Claus Fastings boksamling 5

Claus Fastings boksamling ble overtatt av Bergens museum i 1854. Da Bergens museum ble Universitetsbiblioteket, ble også den overført. Dette er den eldste av en rekke eldre boksamlinger.

Ved Fastings død utgjorde samlingen 590 bind til en verdi av 450 riksdaler. I dag teller den ca. 1300 bind. Overbibliotekar Bakken bestemte at legatmidlene etter Fasting skulle gå til innkjøp av litteratur om utlendingers reiser i Norge. En stor del av samlingen i dag omhandler dette emnet. I tillegg inneholder den bøker av naturvitenskapelige, filosofiske, skjønnlitterære og estetiske emner, sterkest representert med franske og tyske klassikere.

Bøker fra samlingen kan bestilles i Oria og leses på Spesialsamlingens lesesal i HF-bygget på Sydnesplassen 7. Forespørsler om digitalisering vil vurderes i hvert enkelte tilfelle, og digitalisert materiale vil bli publisert på Marcus.


Johan Andreas Wilhelm Büchner

1778

Utgitt anonymt. Skrevet av Johan Andreas Wilhelm Büchner. Forfattet af B. Paa det Nyttige Sælskabs bekostning

1700-tallet, Medisin, Vaksinering, Kopper (sykdom)

Bok ubb-fasting-o-0054

Peter Andreas Heiberg

1783

Sjøsetting av fragatten «Anna Magdalena»

1700-tallet, Dikt, Ode, Stabelavløp, Fregatten Anna Magdalena, Sjøsetting, Skip, Skipsdåp

Bok ubb-fasting-o-0187

Hans Strøm

1778

Trykt i Hans Kongelige Majestæts privilegerede Bogtrykkerie. H. Dedechens Efterleverske enke (virksom 1774-1782

1700-tallet, Bergen, Legemidler, Terapi, Sykdommer

Bok ubb-fasting-o-0419

Robert Everest

1829

1800-tallet, Geografi, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Ekspedisjoner, Samer, Demografi, Klima, Norge, Handel, Sverige, Nordkalotten

Bok ubb-fasting-o-0627

1826

1800-tallet, Reisedagbok

Bok ubb-fasting-o-0666