Lagrettemann 150


1570, 24. juni Sogn og Fjordane, Breim, Såreim kunngjøring ; (salg)

1570-06-24

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Kjøp ; (av leie), Leie ; (av gård), Lagrettemann

1570, 10. desember Hordaland, Strandebarm kunngjøring ; (grensegang)

1570-12-10

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Markegang, Allmue

1571, 30. november Hordaland, [Herdla] kunngjøring ; (markegang)

1571-11-30

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Markegang, Landskyld

1572, 3. mai Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1572-05-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann

1573, 3. april Hordaland, Kinsarvik salgsbrev stadfesting ; (kjøp)

1573-04-03

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Lagrettemann, Stadfesting, Jordstykke, Kjøp ; (jord), Gods ; (kirkegods), Kirkegods

1573, mandag etter Allehelgenssøndag, 2. november Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1573-11-02

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Jordstykke, Åtting, Skog, Gård ; (ødegård), Ødegård

1574, 4. mai Hordaland, Kinsarvik kunngjøring ; (drap)

1574-05-04

Kunngjøring, Lagrettemann, Drap, Bot

1574, 22. juli Hordaland, Manger, Utsylta kunngjøring ; (skifte)

1574-07-22

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Fogd

1574, 9. august Sogn og Fjordene, Vik, Hopperstad kunngjøring ; (salg)

1574-08-09

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie ; (av gård), Lagrettemann

1579, 11. juni Hordaland, Voss, Vossevangen salgsbrev

1579-06-11

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Jordpart

1580, 14 dager etter påske. [17.april] Hordaland, Finnås, Vorland kunngjøring ; (salg)

1580-04-17

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Jord, kjøp og slag, Innløsning ; (jord)

1580, dagen etter St. Katarine, [26. november]. Hordaland, Manger, Prestegården kunngjøring ; (overdragelse)

1580-11-26

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Lagrettemann, Overdragelse ; (jordeiendom), Jord, skifte og overdragelse, Bonde

1585, 16. september Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (arv)

1585-09-16

Kunngjøring, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Gods, Arving, Arvegods

1586, 9. juni Sogn og Fjordane, Vik, Åse salgsbrev

1586-06-09

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Betaling, Lagrettemann, Lagmann, Jordpart, Jord, kjøp og slag, Skjøtningsøre

1586, 20. oktober Møre og Romsdal, Vatne kunngjøring ; (markegang)

1586-10-20

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Dom, Fogd, Prest, Gods, Ombudsmann, Jord, Kirke

1586, 14. november Hordaland, Stord, Føyen grensegang

1586-11-14

Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Lensmann, Grenseoppgang

1587, 2. juli Møre og Romsdal, Voll, Måndalen kirke kunngjøring

1587-07-02

Kunngjøring, Lagrettemann, Allmue, Anklage

[15]88, uten dato. Sogn og Fjordane, [Stryn] kunngjøring ; (salg)

1588

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Lagrettemann, Leie ; (av jord), Jord

1588, 26. mai Hordaland, Strandebarm, kirkegården vitnesbyrd

1588-05-26

Gård, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Jordpart, Vitnesbyrd

1589, 17. februar Sogn og Fjordane, Davik vitnebrev

1589-02-17

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Vitnebrev, Vitne, Lensmann

ca. 1590* Bergen** brev

1590

Gård, Lagrettemann, Odel, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Kjøpsbrev, Leie ; (av jord), Jord, Odelsbrev, Slottsherre ; (Bergen)

1590, 1. juni Sogn og Fjordane, Gloppen, Lote vitterliggjøring ; (salg)

1590-06-01

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Stadfesting, Rettighet, Vitterliggjøring, Rodobolsrett

1590, 23. november Hordaland, Varaldsøy, Nes vitterliggjøring ; (skifte)

1590-11-23

Gård, Lagrettemann, Skifte, Lensmann, Stadfesting, Skog, Vitnesbyrd, Vitterliggjøring, Jordeier, Skogskifte, Markeskifte, Rettslig beslutning

1591, 3. februar. Sogn og Fjordane, Stryn, Togning vitterliggjøring ; (stevning)

1591-02-03

Gård, Lagrettemann, Dom, Lensmann, Stadfesting, Leie ; (av jord), Jord, Vitterliggjøring, Ting, Stevning

1591, 25. mai (Møre og Romsdal, Vatne) kunngjøring ; (markegang)

1591-05-25

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Fogd, Markegangsbrev, Grensegang ; (gårdsgrense)

1591, 15. august Sogn og Fjordane, Innvik, Kirkegården vitterliggjøring

1591-08-15

Gård, Lagrettemann, Arv, Stadfesting, Vitterliggjøring, Bevis

1591, dato mangler Sogn og Fjordane, Tystad i Gloppen kunngjøring ; (stevning)

