Claus Fastings boksamling 8

Claus Fastings boksamling ble overtatt av Bergens museum i 1854. Da Bergens museum ble Universitetsbiblioteket, ble også den overført. Dette er den eldste av en rekke eldre boksamlinger.

Ved Fastings død utgjorde samlingen 590 bind til en verdi av 450 riksdaler. I dag teller den ca. 1300 bind. Overbibliotekar Bakken bestemte at legatmidlene etter Fasting skulle gå til innkjøp av litteratur om utlendingers reiser i Norge. En stor del av samlingen i dag omhandler dette emnet. I tillegg inneholder den bøker av naturvitenskapelige, filosofiske, skjønnlitterære og estetiske emner, sterkest representert med franske og tyske klassikere.

Bøker fra samlingen kan bestilles i Oria og leses på Spesialsamlingens lesesal i HF-bygget på Sydnesplassen 7. Forespørsler om digitalisering vil vurderes i hvert enkelte tilfelle, og digitalisert materiale vil bli publisert på Marcus.


Robert Hedicke

1913

Kunst, Ornamentikk, Skulptur, Plansjer, Dekorasjoner

Bok ubb-fasting-f-491

Johan Andreas Wilhelm Büchner

1778

Utgitt anonymt. Skrevet av Johan Andreas Wilhelm Büchner. Forfattet af B. Paa det Nyttige Sælskabs bekostning

1700-tallet, Medisin, Vaksinasjon, Kopper (sykdom)

Bok ubb-fasting-o-0054

Giuseppe Toaldo

Aus dem Italienischen übers. von Johann G. Stendel

1700-tallet

Bok ubb-fasting-o-0130

Peter Andreas Heiberg

1783

Sjøsetting av fragatten «Anna Magdalena»

1700-tallet, Dikt, Ode, Stabelavløp, Fregatten Anna Magdalena, Sjøsetting, Skip, Skipsdåp

Bok ubb-fasting-o-0187

Hans Strøm

1778

Trykt i Hans Kongelige Majestæts privilegerede Bogtrykkerie. H. Dedechens Efterleverske enke (virksom 1774-1782

1700-tallet, Bergen, Legemidler, Terapi, Sykdommer

Bok ubb-fasting-o-0419

Robert Everest

1829

1800-tallet, Geografi, Reiseskildringer, Ekspedisjoner, Norge, Samer, Demografi, Klima, Handel, Sverige, Nordkalotten

Bok ubb-fasting-o-0627

S. Golder

1888

Turisme, Reiseskildringer, Reise

Bok ubb-fasting-o-0632-1

1826

1800-tallet, Reisedagbok

Bok ubb-fasting-o-0666