Lensmann 62


1572, 3. mai Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1572-05-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann

1573, mandag etter Allehelgenssøndag, 2. november Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1573-11-02

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Jordstykke, Åtting, Skog, Gård ; (ødegård), Ødegård

1580, 14 dager etter påske. [17.april] Hordaland, Finnås, Vorland kunngjøring ; (salg)

1580-04-17

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Jord, kjøp og slag, Innløsning ; (jord)

1584, 20. desember Møre og Romsdal, Volda, Søvik kunngjøring ; (salg)

1584-12-20

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Odel, Lensmann, Odelsgods, Leie ; (av jord), Mellagsleie

1585, 16. september Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (arv)

1585-09-16

Kunngjøring, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Gods, Arving, Arvegods

1586, 14. november Hordaland, Stord, Føyen grensegang

1586-11-14

Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Lensmann, Grenseoppgang

1588, 26. mai Hordaland, Strandebarm, kirkegården vitnesbyrd

1588-05-26

Gård, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Jordpart, Vitnesbyrd

1589, 17. februar Sogn og Fjordane, Davik vitnebrev

1589-02-17

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Vitnebrev, Vitne, Lensmann

1590, 1. juni Sogn og Fjordane, Gloppen, Lote vitterliggjøring ; (salg)

1590-06-01

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Stadfesting, Rettighet, Vitterliggjøring, Rodobolsrett

1590, 23. november Hordaland, Varaldsøy, Nes vitterliggjøring ; (skifte)

1590-11-23

Gård, Lagrettemann, Skifte, Lensmann, Stadfesting, Skog, Vitnesbyrd, Vitterliggjøring, Jordeier, Skogskifte, Markeskifte, Rettslig beslutning

1591, 3. februar. Sogn og Fjordane, Stryn, Togning vitterliggjøring ; (stevning)

1591-02-03

Gård, Lagrettemann, Dom, Lensmann, Stadfesting, Leie ; (av jord), Jord, Vitterliggjøring, Ting, Stevning

1591, dato mangler Sogn og Fjordane, Tystad i Gloppen kunngjøring ; (stevning)

1591

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Odelsbrev, Ting, Stevning

1593, 15. februar Sogn og Fjordane, Stryn vitterliggjøring

1593-02-15

Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Arvegods, Vitterliggjøring, Ting

1598, 24. april (Mandag nest etter påskeuken) Aust-Agder, Bygland, Støplestu salgsbrev

1598-04-24

Eiendomshandel, Gård, Lensmann, Ødegård, Salg ; (ødegård), Landsskriver

1599, 16. oktober Hordaland, Kvam, Børve kunngjøring

1599-10-16

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jordskifte, Lensmann, Fogd, Befalingsmann

1602, 14. februar Sogn og Fjordane, Sogndal kunngjøring

1602-02-14

Kunngjøring, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Kirke, Anklage, Bekreftelse, Gudstjeneste

1602, 30. juni Hordaland, Herdla, Landsvik kunngjøring ; (dom)

1602-06-30

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Dom, Lensmann, Sogneprest, Jord, Lagrett

1603, 16. februar Sogn og Fjordane, Sogndal, Nornes kunngjøring ; (vitneprov)

1603-02-16

Kunngjøring, Vitne, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Anklage, Vitneprov, Galge, Tingfolk, Prest ; (sogneprest)

1603, 16. februar Sogn og Fjordane, Sogndal, Nornes kunngjøring

1603-02-16

Kunngjøring, Lagrettemann, Vitne, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Vitneprov, Tingfolk, Prest ; (sogneprest), Konflikt

1603, 3. juni Hordaland, Kvinnherrad, Lande kunngjøring ; (forlik)

1604-06-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Odelsgods, Forlik, Jordgods

1605, 8. april Rogaland, Høyland, Lutsi kunngjøring ; (stevning)

1605-04-08

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Lensmann, Stevning, Kvernebekk

1613, 10. februar Hordaland, Manger (Radøy) kunngjøring

1613-02-10

Kunngjøring, Betaling, Lagrettemann, Landskyld, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Bonde, Jord, Husbot, Utkastelse, Landbonde

1613, 11. oktober Nordland, Bodin, Ilstad kunngjøring ; (skifte)

1613-10-11

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Leie ; (av jord), Makeskifte, Jordgods

1615, 31. oktober Sogn og Fjordane, Gloppen, Gjemmestad kunngjøring

1615-10-31

Kunngjøring, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Bonde, Klage, Nøst, Begjæring, Landbonde, Sjøvei, Nøstetuft

