Sogneprest 62


1647, 2. desember Bergen skjøte

1647-12-02

Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Vågning

1654 til 1731* biografi

Sogneprest, Selvbiografi

1574, 22. juli Hordaland, Manger, Utsylta kunngjøring ; (skifte)

1574-07-22

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Fogd

1580, 14 dager etter påske. [17.april] Hordaland, Finnås, Vorland kunngjøring ; (salg)

1580-04-17

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Jord, kjøp og slag, Innløsning ; (jord)

1581, St. Botolfs Dag (17. juni) Stavanger kunngjøring ; (byggetillatelse)

1581-06-17

Kunngjøring, Betaling, Arv, Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Byggetillatelse, Prebende, Arving, Bygning, Kapittel ; (Stavanger), Prost

1583, 6. mars Bergen grunnbrev

1583-03-06

Brann, Eiendomshandel, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Skjøte ; (grunn), Ildhus, Rådmann ; (Bergen)

1583, 18. desember Bergen grunnbrev

1583-12-18

Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn)

1585, 19. oktober Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide skifte

1585-10-19

Gård, Skifte, Arv, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Fogd, Arveskifte, Prest ; (hjepeprest)

1587, 30. juli* Sogn og Fjordane, Gloppen kunngjøring ; (salg)

1587-07-30

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (gård), Sogneprest, Klage

1602, 14. februar Sogn og Fjordane, Sogndal kunngjøring

1602-02-14

Kunngjøring, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Kirke, Anklage, Bekreftelse, Gudstjeneste

1602, 24. mars Bergenhus stevning

1602-03-24

Sogneprest, Anklage, Stevning, Trussel

1602, 30. juni Hordaland, Herdla, Landsvik kunngjøring ; (dom)

1602-06-30

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Dom, Lensmann, Sogneprest, Jord, Lagrett

1603, 16. februar Sogn og Fjordane, Sogndal, Nornes kunngjøring ; (vitneprov)

1603-02-16

Kunngjøring, Vitne, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Anklage, Vitneprov, Galge, Tingfolk, Prest ; (sogneprest)

1603, 16. februar Sogn og Fjordane, Sogndal, Nornes kunngjøring

1603-02-16

Kunngjøring, Lagrettemann, Vitne, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Vitneprov, Tingfolk, Prest ; (sogneprest), Konflikt

1603, 13 april Sogn og Fjordane, Sogndal, Stedje salgsbrev

1603-04-13

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Sogneprest, Odelsgods, Leie, Skomaker, Salg ; (leie), Prest ; (sogneprest)

1608, 24. februar Bergen skifte

1608-02-24

Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Høvedsmann ; (Bergenhus), Makeskifte

1613, 10. februar Hordaland, Manger (Radøy) kunngjøring

1613-02-10

Kunngjøring, Betaling, Lagrettemann, Landskyld, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Bonde, Jord, Husbot, Utkastelse, Landbonde

1613, 4. oktober Sogn og Fjordane, Aurland kunngjøring ; (bygsel)

1613-10-04

Kunngjøring, Sogneprest, Jord, Bygsel, Kontrakt, Leie ; (gård)

1615, 14. februar (1611, 29. november) Hordaland, Kvam, Noreim kunngjøring ; (salg)

1615-02-14

Kunngjøring, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Sogneprest, Kjøpsbrev, Skjøtningsøre, Jordgods

1615, 31. oktober Sogn og Fjordane, Gloppen, Gjemmestad kunngjøring

1615-10-31

Kunngjøring, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Bonde, Klage, Nøst, Begjæring, Landbonde, Sjøvei, Nøstetuft

1616, 23. februar Hordaland, Etne, Støle salgsbrev

1616-02-23

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Jordpart, Overdragelse ; (jord)

1617, 20. mars Hordaland, Manger (Radøy) stevning

1617-03-20

Dom, Landskyld, Sogneprest, Leie ; (av jord), Jord, Tiltale, Stevning, Bygsel, Etterkommere, Rodebol

1619, 6. mai Bergen kunngjøring

1619-05-06

Kunngjøring, Eiendomshandel, Arv, Sogneprest, Hus, Salg ; (hus), Kreditor, Forvaltning

1619*, 21. desember Rogaland, Torvastad, Haugland kunngjøring ; (skifte)

