Skjøte 87


1570 Sogn og Fjordane, Innvik, Åland skjøte

1570

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård)

1591 Husnes, Rødsten skjøte

1591

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg

1614, 22. november Rogaland, Suldal, Vinje sogn, Selland skjøte

1614-11-22

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Jordpart, Salg

1614, 10. desember Hordaland, Kvinnherrad, Fulgleberg skjøte

1614-12-10

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg

1618, 21. juli Sogn og Fjordane, Karstad i Innvik og Lindvik i Stryn skjøte

1618-07-21

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg

1621, 4. november Hordaland, Strandvik skipreide, Berge skjøte

1621

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg

1629, 16. mars Hordaland, Lindås skipreide, Sletten skjøte

1629-03-16

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Odel, Salg, Odelsrett

1634, 15. februar Hordaland, Kvinnherrad, Røsseland skjøte

1634-02-15

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård)

1646 Hordaland, Lindås skipreide, Sletteni skjøte

1646

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Odel, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1646, 25. mars Hordaland, Husnes, Røsseland Hordaland, Jondal, Kopperen skjøte

1646-03-25

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Omskriving

1647, 15. november Sogn og Fjordane, Innvik, Åland skjøte

1647-11-15

Gård, Skjøte

1647, 2. desember Bergen skjøte

1647-12-02

Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Vågning

1659, 13. oktober Hordalan, Kvinnherad, Røsseland pantebrev skjøte

1659-10-13

Eiendomshandel, Skjøte, Odel, Pant, Odelsrett, Pantebrev, Salg ; (odelsrett)

1576, 23. februar Bergen salgsbrev

1576-02-23

Eiendomshandel, Skjøte, Overdragelse ; (grunn), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnbrev, Hus, Borger ; (Bergen), Lagmann

1579, 21. mai Sogn og Fjordane, Lærdal stadfesting ; (kjøpsbrev)

1579-05-21

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Odel, Stadfesting, Kjøp ; (jord), Odelsgods, Kjøpsbrev

1582, 22. januar Bergen salgsbrev grunnbrev

1582-01-22

Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Kjøp ; (hus), Leie ; (av hagegrunn), Hagegrunn, Kjøpmann, Skredder

1600, 13. januar Hordaland, Kvam, Øystese slagsbrev

1600-01-13

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Betaling, Skjøte, Stadfesting, Jordpart, Odelspart

1601, 23 mai Bergen salgsbrev

1601-05-23

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Skjøte, Salg ; (av leie), Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Leie

1602, 21. juni Hordaland, Voss salgsbrev

1602-06-21

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Skjøte, Salg ; (av leie), Odel, Odelsmann, Leie, Skjøtningsøre

1603, 13 april Sogn og Fjordane, Sogndal, Stedje salgsbrev

1603-04-13

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Sogneprest, Odelsgods, Leie, Skomaker, Salg ; (leie), Prest ; (sogneprest)

1604, 25. juli Hordaland, Kinsarvik skjøte

1604-07-25

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Jordpart, Skyld, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

1607, 20. februar Sogn og Fjordane, Innvik, Skoden salgsbrev

1607-02-20

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Jordpart, Salg ; (jordpart)

Ca. 1610-1614 (Hordaland, Strandvik) skjøte

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Skjøte, Salg ; (gård), Arv

1612, 22. februar Sogn og Fjordane, Aurland, Aurdalen skjøte)

1612-02-22

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Leie, Salg

1613, 3. oktober Sogn og Fjordane, Balestrand, Sande skjøte

1613-10-03

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Skjøte, Odel, Odelsgods, Skiftebrev, Skjøtningsøre, Salg ; (odelsgods)

1614, 13. april Sogn og Fjordane, Innvik, Roseter skjøte

1614-04-13

Kunngjøring, Gård, Betaling, Skjøte, Salg ; (av leie), Kjøp ; (jord), Skjøtningsøre, Jordgods

[Ca. 1615], 18. februar Bergen skjøte

1615-02-18

Skjøte, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Rådmann ; (Bergen), Grunn ; (sjøgrunn), Sjøgrunn, Sjøbod, Grunn ; (gategrunn), Gategrunn, Biskop ; (Bergen)

1615, 19. august Bergen skjøte

1615-08-19

Kunngjøring, Skjøte, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Mester, Kjøpsbrev, Gullsmed, Ildhus, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Badskjær, Våning, Steinkjeller, Formynder

1615, 20. oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Hegdal skjøte

1615-10-20

Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Arv, Leie, Jordgods

1619, 11. oktober Hordaland, Ullensvang skjøte

1619-10-11

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Landskyld, Lensmann, Salg ; (odelspart), Ting ; (ledingsting)

1620, 21. mars Bergen salgsbrev

1620-03-21

Kunngjøring, Skjøte, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Hagegrunn, Skredder, Snekker, Grunn ; (hagegrunn)

1622, 20. juli Sogn og Fjordane, Leikanger, Feios skjøte

1622-07-20

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Skjøte, Odel, Lensmann, Jordpart, Salg ; (jordpart)

1625, 7. februar Bergen grunnbrev

1625-02-07

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Grunnleie

1627, 27. februar Bergen kunngjøring ; (salg)

1627-02-27

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Hage, Nøstegrunn, Byskriver, Salg ; (nøstegrunn), Salg ; (hus og hage)

1627, 11. april Bergen skjøte

1627-04-11

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Prost, Rådmann ; (Bergen), Byskriver, Toller ; (Bergen), Tollskriver

1629, 22. mai Bergen skjøte

1629-05-22

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn

1631, 24. mars Hordaland, Kinsarvik, Urheim kunngjøring ; (salg)

1631-03-24

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1634, 13. april Møre og Romsdal, Strangvik, Åsprång kunngjøring ; (salg)

1634-04-13

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Skjøte, Lagrettemann, Arv, Jordgods, Salg ; (jordgods)

1634, 2. oktober Bergen kunngjøring ; (salg)

1634-10-02

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Eiendom, Rådmann ; (Stavanger), Borgermester ; (Stavanger)

1636, 2. august Bergen klage

1636-08-02

Skjøte, Dom, Grunn, Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Bygning, Klage, Eiendom, Nabo

1636, 3. oktober Bergen grunnbrev

1636-10-03

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Baker

1639, 27. mars Bergen grunnbrev

1639-03-27

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Ombudsmann

1640, 28. mars Hordaland, Åkre i Strandvik salgsbrev

1640-03-28

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Vitne, Odel, Lensmann, Ting, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1640, 7. september Bergen kunngjøring ; (salg)

1640-09-07

Brann, Kunngjøring, Skjøte, Fogd, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnbrev, Utstedelse

1641, 28. mai Bergen grunnbrev

1641-05-28

Skjøte, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn)

1641, 16. oktober Sogn og Fjordane, Luster, Leri skjøte

1641-10-16

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Lensmann, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

1642, 3. februar Bergen skjøte

1642-02-03

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn

1643, 13. mars Bergen skjøte

1643-03-13

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus)

1643, april Bergen skjøte

1643-04

Eiendomshandel, Skjøte, Arv, Sogneprest, Lagmann ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Ombudsmann

1643, 25. september Hordaland, Fitjar, Levåg skjøte

1643-09-25

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Salg ; (odelspart), Husmann