Diplom

Dato: 1371-08-05Signatur: ubb-diplom-0050


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Eilif Brynjulfssøn vedgår å ha solgt til Sigurd Ormssøn 10 månedsmatsbol Loftus i Ullensvangs sogn i Hardanger, med unntagelse av havn, for 44 kyrlag, hvorav 31 er betalt i gode varer, mens resten skal være betalt til St. Hansdag.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene salg, betaling

Relatert til: Eilif Brynjulfssøn , Sigurd Ormssøn

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • 80 mm
  • 250 mm
  • God
  • Pergament, 1 seglrem uten segl.

comments powered by Disqus