Romertallsamlingen 308

Romertallsklassene er det eldste klassifikasjonssystemet ved Bibliotek for Humaniora, og samlingen befinner seg i dag hos Spesialsamlingene. Alt materialet er katalogisert før 1948.


Lyder Christian Sagen; Bergens realskole

1824

1800-tallet, Sanger, Eksamen

Bok ubb-librar-box-007-03

1800-tallet, Katalog, Bøker, Dødsbo

Bok ubb-romertall-box-i-a-01

Michael Sars; Christopher Dahl

1829

af M. Sars, Cand. theol., Medlem af Den Physiographiske Forening i Christiania. Med sex illuminerede Steentryktavler.

1800-tallet, Zoologi, Sjødyr, Leddormer, Artsbestemmelser

Bok ubb-romertall-box-ii-a-2-01

Anders Adolf Retzius

1843

Professor i anatomi, Anders Adolf Retzius målte kranier. Han delte bredden på lengden- dette kalte han Kefalindeksen. Han mente å ha oppdaget to underformer av den nordiske(germanske) rasen: Kortskaller og langskaller. Andre forskere tok utgangspunkt ...

Antropologi, Raselære, Etnologi, Pseudovitenskap, Kortskalle, Kefalindeksen, Langskalle

Bok ubb-romertall-box-ii-m-0-ret

Christopher Dahl

1830

1800-tallet, Bergen, Brannkatastrofer, Bybranner, Byplanlegging

Bok ubb-romertall-box-xii-s-218-02

1786

Oversikt over bidragsytere

1700-tallet, Bergen, Brann, Nykirken i Bergen, Regnskap, Brannsprøyte, Brannvern

Bok ubb-romertall-box-xii-s-236

Jacob Wittmer Hartmann; Stefan Rudnitsky

1915

Oversatt fra tysk av Stefan Rudnisky. 3 kart over Ukraina og Europa fra 1914.. Opprinnelig utgitt i 1914 i Wien. Litteraturliste om bøker/artikler som omhandler Ukraina bak i boken- bl.a henvisning til Bjørnstjerne Bjørnson!

Krig, Russland, Europa, Ukraina, Første verdenskrig

Bok ubb-romertall-box-xiii-a-rud-01

Christian Magnus Falsen

1815

"Modskrift mod J. Rynnings Dom over Einar i hans Artikel om Odelsretten i Norge i Minerva Juni 1802 og rec. i Dansk Lit.-Tid. 1815, No. 40. S. 625-30" - Norsk forfatterlexikon, b. 2, s. 256

Norge, Historie

Bok ubb-romertall-box-xiii-b-01

1788

Besvaret af Bergens deputerede borgere i 1787

1700-tallet

Bok ubb-romertall-box-xiii-b-02

Interessentskabet i Dampskibet Oscar

1828

1800-tallet, Lover, Skip, Dampskipet Oscar, Dampskip

Bok ubb-romertall-box-xiii-e-01

Bergens almindelige Enke-Casse

1804

1800-tallet, Enkekassen

Bok ubb-romertall-box-xiii-e-02

Bergens Sparebank

1824

1800-tallet, Bergens sparebank

Bok ubb-romertall-box-xiii-e-03

1820

1800-tallet, Lover, Det Bergenske Læseselskab

Bok ubb-romertall-box-xiii-e-04

1771

1700-tallet, Kristendom

Bok ubb-romertall-box-xix-tan-01

Johan Cord Harmens Storjohann

1910

Biografi, Forfattere, Dikter, Religiøse skrifter

Hefte ubb-romertall-box-xv-a-1-eng-01

Hans Mossin

1779

Avskrift av: Samling af nogle prædikener, holdte ved adskillige Leyligheder. Ved H. Mossin

Minnetale, 1700-tallet

Bok ubb-romertall-box-xv-a-1-fri-01

Lyder Christian Sagen

1821

1800-tallet, Begravelse

Bok ubb-romertall-box-xv-a-1-rei-01

Johan Nordahl Brun

1814

1800-tallet, Krig vedk.

