre

1600, 13. februar Hordaland, Kinsarvik kunngjøring

1600-02-13

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Arv, Arving, Vitnesbyrd, Ting

1600, 13. april Hordaland, Kinsarvik kunngjøring

1600-04-13

Kunngjøring, Gård, Skifte, Jordpart, Markeskifte

1600, 28. november Sogn og Fjordane, Stryn, Loen kunngjøring ; (salg)

1600-11-28

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie, Skjøtningsøre

1602, 14. februar Sogn og Fjordane, Sogndal kunngjøring

1602-02-14

Kunngjøring, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Kirke, Anklage, Bekreftelse, Gudstjeneste

1602. 18. april Møre og Romsdal, Vatne kunngjøring

1602-04-18

Kunngjøring, Gård, Betaling, Gods, Pantsetting, Bekjentgjøring, Mellag

1602, 30. juni Hordaland, Herdla, Landsvik kunngjøring ; (dom)

1602-06-30

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Dom, Lensmann, Sogneprest, Jord, Lagrett

1602, 16. oktober Bergen kunngjøring ; (salg)

1602-10-16

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Forstander, Rådmann ; (Bergen), Eiendom

1603, 16. februar Sogn og Fjordane, Sogndal, Nornes kunngjøring ; (vitneprov)

1603-02-16

Kunngjøring, Vitne, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Anklage, Vitneprov, Galge, Tingfolk, Prest ; (sogneprest)

1603, 16. februar Sogn og Fjordane, Sogndal, Nornes kunngjøring

1603-02-16

Kunngjøring, Lagrettemann, Vitne, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Vitneprov, Tingfolk, Prest ; (sogneprest), Konflikt