Leie ; (av grunn) 55


1610, 12. september Bergen grunnbrev

1610-09-12

Grunn, Grunnbrev, Leie ; (av grunn)

1577, 31. august Bergen grunnbrev

1577-08-31

Odel, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Gods ; (odelsgods), Odelsgods, Grunnleie, Prest, Mester

1578, 18. april Bergen grunnbrev

1578-04-18

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Borgerske ; (Bergen)

1583, 12. september Bergen grunnbrev

1583-09-12

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Kloster, Hage, Høvedsmann ; (Ålborghus), Ombudsmann

1583, 6. november Bergen grunnbrev

1583-11-06

Grunn, Grunnbrev, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge)

1587, 12. september Bergen grunnbrev

1587-09-12

Grunn, Lagmann, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Hage, Lagdommer

1589, 30. september Bergen grunnbrev

1589-09-30

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Slott ; (Bergen)

1593, 2. februar Bergenhus grunnbrev

1593-02-02

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Sjøbod, Nøstegrunn, Nøst

1593, 13. februar Bergenhus grunnbrev

1593-02-13

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Bygsel, Nøstegrunn, Nøst

1596, 23. januar Bergen grunnbrev

1596-01-23

Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Hus, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Ødegrunn

1601, 7. september Bergen grunnbrev

1601-09-07

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Ombudsmann, Hospital, Kopperslager, Glassmaker

1604, 18. august Bergenhus grunnbrev

1604-08-18

Kunngjøring, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Murmester

1609, 4. juli Bergen overdragelse

1609-07-04

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Kloster, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Reperbane

1610, 8. februar Bergen grunnbrev

1610-02-08

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Kloster, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Rådmann , (Bergen)

1610, 13. mars Bergen grunnbrev

1610-03-13

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Mester, Ombudsmann, Kirke, Badskjær

1618, 22. mai Bergen grunnbrev

1618-05-22

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Bevilgning ; (kongelig)

1621, 17. mars Bergenhus grunnbrev

1621-03-17

Grunn, Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Kjøpsbrev, Befalingsmann ; (Bergenhus)

1622, 8. september Bergenhus grunnbrev

1622-09-08

Kunngjøring, Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus), Skjøtebrev, Kjøp ; (grunn)

1623, 9. november Bergen grunnbrev

1623-11-09

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Kjøp ; (grunn), Kemner

1624, 1. april Bergen grunnbrev

1624-04-01

Sogneprest, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Hage ; (kålhage), Kålhage, Grunn ; (kålhage)

1624, 10. oktober Bergen grunnbrev

1624-10-10

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie

1625, 19. oktober Bergen kunngjøring ; (salg)

1625-10-19

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Hage ; (kålhage), Kålhage, Skomaker

1625, 28. november Bergenhus grunnbrev

1625-11-28

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus), Kjøp ; (grunn)

1625, 21. desember Bergen grunnbrev

1625-12-21

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Prest, Kjøp ; (grunn), Kjøpebrev

1626, 22. mai Bergen grunnbrev

1626-05-22

Kunngjøring, Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Skredder

1631, 9. mars Bergen grunnbrev

1631-03-09

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Arving, Rådmann ; (Bergen), Fullmektig

1632, 27. juli Bergen grunnbrev

1632-06-27

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen)

1633, 18. desember Bergen grunnbrev

1633-12-18

Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie

1634, 14. oktober Bergen grunnbrev

1634-10-14

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Fullmektig, Ridder, Kansler

1634, 14. oktober Bergen grunnbrev

1634-10-14

Kunngjøring, Grunn, Hus, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Fullmektig, Ridder, Kansler

1636, 28. mai Bergen grunnbrev

1636-05-28

Kunngjøring, Fogd, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Kjøp ; (grunn), Kemner

1636, 9. august Bergen grunnbrev

1636-08-09

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig, Ridder

1637, 30. september Bergen grunnbrev

1637-09-30

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen)

1642, 21. februar Bergen grunnbrev

1642-02-21

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Klostergods

1642, 22. oktober Bergen grunnbrev

1642-10-22

Gods ; (kirkegods), Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Gods ; (klostergods)

1643, 23. desember Bergen grunnbrev

1643-12-23

Gård, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig

1645, 26. september Bergenhus grunnbrev

1645-09-26

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Rikskansler, Vaktmester

1646, 1. februar Bergenhus grunnbrev

1646-02-01

Grunn, Leie ; (av grunn), Høvedsmann ; (Bergenhus)

1647, 4. september Bergen grunnbrev

1647-09-04

Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie

1647, 20. november Hordaland, Laksevåg, Gravdal leiebrev

1647-11-20

Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig

1647, 10. desember Bergen

1647-12-10

Borgermester ; (Bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Festepenger

1648, 8. april Hordaland, Laksevåg, Gravdal grunnbrev

1648-04-08

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig

1648, 18. april Bergenhus grunnbrev

1648-04-18

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus)

1648, 27. april Bergen grunnbrev

1648-04-27

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Ombudsmann, Byskriver

1648, 18. juni Bergenhus grunnbrev

1648-06-18

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Maler

1648, 22. august Bergen grunnbrev

1648-08-22

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann, Fullmektig, Byskriver, Rikskansler ; (Norge)

1649, 29. mars Bergenhus grunnbrev

1649-03-29

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus)

1649, 20. juli Bergen grunnbrev

1649-07-20

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen)

1649, 26. oktober Bergen grunnbrev

1649-10-26

Sogneprest, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Prost, Hagegrunn, Grunn ; (hagegrunn)

1650, 14. mars Bergen grunnbrev

1650-03-14

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Overdragsele ; (grunn), Møller