Bok ubb-romertall-box-xx-b-bru-01

Johan Nordahl Brun; Rasmus H. Dahl

1785

1700-tallet, Kristendom, Gudstjeneste, Liturgi

Bok ubb-romertall-box-xx-b-bru-02

Jacob Neumann

1823

1800-tallet, Tale, Påske

Bok ubb-romertall-box-xx-b-neu-01

Erik L. Pontoppidan

1749

1700-tallet

Bok ubb-romertall-box-xx-b-pon-01

Jacques Saurin; Ulrich Frederik Cortin; William Sherlock

1733

Af den høyberømte præst i Haag, Jacob Saurin. Den Anden om Kiærligheds Væsen og Maal, af den berømte Hof-Præst i London, Dr. William Scherlock. Oversatte af Fransk ved Ulrik Fridrich Cortin

1700-tallet, Prekener, Kristendom, Almisse

Bok ubb-romertall-box-xx-b-sch-01

Johan Nordahl Brun; Rasmus H. Dahl

1793

1700-tallet, Skuespill

Bok ubb-romertall-box-xxii-01

Philip Bendixen

2. opplag

1800-tallet, Dikt

Bok ubb-romertall-box-xxii-02

Philip Bendixen

1800-tallet

Bok ubb-romertall-box-xxiii-bend-01

Johan Nordahl Brun; R. Dahls Efterleverske

1802

Utgitt anonymt. Skrevet av Johan Nordahl Brun

1800-tallet, Skuespill, Norsk litteratur

Bok ubb-romertall-box-xxiii-bru-01

Claudius Rosenhoff

<1857>

Tegningerne af Ley

Bok ubb-romertall-box-xxiii-ros-01

Den Kongelige Borger-Garde i Bergen

1814

1800-tallet, Militærvesen, Kunngjøring, Militæret

Bok ubb-romertall-box-xxviii-01

Sivert Knudsen Aarflot

1791

1700-tallet, Sang, Fiske, Torskefiskeri, Dikt, Torsk, Sunnmøre

Bok ubb-romertall-box-xxx-aar-01

1765

Bryllup 28 januar 1765

1700-tallet, Ekteskap, Bryllup, Giftemål

Bok ubb-romertall-box-xxx-and-01

1779

1700-tallet, Levnetsbeskrivelse, Gravskrift, Begravelse

Bok ubb-romertall-box-xxx-are-05

Johan Nordahl Brun; R. Dahls Efterleverske

1799

1700-tallet, Likpreken, Taler, Begravelse

Bok ubb-romertall-box-xxx-are-06

1801

1800-tallet, Bake, Takst

Bok ubb-romertall-box-xxx-bag-02

1700-tallet, Placat, Lediggang

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-04

1795

Merknad: (Oppstilt på: Bergen - Dramatiske selskab) (Tittelbl.mgl.)(I samme b.: Anhang til lovene for Det dramatiske selskab i Bergen, 1796)

