Skjøtningsøre 51


1586, 9. juni Sogn og Fjordane, Vik, Åse salgsbrev

1586-06-09

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Betaling, Lagrettemann, Lagmann, Jordpart, Jord, kjøp og slag, Skjøtningsøre

1598, 9. oktober Hordaland, Kvam, Bøvre salgsbrev

1598-10-09

Salg ; (jord), Gård, Betaling, Odel, Skjøtningsøre, Jord

1599, 23. oktober Sogn og Fjordane, Naustdal salgsbrev

1599-10-23

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Skjøtningsøre

1600, uten dato Hordaland, Kinsarvik, Urheim kunngjøring

1600

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Arv, Odel, Stadfesting, Jordpart, Skjøtningsøre

1600, 28. november Sogn og Fjordane, Stryn, Loen kunngjøring ; (salg)

1600-11-28

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie, Skjøtningsøre

1602, 21. juni Hordaland, Voss salgsbrev

1602-06-21

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Skjøte, Salg ; (av leie), Odel, Odelsmann, Leie, Skjøtningsøre

1603, 2. mars Sogn og Fjordane, Breim, Kapperstad salgsbrev

1603-03-02

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie, Skjøtningsøre, Rodebolsrett

1603, 13. april Hordaland, Ulvik salgsbrev

1603-04-13

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (av leie), Leie, Skjøtningsøre

1604, 25. juli Hordaland, Kinsarvik skjøte

1604-07-25

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Jordpart, Skyld, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

1606, 22. mars Sogn og Fjordane, Breim, Seim salgsbrev

1606-03-22

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie, Skjøtningsøre

1608, 4. januar (1604) Hordaland, Ullensvang salgsbrev

1608-01-04

Eiendomshandel, Gård, Odel, Odelsgods, Skjøtningsøre, Ting, Salg ; (odelsgods), Kjøp ; (odelsgods)

1608, 21. februar Sogn og Fjordane, Breim, Seim salgsbrev

1608-02-21

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Arv, Leie, Arvegods, Skjøtningsøre

1608, 21. oktober Sogn og Fjordane, Stryn, Togning salgsbrev

1608-10-21

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie, Skjøtningsøre

1610, 20. oktober Sogn og Fjordane, Gaular, Råeim kunngjøring ; (salg)

1610-10-20

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Lagrettemann, Leie, Skjøtningsøre

1610, 3. desember Rogaland, Sand kunngjøring ; (salg)

1610-12-03

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Skjøtningsøre, Salg ; (odel), Odelsjord

161[.], [uten dato] Sogn og Fjordane, Hyllestad, Akse overdragelse

Gård, Jordpart, Skjøtningsøre, Overdragelse ; (jord), Leie ; (jordpart), Jord , skifte og overdraging

1612, 4. februar Hordaland, Ullensvang kunngjøring ; (overdragelse)

1612-02-04

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Gods, Overdragelse, Skjøtningsøre

1613, 3. oktober Sogn og Fjordane, Balestrand, Sande skjøte

1613-10-03

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Skjøte, Odel, Odelsgods, Skiftebrev, Skjøtningsøre, Salg ; (odelsgods)

1614, 13. april Sogn og Fjordane, Innvik, Roseter skjøte

1614-04-13

Kunngjøring, Gård, Betaling, Skjøte, Salg ; (av leie), Kjøp ; (jord), Skjøtningsøre, Jordgods

1615, 14. februar (1611, 29. november) Hordaland, Kvam, Noreim kunngjøring ; (salg)

1615-02-14

Kunngjøring, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Sogneprest, Kjøpsbrev, Skjøtningsøre, Jordgods

1616, 13. april Sogn og Fjordane, Vevring, Årseter kunngjøring ; (salg)

1616-04-13

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odelsgods, Leie, Skjøtningsøre, Jord, Jordgods, Salg ; (odelsgods), Innløsning ; (jordgods)

1618, 19. oktober Hordaland, Kinsarvik, Hause skjøte

1618-10-19

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Odelsgods, Skjøtningsøre, Salg ; (odelsgods)

