Diplom

Dato: 1331-02-06

Laget mellom 1331-02-01 og 1331-02-10Signatur: ubb-diplom-0013


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Olaf Thorgrimssøn kunngjør, at Harald Baardssøn etter å ha ført vitnesbyrd for å ha stevnet Arnstein på Tisthamar, Abbeden av Munkelivs ombudsmann, der ikke møtte, fremførte to menn, som bevitnet at indre og ytre Gjuv (i Utviken) mellom Sandå og Gjuvå var Haralds rette odel.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene kunngjør, stevning, odel, vitnesbyrd, bevitne

Relatert til: Olaf Thorgrimssøn, Arnstein

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • 95
  • 225
  • Pergament, alle 3 segl mangler.

comments powered by Disqus