1616, 23. februar Hordaland, Etne, Støle salgsbrev

1616-02-23

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Jordpart, Overdragelse ; (jord)

1619, 11. oktober Hordaland, Ullensvang skjøte

1619-10-11

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Landskyld, Lensmann, Salg ; (odelspart), Ting ; (ledingsting)

1621, 14. november Hordaland, Granvin, Store Graven kunngjøring ; (salg)

1621-11-14

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1622, 20. juli Sogn og Fjordane, Leikanger, Feios skjøte

1622-07-20

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Skjøte, Odel, Lensmann, Jordpart, Salg ; (jordpart)

1623, 29. mars Hordaland, Jondal, Drage kunngjøring ; (skifte)

1623-03-29

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Odel, Lensmann, Odelsgods

1626, 17. februar Sogn og Fjordane, Luster skjøte

1626-02-17

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart), Tingskriver

1626, 12. mars Hordaland, Kvam, Nesthus kunngjøring ; (salg)

1626-03-12

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Odelsgods, Gods, Odelsmann, Salg ; (odelsgods), Eindomshandel

[Ca. 1630]* Hordaland, Voss, Vossavangen kunngjøring ; (salg) skifte

1630

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skifte, Lensmann, Gods, Makeskifte, Skjøtningsøre, Jordgods, Salg ; (jordgods), Jord, skifte og overdragselse

1632, 3. oktober Sogn og Fjordane, Breim, Bergheim kunngjøring ; (salg)

1632-10-03

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Jordgods, Tingskriver, Salg ; (jordgods)

1634, 3. november Hordaland, Strandebarm (Varaldsøy), Skjelnes kunngjøring ; (salg)

1634-11-03

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lensmann, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1638, 3. mars Hordaland, Kinsarvik, Tveisme kunngjøring ; (salg)

1638-03-03

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Odelsgods, Gods, Makeskifte, Skjøtningsøre, Odelspart, Innløsning, Salg ; (odelspart)

1638, 17. mai Hordaland, Voss, Vossavangen kunngjøring ; (salg)

1638-05-17

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odel, Lensmann, Odelsgods, Gods, Salg ; (odelsgods)

1639, 7. august Sogn og Fjordane, Hyllestad, Indrebø taksering

1639-08-07

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Ombudsmann, Avgift, Taksering, Skade, Elvebrudd, Fiske

1640, 28. mars Hordaland, Åkre i Strandvik salgsbrev

1640-03-28

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Vitne, Odel, Lensmann, Ting, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1640, 30. mars Sogn og Fjordane, Stryn, Folven kunngjøring ; (forlik)

1640-03-30

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Lensmann, Odelsgods, Pantsetting, Forlik, Innløsning

1640, 15. april Sogn og Fjordane, Stryn, Gjørven skifte

1640-04-15

Gård, Lagrettemann, Skifte, Lensmann, Nabo, Åkerskifte, Åker

1640, 9. august Sogn og Fjordane, Stryn, Strynsleven avståelse

1640-08-09

Betaling, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Odelsgods, Gods, Rettighet, Innløsning, Samtykke

1641, 6. oktober Hordaland, Ulvik, Haksestad kunngjøring ; (skifte)

1641-10-06

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Lensmann, Makeskifte, Odelskifte

1641, 16. oktober Sogn og Fjordane, Luster, Leri skjøte

1641-10-16

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Lensmann, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

1642, 29. mars Sogn og Fjordane, Stryn, Togning avståelsesbrev

1642-03-29

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Lensmann, Pantsetting, Jord, Odelsrett

1643, 27. mars Møre og Romsdal, Aure, Vik kunngjøring ; (overdragelse)

1643-03-27

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Kjøp ; (jord), Fogd, Makeskifte, Jordgods, Overdragelse ; (jordgods)

1643, 3. juni Møre og Romsdal, Skodje (?), Skar (?) skjøte

1643-06-03

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Lensmann

1643, 22. juni Hordaland, Hålandsdalen, Tegland besiktigelsesdokument

1643-06-22

Gård, Lagrettemann, Markegang, Sorenskriver, Lensmann, Hus, Besiktigelse, Skogsgang, Skogshugst, Leilending

1643, 25. september Hordaland, Fitjar, Levåg skjøte

1643-09-25

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Salg ; (odelspart), Husmann

1645, 5. juli Hordaland, Kvam, Indre-Ålvik skifte

1645-07-05

Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Fogd, Gods, Jordpart, Odelskifte, Tingskriver

1645, 12. (?) august Sogn og Fjordane, Vik, Engjum skjøte

1645-08-12

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Lagrettemann, Lensmann, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)