Salg ; (grunn) 69


1647, 2. desember Bergen skjøte

1647-12-02

Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Vågning

1576, 23. februar Bergen salgsbrev

1576-02-23

Eiendomshandel, Skjøte, Overdragelse ; (grunn), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnbrev, Hus, Borger ; (Bergen), Lagmann

1583, 16. januar Bergen grunnbrev

1583-01-16

Brann, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Skjøte ; (grunn), Ildhus, Doktor, Kapittel ; (Bergen), Forstander

1583, 6. mars Bergen grunnbrev

1583-03-06

Brann, Eiendomshandel, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Skjøte ; (grunn), Ildhus, Rådmann ; (Bergen)

1584, 10. august Bergen grunnbrev

1584-08-10

Eiendomshandel, Odel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Arving, Skjøte ; (grunn), Konge ; (Danmark og Norge), Odelsgrunn

1586, 28. april Bergen grunnbrev

1586-04-28

Eiendomshandel, Arv, Salg ; (grunn), Grunnleie, Arving, Høvedsmann ; (Bergenhus), Skjøte , (grunn), Grunn ; (sjøgrunn), Sjøgrunn, Sjøbod

1586. 6. juni Bergen grunnbrev

1586-06-06

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Hage ; (kålhage), Kålhage, Skjøte ; (grunn), Skomaker

1598, 23. april Møre og Romsdal, Vatne salgsbrev

1598-04-23

Eiendomshandel, Arv, Stadfesting, Salg ; (grunn), Grunn

1602, 16. oktober Bergen kunngjøring ; (salg)

1602-10-16

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Forstander, Rådmann ; (Bergen), Eiendom

1609, 4. august Bergen grunnbrev

1609-08-04

Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Fogd ; (byfogd), Toller ; (Bergen), Byfogd ; (Bergen)

1611, 10. november Bergen kunngjøring ; (salg)

1611-11-10

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hage), Salg ; (hus), Hage

1614, 11. juni Bergen kunngjøring ; (salg)

1614-06-11

Kunngjøring, Betaling, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Rådmann ; (Bergen), Toller ; (Bergen), Grunn ; (hagegrunn)

[Ca. 1615], 18. februar Bergen skjøte

1615-02-18

Skjøte, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Rådmann ; (Bergen), Grunn ; (sjøgrunn), Sjøgrunn, Sjøbod, Grunn ; (gategrunn), Gategrunn, Biskop ; (Bergen)

1615, 19. august Bergen skjøte

1615-08-19

Kunngjøring, Skjøte, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Mester, Kjøpsbrev, Gullsmed, Ildhus, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Badskjær, Våning, Steinkjeller, Formynder

1620, 21. mars Bergen salgsbrev

1620-03-21

Kunngjøring, Skjøte, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Hagegrunn, Skredder, Snekker, Grunn ; (hagegrunn)

1622, 22. mai Bergen kunngjøring ; (salg)

1622-05-22

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Ildhus, Bokbinder

1623, 16. (?) mai Bergen kunngjøring ; (salg)

1623-05-16

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Hage, Byskriver ; (Bergen)

1623, 28. juli Bergen kunngjøring ; (salg)

1623-07-28

Kunngjøring, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Skredder, Grunn ; (hagegrunn), Baker, Kannestøper

1623, 22. september Bergen grunnbrev

1623-09-22

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Grunnleie, Odelsgrunn, Grunn ; (odelsgrunn)

1623, 28. september Bergen grunnbrev

1623-09-28

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunnleie, Hagegrunn, Grunn ; (hagegrunn)

1624, 26. juni Bergen grunnbrev

1624-06-26

Kunngjøring, Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Eiendom, Salg ; (eiendom), Borger

1625, 7. februar Bergen grunnbrev

1625-02-07

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Grunnleie

1625, 19. oktober Bergen kunngjøring ; (salg)

1625-10-19

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Hage ; (kålhage), Kålhage, Skomaker

1625, 2. november Bergen grunnbrev

1625-11-02

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Eiendom, Salg ; (hus og eiendom), Salg ; (brønn), Brønn

1625, 30. november Bergenhus grunnbrev

1625-11-30

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus)

[ca. 1625] Bergen kunngjøring ; (salg)

1625

Kunngjøring, Gård, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Kjøpebrev, Skredderborger

1626, 25. januar Bergen grunnbrev

1626-01-25

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Skredder, Eiendom, Salg ; (hus og eiendom)

1626, 31. oktober Bergen grunnbrev

1626-10-31

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Sjøbod

1627, 11. april Bergen skjøte

1627-04-11

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Prost, Rådmann ; (Bergen), Byskriver, Toller ; (Bergen), Tollskriver

1629, 22. mai Bergen skjøte

1629-05-22

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn

1634, 2. oktober Bergen kunngjøring ; (salg)

1634-10-02

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Eiendom, Rådmann ; (Stavanger), Borgermester ; (Stavanger)

1635, 22. januar Bergen kunngjøring ; (salg)

1635-01-22

Slakter, Kunngjøring, Arv, Salg ; (grunn), Grunn, Steinkjeller, Salg ; (steinkjeller)

1635, 28. februar Bergen grunnbrev

1635-02-28

Kunngjøring, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Baker

1635, 1. oktober Bergen kunngjøring ; (salg)

1635-10-01

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunnleie, Fullmektig, Ridder, Kansler

1636, 30. januar Bergen grunnbrev

1636-01-30

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Rådmann ; (Bergen), Eiendom, Kopperslager

1636, 3. oktober Bergen grunnbrev

1636-10-03

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Baker

1637, 27. november Bergen kunngjøring ; (salg)

1637-11-27

Kunngjøring, Eiendomshandel, Arv, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie

1639, 27. mars Bergen grunnbrev

1639-03-27

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Ombudsmann

1640, 7. september Bergen kunngjøring ; (salg)

1640-09-07

Brann, Kunngjøring, Skjøte, Fogd, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnbrev, Utstedelse

1641, 12. mars Bergen skjøte

1641-03-12

Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Rådmann ; (Bergen), Sjøbod, Eiendom, Skipper, Salg ; (hus og eiendom)

1641, 4. mai Bergen skjøte

1641-05-04

Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus), Snekker

1642, 3. februar Bergen skjøte

1642-02-03

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn

1643, 13. mars Bergen skjøte

1643-03-13

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus)

1643, april Bergen skjøte

1643-04

Eiendomshandel, Skjøte, Arv, Sogneprest, Lagmann ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Ombudsmann

1644, 4. januar Bergen skjøte

1644-01-04

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Slottskriver

1645, desember Bergen skjøte

1645-12

Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Steinkjeller

1647, 27. april Bergen skjøte

1647-04-27

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Skomaker, Grunn ; (kålhagegrunn), Kålhagegrunn, Musiker

1647, 24. august Bergen skjøte

1647-08-24

Slakter, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Skredder

1648, 29. mars Bergen skjøte

1648-03-29

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Gjeld

1649, 8. mai Bergen grunnbrev

1649-05-08

Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunnleie, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Kirkeverger, Klokkerbolig