Boksamlinger 18

Universitetsbiblioteket i Bergen er en videreføring av det gamle Bergens museums bibliotek. Boksamlingene fra dette befinner seg for en stor del i Manuskript- og librarsamlingen. Som en følge av gaver og donasjoner samt innsamlinger utført av museet og biblioteket er Manuskript- og librarsamlingen i dag i besittelse av betydelige samlinger av antikvarisk interesse.


Romertallsklassene er det eldste klassifikasjonssystemet ved Bibliotek for Humaniora, og samlingen befinner seg i dag hos Spesialsamlingene. Alt materialet er katalogisert før 1948.

Samling ubb-romertall

Haakon Amelns Ibsensamling kom til Universitetsbiblioteket i 1959. Samlingen var en gave fra sønnen Theodor Ameln. Haakon Ameln ble født i Bergen i 1881 og døde her i 1949. Han var medlem av styrene for ...

Samling 04e4ecd4-9f45-471a-b9c5-e17262fb6168

Gustav Brosings samling omfatter ca. 1500 bind bøker og periodika. I tillegg kommer en betydelig avisutklippsamling, med et biografisk og et topografisk register. Bøker fra samlingen kan bestilles i Oria og leses på ...

Samling 10b1c3d6-bfa3-4332-a4bd-35947224dea2

Dette er litteratur som er oppstilt på åpne hyller i fellesarealet hos Manuskript- og librarsamlingen på Sydnesplassen 7. Disse bøkene kan ikke lånes hjem. Referanselitteraturen er støttelitteratur som bidrar til en økt forståelse av materialet ...

Samling 16ade70f-5247-4b4b-92d5-0fc4b0bc5e56

Torleif Hannaas var født i Hornnes i Aust-Agder i 1874 og ble i 1918 professor i vestlandsk mål- gransking ved Bergens museum. Han døde i Bergen i 1929. Torleif Hannaas’ nynorsk boksamling ble kjøpt ...

Samling 1d99759d-1b90-40bf-a123-83e49b15366b

Claus Fastings boksamling ble overtatt av Bergens museum i 1854. Da Bergens museum ble Universitetsbiblioteket, ble også den overført. Dette er den eldste av en rekke eldre boksamlinger. Ved Fastings død utgjorde samlingen 590 ...

Samling 3808acd1-d70f-44a7-8e38-489e735c68f4

Bokkunstsamlingen inneholder bøker med særlig dekorerte bokbind, utsøkte illustrasjoner, dekorasjoner og typografiske uttrykk. Bokkunstsamlingen teller i overkant av 260 bind, men en rekke bøker i fra UBB’s ordinære samlinger kunne vært, og vil med ...

Samling 3ce3a820-8c1b-4a30-b59a-c070abf50fcb

Norsk stridsarkiv er en samling på ca. 1000 bøker og småtrykk om målsak og målstrid. Samlingen ble oppbevart i Bergens museum under krigen, og ble overdratt biblioteket i 1949 av redaktør Agnar Skeidsvoll, daværende redaktør ...

Samling 4762f5e6-aacf-4859-9f20-18896979096d

Samling 48e0d4d7-c54f-4c6b-ab6e-7e2a3fc44cf5

Holberg-samlingen kom i stand etter at to bergenske boksamlere skjenket sine samlinger av Holbergiana til Bergens Museum i 1907: forfatteren og redaktøren Johan Nordahl-Olsen og bankfullmektig O.J. Larsen. Disse to samlingene utgjør grunnstammen i Holberg-samlingen ...

Samling 5016e9a7-35c9-4333-b388-7044e0d919b9

Dedex, eller dedikasjonssamlingen, er en samling som inneholder bøker med dedikasjoner fra forfatter til mottaker av boken. Den kan være en personlig hilsen, eller mer en standard dedikasjon, det kan være morsom hilsen, eller litt ...

Samling 5b26d811-a2a7-454e-aaa9-e609c11c204d

Generalmajor Carl von und zu Mansbach var initiativtaker til Bergen militærforening i 1829. Bergens Garnisonsbibliotek (stiftet 1828) gikk inn i Miltærforeningens bibliotek når dette ble stiftet i 1829. Samlingen ble i 1961 deponert i Universitetsbiblioteket. ...

Samling 65eb22e1-9d00-40be-b408-e352123efdf1

Samling 9b9943d8-838a-4238-b514-8a47343e0cfe

Navnet på Librar-samlingen kommer av «Libri rari» som betyr «sjeldne bøker». Samlingen ble opprettet i 1949 og talte opprinnelig ca. 200 bind. Bøker som er svært gamle, spesielt verdifulle eller sjeldne (også bøker av nyere ...

Samling b2102054-5b89-4715-a724-debef544cb96

Skipsreder Jacob Christensen (1891-1968) ønsket at hans enestående Dickens-samling skulle tilfalle Universitetsbiblioteket som gave, noe som ble gjort av hans enke i 1972. Samlingen består av ca. 370 bøker og småtrykk, 12 brev og ...

Samling b274c45b-ad4c-44ca-8e2d-fa0d78c97b51

Jens Braage Halvorsens boksamling kom til Bergens museum i 1902, som en gave fra Grosserer Nordahl i Stettin. Samlingen besto av bøkene etter J. B. Halvorsen, mest kjent som forfatteren av «Norsk forfatterleksikon 1814-1880». ...

Samling bf7cf297-c994-4eee-8a18-4ea6aec57796

Bokstavsystemet ble brukt fra 1948/-49 til 1993. Det er dermed nest eldste klassifikasjonssystemet ved UBB (etter Romertallsamlingen). All viten er oppdelt etter bokstavene i alfabetet fra A-Ø. Bokstavklassene kalles også fagklassene. Samlingen hører til innunder ...

Samling f6c9d11f-6b8a-4397-8d0f-c8c7c54d8c8d

Denne boksamlingen inneholder sjeldne bøker som ikke er begrenset til noe tema. Samlingene består både av gaver i tillegg til bøker som er blitt overført fra andre ordinære bibliotekssamlinger. Tidligere ble også en del bøker ...

Samling spesmag