Samlinger

Astrup-samlingen

Billedkunstneren Nikolai Johannes Astrup (1880 -1928) var en sentral billedkunstner rundt år 1900. Etter å ha vært elev hos Harriet Backer i Kristiania, og Christian Krogh i Paris, kom han i 1902 hjem til Jølster i Sogn, hvorfra han til tross for dårlig økonomi og dårlig helse klarte å etablere seg som en sentral norsk kunstner de første tiår av 1900-tallet. Hans bilder var originale, særlig tresnittene var populære, og motivene hentet han som oftest fra hjembygden Jølster. Manuskript- og brevmaterialet som presenteres her er kommet til UB Bergens Spesialsamlinger over en årrekke, og er derfor hentet fra flere forskjellige håndskriftsamlinger i biblioteket. De mange private brevvekslingene mellom Astrup og venneparet Ågot og Per Kramer er et sentralt innslag i materialet, men her er også brever til flere kulturpersonligheter som for eksempel Haakon Shetelig og mer manuskriptpreget materiale.
Brosings topografiske katalogkort

Gustav Brosing laget et større kartotek over steder, personer m.m. knyttet til Bergen. I denne samlingen er det nå et utvalg av kortene på enkelte bokstaver. Kortene på S er transkribert og knyttet sammen med resten av samlingen.De bergenske Laugsarkiver

Spesialsamlingene har en stor samling av laugsdokumenter fra laugene i Bergen. I arkivet kan man finne både forhandlingsprotokoller, brev, lærekontrakter og mestermerker. Laugsarkivene digitaliseres og katalogiseres nå fortløpende. Først ut er deler av Bakerlauget og Guldsmedlauget, samt hele Repslagerlauget.


Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antagelig, etter Riksarkivets, den nest største i landet. Av dette er ca. 300 nummer diplomer fra tiden før 1600. Resten av samlingen består av skjøter, skiftepapirer og kontrakter, de fleste fra 1600- og 1700-tallet. Det finnes en kronologisk ordnet katalog over denne samlingen, og en kortkatalog ordnet etter sted.


Electronic Literature - posters and other historical documents

This collection of posters in the field of electronic literature, has its origin in the Electronic Literature Organization 2015 conference, hosted at the University of Bergen by the Bergen Electronic Literature Research Group. The End(s) of Electronic Literature Festival exhibition at the Arts and Humanities Library contained posters owned by professor Scott Rettberg at Digital Culture, UiB. After the exhibition he donated the posters to the library, and this was the start of this expanding collection. The collection also contains other historical documents. If you have questions, comments, or a poster to donate, please contact us at posters@uib.no


Fotografiske samlinger

Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket er en av landets største og mest anerkjente arkiv av historisk fotografi. Samlingen består av enkeltbilder og arkiver av varierende størrelse fra fotografer, samlere og private givere.


Fragmentsamlingen

Denne samlingen er enda ikke tatt inn i marcus, men finnes på eksterne sider laget under prosjektet digitale fulltekstarkiv.


Kartsamlingen

Kartsamlingen ved Spesialsamlingene, UB Bergen, inneholder antikvariske eller historiske orienterte kart. Samlingen omfatter kart fra 1600-til 1900-tallet. Blant innholdet finner man kart fra mange av de store hollandske kartografer fra 1600- og tidlig 1700-tallet som for eksempel Johannes Blaeu (1596-1673) og Fredrick de Witt (ca. 1630-1706). Her finnes også en rekke eldre norske, men i hovedsak vestnorske og bergenske kart fra 17- 1800-tallet. Den største delen av de antikvare kartene er dog en stor samling med faksimiler som inneholder europeisk kartografi de siste 400 år. Spesialsamlingenes kartsamling utgjør to deler, en del med kartbøker og en annen del som består av kartblader. Nyere kartmaterialet er samlet i Realfag-bibliotekets kartsamling.


Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upublisert arkivmateriale. Store deler av den har vesentlig bergensk og vestnorsk interesse, men meget av samlingens lokalhistoriske stoff har rikspolitisk interesse på grunn av den dominerende stilling Bergen har spilt i norsk økonomisk, sosial og kulturell historie. Manuskriptsamlingen teller i dag ca. 2100 hovednummer. Alt sammen er katalogisert og oppstilt som en samling uten underavdelinger. Et hovednummer kan innholde enkeltobjekt eller et større arkiv med flere tusen objekt. Manuskriptsamlingen er i hovedsak kommet i stand ved gaver og i mindre utstrekning ved kjøp.Norrønt Arkiv. Samling med reprofotografi av norrøne håndskrifter

Reprosamlingen omfatter avfotograferinger fra Norge, Sverige, Danmark, Island, Irland, Storbritannia og Tyskland.


Romertallsamlingen

Romertallsklassene er det eldste klassifikasjonssystemet ved Bibliotek for Humaniora. Alt materialet er katalogisert før 1948.


Teaterarkivet

Samlingen inneholder forskjellige typer arkivmateriale etter Det dramatiske Selskab i Bergen og Det norske Theater i Bergen (1850 - 63). Blant annet protokoller, regnskapsprotokoller, regibøker, brev, teaterplakater, oversikt over billettsalg fra noen perioder, rolle- rekvisitt- og garderobebøker. Et rikholdig innhold som er en viktig del av den nasjonale teaterhistorien.