1619-12-21

Kunngjøring, Gård, Landskyld, Skifte, Odel, Odelsskifte, Sogneprest, Odelsgods, Arving

1623, 5. juni Sør-Trøndelag, Stadsbygd, Lille Rein skifte

1623-06-05

Skifte, Arv, Sogneprest, Arveskifte, Borgermester ; (Trondhjem), Borger ; (Trondhjem)

1624, 10. januar Hordaland, Strandvik, Åkre pantebrev

1624-01-10

Gård, Odel, Sogneprest, Pant, Jord, Odelsjord, Lån

1624, 1. april Bergen grunnbrev

1624-04-01

Sogneprest, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Hage ; (kålhage), Kålhage, Grunn ; (kålhage)

1625, 21. juni Telemark, Hjartdal stadfesting

1625-06-21

Stadfesting, Sogneprest, Pant, Stakk, Kåpe, Hest

1626, 22. mai Bergen grunnbrev

1626-05-22

Kunngjøring, Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Skredder

1627, 11. april Bergen skjøte

1627-04-11

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Prost, Rådmann ; (Bergen), Byskriver, Toller ; (Bergen), Tollskriver

1629, 27. april Hordaland, Tysnes, Søreid kunngjøring ; (skifte)

1629-04-27

Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Sogneprest, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Makeskifte, Odelspart, Vederlag, Overdragelse ; (odelspart)

1630, 30. januar Hordaland, Kvinnherrad, Fet kunngjøring ; (skifte)

1630-01-30

Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Sogneprest, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Makeskifte, Odelspart, Overdragelse ; (odelspart)

1630, 25. august Bergen kunngjøring ; (salg)

1630-08-25

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Sogneprest, Prost, Salg ; (jordpart)

1631, 24. november Bergenhus kunngjøring ; (skifte)

1631-11-24

Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Kirke, Prestebol, Befalingsmann ; (Bergenhus len)

1632, 29. desember Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig) skifte

1632-12-29

Skifte, Sogneprest, Stadfesting ; (kongelig), Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Jord, Kirke, Prestebol, Befalingsmann ; (Bergenhus len)

1633, 29. august Bergen grunnbrev

1633-08-29

Kunngjøring, Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)

1633, 18. desember Bergen grunnbrev

1633-12-18

Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie

1636, 16. mars Bergen kunngjøring ; (klage)

1636-03-16

Kunngjøring, Sogneprest, Høvedsmann ; (Bergenhus), Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Rikskansler ; (Norge), Prestekall, Inntekt, Sogn, Anneks, Superintendent ; (Bergen)

1636, 28. oktober Bergenhus samtykke

1636-10-28

Sogneprest, Privilegium, Tiende, Korn, Rikskansler ; (Norge), Lensherre ; (Bergenhus), Samtykke

1642, 21. juni Bergen målebrev

1642-06-21

Sogneprest, Borgermester ; (Bergen), Borger ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Grunn ; (gategrunn), Oppmåling, Grunstykke, Byggetilatelse

1642, 14. desember Sogn og Fjordane, Førde, Prestegården klage

1642-12-14

Lagrettemann, Sogneprest, Fogd, Klage, Ting, Åker, Prestegård, Gjødsel, Eng

1643, april Bergen skjøte

1643-04

Eiendomshandel, Skjøte, Arv, Sogneprest, Lagmann ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Ombudsmann

1643, 17. juli Hordaland, Fjelberg, Sørhuglo overdragelse

1643-07-17

Gård, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Jordpart, Prost, Overdragelse

1645, desember Bergen skjøte

1645-12

Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Steinkjeller

1647, 4. september Bergen grunnbrev

1647-09-04

Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie

1649, 9. oktober Bergen salgsbrev

1649-10-09

Eiendomshandel, Sogneprest, Salg ; (grunn), Prost, Grunn ; (kålhagegrunn), Kålhagegrunn

1649, 26. oktober Bergen grunnbrev

1649-10-26

Sogneprest, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Prost, Hagegrunn, Grunn ; (hagegrunn)

1649, 3. desember Hordaland, Voss, Vossavangen salgsbrev

1649-12-03

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Odel, Sogneprest, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

1650, 28. juni Hordaland, Strandebarm, Prestegården brev

1650-06-28

Sogneprest, Prost, Gjeld, Opptegnelse, Bo, Registrere

1650, 20. september Bergen grunnbrev

1650-09-20

Sogneprest, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Ombudsmann