1591

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Odelsbrev, Ting, Stevning

1592, 13. september Hordaland, Manger, Prestegården markegangsbrev

1592-09-13

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grensegang, Markegang, Høvedsmann ; (Bergenhus), Markegangsbrev, Forlik, Grense

1593, 15. februar Sogn og Fjordane, Stryn vitterliggjøring

1593-02-15

Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Arvegods, Vitterliggjøring, Ting

1593, 15. mars Hordaland, Tysnes, Uggdal (Opdal) vitterliggjøring

1593-03-15

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Dom, Stadfesting, Lagmann ; (Bergen), Forlik, Vitterliggjøring, Ting, Forliksbrev, Avskurd, Riksstatholder ; (Norge), Statholder ; (Norge)

1593, 16. juni Hordaland, [Tysnes] vitterligggøring ; (markegang)

1593-06-16

Gård, Lagrettemann, Markegang, Stadfesting, Vitterliggjøring, Grense

1594, 1. mai Sogn og Fjordane, Lavik besiktigelsesdokument

1594-05-01

Kunngjøring, Gård, Betaling, Lagrettemann, Skog, Ødegård, Fogd, Hus, Besiktigelsesdokument, Ødeplass, Besiktige, Mark, Bot ; (husbot), Råhogst, Hogst ; (råhogst)

1594, 22. oktober Hordaland, Strandvik, Særvold vitterliggjøring ; (salg)

1594-10-22

Eiendomshandel, Betaling, Salg ; (gård), Lagrettemann, Stadfesting, Ødegård, Vitterliggjøring

1595, 7. juli Bergen klage

1595-07-07

Gård, Lagrettemann, Dom, Fogd, Klage, Forlik, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Gård ; (humlegård), Humlegård, Øy, Anmodning

1596, 21. februar Hordaland, Sunnhordaland kunngjøring ; (salg)

1596-02-21

Kunngjøring, Salg ; (gård), Lagrettemann

1596, 23. mai Møre og Romsdal, Vatne, Vatne kirkested vitterliggjøring

1596-05-23

Gård, Lagrettemann, Stadfesting, Vitterliggjøring, Bevis, Rydding, Pløying

1597, 30. mai Sogn og Fjordane, Innvik, Hopland vitterliggjøring

1597-05-30

Gård, Lagrettemann, Stadfesting, Vitterliggjøring, Ødemark, Rudbolsmann

1598, 12. september Telemark, Lårdal, Raundal salgsbrev

1598-09-12

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Lagrettemann, Sorenskriver, Jord

1599, 5. mars Hordaland, Ullensvang begjæring

1598-03-05

Gård, Lagrettemann, Odelsmann, Vitnesbyrd, Ting, Begjæring

1599, 22. juli Hordaland, Kvam, Vikøy kirke kunngjøring ; (arv)

1599-07-22

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Arv, Kjøp ; (av jord)

1599, 16. oktober Hordaland, Kvam, Børve kunngjøring

1599-10-16

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jordskifte, Lensmann, Fogd, Befalingsmann

1599, 3. november Sogn og Fjordane, Vevring, Russenes vitterliggjøring ; (kjøp)

1599-11-03

Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Stadfesting, Gods, Vitterliggjøring, Kjøp ; (gods)

1600, 13. februar Hordaland, Kinsarvik kunngjøring

1600-02-13

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Arv, Arving, Vitnesbyrd, Ting

1600, 7. april Hordaland, Ullensvang skifte

1600-04-07

Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsskifte

1602, 14. februar Sogn og Fjordane, Sogndal kunngjøring

1602-02-14

Kunngjøring, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Kirke, Anklage, Bekreftelse, Gudstjeneste

1602, 30. juni Hordaland, Herdla, Landsvik kunngjøring ; (dom)

1602-06-30

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Dom, Lensmann, Sogneprest, Jord, Lagrett

1603, 16. februar Sogn og Fjordane, Sogndal, Nornes kunngjøring

1603-02-16

Kunngjøring, Lagrettemann, Vitne, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Vitneprov, Tingfolk, Prest ; (sogneprest), Konflikt

1603, 13 april Sogn og Fjordane, Sogndal, Stedje salgsbrev

1603-04-13

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Sogneprest, Odelsgods, Leie, Skomaker, Salg ; (leie), Prest ; (sogneprest)

1603, 3. juni Hordaland, Kvinnherrad, Lande kunngjøring ; (forlik)

1604-06-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Odelsgods, Forlik, Jordgods

1605, 8. april Rogaland, Høyland, Lutsi kunngjøring ; (stevning)

1605-04-08

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Lensmann, Stevning, Kvernebekk