1618, 4. desember Hordaland, Kvam, Ålvik skjøte

1618-12-04

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1619, 13. oktober Hordaland, Tysnes, Våge kunngjøring ; (salg)

1619-10-13

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1626, 17. februar Sogn og Fjordane, Luster skjøte

1626-02-17

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart), Tingskriver

1626, 30. oktober Hordaland, Strandvik, Åkre salgsbrev

1626-10-30

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Skjøtningsøre

1628, 24. mai Sogn og Fjordane, Vik, Kvamsøy kunngjøring ; (salg)

1628-05-24

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1628, 24. mai Hordaland, Vik, Kvamsøy kunngjøring ; (salg)

1628-05-24

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1628, 24. mai Sogn og Fjordane, Vik, Kvamsøy kunngjøring ; (salg)

1628-05-24

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1629, 28. januar Hordaland, Strandvik, Nordtveit salgsbrev

1629-01-28

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Salg ; (gård), Jordpart, Skjøtningsøre

1629, 23. september Hordaland, Ulvik, Viknes kunngjøring

1629-09-23

Kunngjøring, Jord, kjøp og salg, Lagrettemann, Eiendomsrett, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

[Ca. 1630]* Hordaland, Voss, Vossavangen kunngjøring ; (salg) skifte

1630

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skifte, Lensmann, Gods, Makeskifte, Skjøtningsøre, Jordgods, Salg ; (jordgods), Jord, skifte og overdragselse

1631, 24. mars Hordaland, Kinsarvik, Urheim kunngjøring ; (salg)

1631-03-24

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1632, 24. oktober Hordaland, Ullensvang kunngjøring ; (salg)

1632-10-24

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Jordpart, Jord, kjøp og slag, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

1634, 11. oktober Hordaland, Ullensvang kunngjøring ; (salg)

1634-10-11

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1634, 3. november Hordaland, Strandebarm (Varaldsøy), Skjelnes kunngjøring ; (salg)

1634-11-03

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lensmann, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1635, 12. oktober Hordaland, Ullensvang skifte salgsbrev

1635-10-12

Eiendomshandel, Gård, Skifte, Odelsskifte, Makeskifte, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1636, 13. oktober Hordaland, Ullensvang kunngjøring ; (forlik)

1636-10-13

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Skjøtningsøre, Forlik, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1636, 13. oktober Hordaland, Ullensvang kunngjøring ; (salg)

1636-10-13

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Skjøtningsøre, Salg ; (odelspart)

1638, 3. mars Hordaland, Kinsarvik, Tveisme kunngjøring ; (salg)

1638-03-03

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Odelsgods, Gods, Makeskifte, Skjøtningsøre, Odelspart, Innløsning, Salg ; (odelspart)

1638, 28. mars Hordaland, Ulvik kunngjøring ; (salg)

1638-03-28

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odel, Skjøtningsøre, Pantsetting, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1639, 1. april Hordaland, Ulvik kunngjøring ; (salg)

1639-04-01

Kunngjøring, Eiendomshandel, Lagrettemann, Odel, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1641, 16. oktober Sogn og Fjordane, Luster, Leri skjøte

1641-10-16

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Lensmann, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

1645, 12. (?) august Sogn og Fjordane, Vik, Engjum skjøte

1645-08-12

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Lagrettemann, Lensmann, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

1647, 26. mars Hordaland, Kinsarvik, Lote skjøte

1647-03-26

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Lensmann, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart), Gjeld

1650, 22. februar Hordaland, Ulvik, Spånheim skjøte

1650-02-22

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart), Tingskriver

1652, 24. februar Hordaland, Voss, Himle salgsbrev

1652-02-24

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Gods, Skjøtningsøre, Jordgods, Salg ; (leie)

1652, 24. februar Hordaland, Ulvik, Spånheim salgsbrev

1652-02-24

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Skjøtningsøre, Odelsjord

1653, 3. februar Hordalnad, Strandvik, Revne krav

1653-02-03

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Jordpart, Arving, Klage, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

1656, 16. november Bergen skjøte

1656-11-16

Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunnleie, Leie ; (grunn), Sjøgrunn, Skjøtningsøre, Steinkjellergrunn, Leierettighet