Odel 96


1629, 16. mars Hordaland, Lindås skipreide, Sletten skjøte

1629-03-16

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Odel, Salg, Odelsrett

1646 Hordaland, Lindås skipreide, Sletteni skjøte

1646

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Odel, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1659, 13. oktober Hordalan, Kvinnherad, Røsseland pantebrev skjøte

1659-10-13

Eiendomshandel, Skjøte, Odel, Pant, Odelsrett, Pantebrev, Salg ; (odelsrett)

1572, 3. mai Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1572-05-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann

1573, mandag etter Allehelgenssøndag, 2. november Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1573-11-02

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Jordstykke, Åtting, Skog, Gård ; (ødegård), Ødegård

1577, 31. august Bergen grunnbrev

1577-08-31

Odel, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Gods ; (odelsgods), Odelsgods, Grunnleie, Prest, Mester

1578, uten dag Hordaland, Kinsarvik kunngjøring ; (odel)

1578

Kunngjøring, Gård, Odel, Gods, Odelsmann

1579, 21. mai Sogn og Fjordane, Lærdal stadfesting ; (kjøpsbrev)

1579-05-21

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Odel, Stadfesting, Kjøp ; (jord), Odelsgods, Kjøpsbrev

1581, 3. mai Bergen salgsbrev

1581-05-03

Eiendomshandel, Odel, Grunn, Borger ; (Bergen), Mester, Salg ; (hage), Skjøte ; (hage), Hage ; (kålhage), Kålhage

1584, 10. august Bergen grunnbrev

1584-08-10

Eiendomshandel, Odel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Arving, Skjøte ; (grunn), Konge ; (Danmark og Norge), Odelsgrunn

1584, 20. desember Møre og Romsdal, Volda, Søvik kunngjøring ; (salg)

1584-12-20

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Odel, Lensmann, Odelsgods, Leie ; (av jord), Mellagsleie

1586, 14. august Bergen overdragelse

1586-08-14

Arv, Odel, Jord, skifte og overdraging, Odelsmann, Jordpart, Arving, Overdragelse, Pant, Pantsetting

1588, 18. juni Bergen dom

1588-06-18

Gård, Dom, Landskyld, Odel, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Leie ; (av jord), Jord, Anklage, Rettighet

1589, 30. september Bergen vitterliggjøring ; (dom)

1589-09-30

Gård, Dom, Arv, Odel, Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen), Borger ; (Bergen), Lagmann, Rådmann ; (Bergen), Vitterliggjøring, Arvesak, Eiendom

ca. 1590* Bergen** brev

1590

Gård, Lagrettemann, Odel, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Kjøpsbrev, Leie ; (av jord), Jord, Odelsbrev, Slottsherre ; (Bergen)

1592, 24. juni Bergen vitterliggjør ; (forlik)

1592-06-24

Gård, Arv, Odel, Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Borger ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Leie ; (av jord), Jord, Forlik, Vitterliggjøring, Odelsbrev

1593, 15. februar Sogn og Fjordane, Stryn vitterliggjøring

1593-02-15

Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Arvegods, Vitterliggjøring, Ting

1593, 15. oktober Sogn og Fjordane, Stryn salgsbrev

1593-10-15

Eiendomshandel, Gård, Odel, Salg ; (odel)

1595, [29. februar] Vest Agder, Eiken, Bryggesåk skifte

1595-02-09

Eiendomshandel, Gård, Skifte, Odel, Odelsgods, Gods

1598, 9. oktober Hordaland, Kvam, Bøvre salgsbrev

1598-10-09

Salg ; (jord), Gård, Betaling, Odel, Skjøtningsøre, Jord

1600, uten dato Hordaland, Kinsarvik, Urheim kunngjøring

1600

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Arv, Odel, Stadfesting, Jordpart, Skjøtningsøre

1600, 7. april Hordaland, Ullensvang skifte

1600-04-07

Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsskifte

1602, 21. juni Hordaland, Voss salgsbrev

1602-06-21

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Skjøte, Salg ; (av leie), Odel, Odelsmann, Leie, Skjøtningsøre

1603, 13 april Sogn og Fjordane, Sogndal, Stedje salgsbrev

1603-04-13

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Sogneprest, Odelsgods, Leie, Skomaker, Salg ; (leie), Prest ; (sogneprest)

1604, 7. mai Sogn og Fjordane, Breim, Såreim skifte

1604-05-07

Gård, Skifte, Odel, Odelspart, Odelskifte

1603, 3. juni Hordaland, Kvinnherrad, Lande kunngjøring ; (forlik)

