Diverse middelalderlige, vesentlig latinske, fragmenter (tidligere Ms 410). 6


Inneholder Langfredagsliturgien (Improperiene). Røde initialer. Sannsynligvis engelsk; iflg et vedlagt blyantnotat datert av N. R. Ker (Oxford) til ca "1150". Proveniens: "foræret av foged Vidsten".Les mer om ubb-ms-1549-2!

Fragment ubb-ms-1549-02

Inneholder en messe(?) for St. Mauritius et socii (22. september). Bladene er iflg den eldre katalogen ervervet i København; de er temmelig sikkert ikke nordiske, verken av opphav eller proveniens, men kanskje helst tyske. Muligens ...

Fragment ubb-ms-1549-03

Fin og småstilt skrift, med mange forkortelser. Røde og grønne initialer. Tospaltet, full spaltebredde ca 90 mm. Har vært brukt til bokbind (regnskaper) - jfr. en notis på tvers i en av margene: NB "Herremag. ...

Fragment ubb-ms-1549-04

Inneholder liturgien for fastetiden: det første begynner ved lektien for Imbreonsdag (2. Mos. 24.12), og slutter ved Prefasjonen. Det andre begynner i Epistelen for Imbrelørdag, og fortsetter med 2. søndag i faste (Reminiscere). Stor, regelmessig ...

Fragment ubb-ms-1549-05

30 x 35 mm "uttat av bindet på en dansk bibel fra 1598" (skal være 1589: Frederi ll's bibel) kjøpt av Bergens Museum i 1913.Les mer om ubb-ms-1549-6!

Fragment ubb-ms-1549-06

11,5 x 17 cm. Linjeapparat, 17 linjer. Bladet begynner på rektosiden med to store initialer, "K" i blått, "L" i gull, videre "Juing.". Pynt i blått og gull i øvre kant og venstre kant av ...

Fragment ubb-ms-1549-08