1700-tallet, Lover, Det dramatiske Selskab

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-05

Det Harmoniske Selskab

1820

1800-tallet, Sanger, Det Harmoniske Selskab, Fødselsdag, Epilog

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-06

Den Gode Hensigt

1827

Sang til Karl Johan

1800-tallet, Sang, Sanger, Fødselsdag

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-07

Den Gode Hensigt

1828

Sang til Karl Johan

1800-tallet, Sang, Sanger, Fødselsdag

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-08

Dramatiske selskap i Bergen

1827

1800-tallet, Sang

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-09

Dramatiske selskap i Bergen

1827

1800-tallet, Sang, Det dramatiske Selskab

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-10

Lyder Christian Sagen

1800-tallet, Sanger, Konsert

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-11

Christopher Dahl

825

Musikken af Lundholm

1800-tallet, Dikt

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-12

Den Gode Hensigt

1817

1800-tallet, Sang, Fødselsdag

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-13

1772

Udført af det Harmoniske selskab i Bergen

1700-tallet, Sang

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-15

R. Dahls Efterleverske; Det Harmoniske Selskab

1811

Oppstilt på: Bergen. Harmonien

1800-tallet, Dikt, Prolog

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-16

Lyder Christian Sagen; Det Harmoniske Selskab

1830

1800-tallet

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-17

Dramatiske selskap i Bergen

1830

1800-tallet, Sang, Det dramatiske Selskab

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-18

Dramatiske selskap i Bergen

1820

Oppstilt på: Bergen - Dramatiske selskab

1800-tallet, Det dramatiske Selskab

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-19

Det Harmoniske Selskab

1825

1800-tallet

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-20

N.M. Lym

1765

1700-tallet, Begravelse vedk., Æresminne

Bok ubb-romertall-box-xxx-bli-02

Jens Boalth

1765

1700-tallet, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-boa-01

Claus Fasting

1780

1700-tallet, Kantate, Begravelse vedk., Sørgekantate

Bok ubb-romertall-box-xxx-boa-02

1791

Dødsfall, 1700-tallet, Gravskrift, Minnevers

Bok ubb-romertall-box-xxx-bra-01

1766

1700-tallet, Ekteskap, Bryllup, Bryllupsfest, Imitasjon

Bok ubb-romertall-box-xxx-bre-01

1766

1700-tallet, Ekteskap, Bryllup, Bryllupsfest, Imitasjon, Spøk

Bok ubb-romertall-box-xxx-bre-02

Johan Nordahl Brun

1801

1800-tallet, Prædikener, Tale, Faste

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-01-2

Samuel Olsen Bruun

1801

1800-tallet, Salmer

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-02

Johan Nordahl Brun

1801

1800-tallet, Kristendom

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-03

Johan Nordahl Brun

1801

De siste 8 s. utgjør: Ceremonialet ved Nyekirkens Indvielse den 25de November 1801. Bergen : Trykt i Hs. Kongel. Majestæts privilegerede Bogtrykkerie, hos R. Dahls Efterleverske, 1801. Innhold: Sangene sunget ved anledningen og skriftsteder lest ...

1800-tallet, Bergen, Innvielse, Kirker, Ceremonialet ved Nykirkens indvielse 1801

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-04

Johan Nordahl Brun

1801

1800-tallet, Kristendom, Tale, Korskirken

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-05

Johan Nordahl Brun

1801

1800-tallet, Kristendom, Tale, Korskirken

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-06

Johan Nordahl Brun

1792

1700-tallet, Kristendom, Prædiken, Tale, Faste

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-07

Johan Nordahl Brun

1794

1700-tallet, Kristendom, Prædiken, Tale, Barneoppdragelse

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-08

Johan Nordahl Brun

1772

1700-tallet, Kristendom, Prædiken, Tale, Barneoppdragelse

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-09

Johan Nordahl Brun

1775

1700-tallet, Prekener, Kristendom, Tale

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-10

Johan Nordahl Brun

1809

1800-tallet, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-14

Johan Nordahl Brun

1810

ved J. N. Brun. Sælges for 12 Sk. Exemplaret til Klæder for den første Fattige, som udgaaer helbredet fra Bergens Sygehuus.

1800-tallet, Kristendom, Prædiken

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-16

Christen Brun

1810

1800-tallet, Prædiken, Tale, Høymesse

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-17

Johan Nordahl Brun

1786

1700-tallet, Prædiken, Kollekt

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-18

Johan Nordahl Brun

1807

1800-tallet, Prekener

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-19

Johan Nordahl Brun

1787

1700-tallet, Begravelse vedk., Sorg, Gravvers

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-20

Christen Brun

1816

Minnetale over Johan Nordahl Brun

1800-tallet, Sorg, Gravminner, Sørgeskrift

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-21

Christopher Dahl; Christen Brun

1828

Trykt til Bedste for Hospitalslemmerne hos Chr. Dahl, R. S.

1800-tallet, Taler, Begravelse, Sørgeskrift, Gravferd

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-22

Johan Nordahl Brun

1805

1800-tallet, Fest

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-26