1604-06-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Odelsgods, Forlik, Jordgods

1606, 12. august Møre og Romsdal, Vatne, Slyngestad salgsbrev

1606-08-12

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Gods, Leie, Mellagsleie, Odelsjord

1608, 4. januar (1604) Hordaland, Ullensvang salgsbrev

1608-01-04

Eiendomshandel, Gård, Odel, Odelsgods, Skjøtningsøre, Ting, Salg ; (odelsgods), Kjøp ; (odelsgods)

1608, 15. april (Hordaland, Kinsarvik) salgsbrev

1608-04-15

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Betaling, Arv, Odel, Odelsmann, Jordgods

1608, 3. juni Hordaland, Jondal, Drage kunngjøring

1608-06-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Arving, Odelskifte

1610, 1. mai Hordaland, Ullensvang stadfesting ; (skifte)

1610-05-01

Gård, Skifte, Odel, Stadfesting, Jord, skifte og overdragelse, Leie, Odelskifte

1610, 3. desember Rogaland, Sand kunngjøring ; (salg)

1610-12-03

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Skjøtningsøre, Salg ; (odel), Odelsjord

1610, 7. desember Sogn og Fjordane, Brekke kunngjøring ; (odel)

1610-12-07

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Odel, Ødegård, Eiendom, Odelsbrev, Anmodning, Skogsteig

1611, 12. juni (Møre og Romsdal, Vatne, Slinningsnes) kunngjøring ; (salg)

1611-06-02

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Odel, Leie

1613, [7.] april Vest Agder, Bjelland, Trygsland kunngjøring ; (skifte)

1613-04-07

Kunngjøring, Gård, Skifte, Odel, Odelsgods, Makeskifte, Gårdpart

1613, 3. oktober Sogn og Fjordane, Balestrand, Sande skjøte

1613-10-03

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Skjøte, Odel, Odelsgods, Skiftebrev, Skjøtningsøre, Salg ; (odelsgods)

1614, 29. september Hordaland, Vossestrand, Sundve salgsbrev

1614-09-24

Gård, Odel, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1617, 24. mars Hordaland, Kvam, Øystese kunngjøring ; (skifte)

1617-03-24

Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Odel, Makeskifte

1617, 24. mars Hordaland, Kvam, Øystese kunngjøring ; (skifte)

1617-03-24

Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Odel, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Makeskifte, Odelskifte

1618, 7. september Hordaland, Kvinnherrad, Mel salgsbrev

1618-09-07

Eiendomshandel, Gård, Odel, Odelspart, Salg ; (odelspart), Skjøte ; (odelspart)

1618, 19. oktober Hordaland, Kinsarvik, Hause skjøte

1618-10-19

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Odelsgods, Skjøtningsøre, Salg ; (odelsgods)

1618, 4. desember Hordaland, Kvam, Ålvik skjøte

1618-12-04

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1619, 9. mai Bergen skjøte

1619-05-09

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Odel, Borger ; (Bergen), Leie ; (av jord), Bygsel, Odelsjord, Fogd ; (Bergen), Byfogd

1619, 13. oktober Hordaland, Tysnes, Våge kunngjøring ; (salg)

1619-10-13

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1619*, 21. desember Rogaland, Torvastad, Haugland kunngjøring ; (skifte)

1619-12-21

Kunngjøring, Gård, Landskyld, Skifte, Odel, Odelsskifte, Sogneprest, Odelsgods, Arving

1630, 5. mars Hordaland, Ulvik kunngjøring

1630-03-05

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Odel, Fogd, Gods, Odelsmann, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Ødejord, Konge ; (Danmark og Norge), Overdragelse, Leiermål, Rømling, Dom ; (dødsdom)

1620, 8. mars Hordaland, Ulvik kunngjøring ; (salg) kunngjøring ; (forlik)

1620-03-08

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odel, Odelsgods, Forlik, Odelspart, Salg ; (odelsgods)

1620, 20. mars Sogn og Fjordane, Vik kunngjøring ; (salg)

1620-03-20

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odel, Leie ; (av jord), Bygsel, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1620, 24. mars Sogn og Fjordane, Leikanger, Hamre salgsbrev

1620-03-24

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odel, Odelspart, Salg ; (odelspart), Tingskriver

1621, 9. februar Rogaland, Fister, Randa kunngjøring ; (skifte)

1621-02-09

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Arv, Odel, Lagmann, Odelsgods, Arving, Arveskifte, Pant, Tvistemål, Pantegods