Romertallsamlingen 250

Romertallsklassene er det eldste klassifikasjonssystemet ved Bibliotek for Humaniora, og samlingen befinner seg i dag hos Spesialsamlingene. Alt materialet er katalogisert før 1948.


Michael Sars

1862

Naturvitenskap, Kreps

Bok bb-romertall-oktav-ii-i-1-sar-001

Lyder Christian Sagen; Bergens realskole

1824

1800-tallet, Sanger, Eksamen

Bok ubb-librar-box-7-sag-03

Anders Adolf Retzius

1843

Professor i anatomi, Anders Adolf Retzius målte kranier. Han delte bredden på lengden- dette kalte han Kefalindeksen. Han mente å ha oppdaget to underformer av den nordiske(germanske) rasen: Kortskaller og langskaller. Andre forskere tok utgangspunkt ...

Antropologi, Raselære, Etnologi, Pseudovitenskap, Kortskalle, Kefalindeksen, Langskalle

Bok ubb-romertall-box-ii-m-0-ret

Jacob Wittmer Hartmann; Stefan Rudnitsky

1915

Oversatt fra tysk av Stefan Rudnisky. 3 kart over Ukraina og Europa fra 1914.. Opprinnelig utgitt i 1914 i Wien. Litteraturliste om bøker/artikler som omhandler Ukraina bak i boken- bl.a henvisning til Bjørnstjerne Bjørnson!

Krig, Russland, Europa, Ukraina, Første verdenskrig

Bok ubb-romertall-box-xiii-a-01

Christian Magnus Falsen

1815

"Modskrift mod J. Rynnings Dom over Einar i hans Artikel om Odelsretten i Norge i Minerva Juni 1802 og rec. i Dansk Lit.-Tid. 1815, No. 40. S. 625-30" - Norsk forfatterlexikon, b. 2, s. 256

Norge, Historie

Bok ubb-romertall-box-xiii-b-01

1788

Besvaret af Bergens deputerede borgere i 1787

1700-tallet

Bok ubb-romertall-box-xiii-b-02

1771

1700-tallet, Kristendom

Bok ubb-romertall-box-xix-tan-01

Hans Mossin

1779

Avskrift av: Samling af nogle prædikener, holdte ved adskillige Leyligheder. Ved H. Mossin

1700-tallet, Minnetale

Bok ubb-romertall-box-xv-a-1-fri-01

Jacob Neumann

1823

1800-tallet, Tale, Påske

Bok ubb-romertall-box-xx-b-neu-01

Erik L. Pontoppidan

1749

1700-tallet

Bok ubb-romertall-box-xx-b-pon-01

Johan Nordahl Brun; Rasmus H. Dahl

1793

1700-tallet, Skuespill

Bok ubb-romertall-box-xxii-01

Philip Bendixen

2. opplag

1800-tallet, Dikt

Bok ubb-romertall-box-xxiii-02

Den Kongelige Borger-Garde i Bergen

1814

1800-tallet, Militærvesen, Kunngjøring, Militæret

Bok ubb-romertall-box-xxviii-01

1765

Bryllup 28 januar 1765

1700-tallet, Ekteskap, Bryllup, Giftemål

Bok ubb-romertall-box-xxx-and-01

1801

1800-tallet, Bake, Takst

Bok ubb-romertall-box-xxx-bag-02

1700-tallet, Placat, Lediggang

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-04

1795

Merknad: (Oppstilt på: Bergen - Dramatiske selskab) (Tittelbl.mgl.)(I samme b.: Anhang til lovene for Det dramatiske selskab i Bergen, 1796)

1700-tallet, Lover, Det dramatiske Selskab

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-05

Det Harmoniske Selskab

1820

1800-tallet, Sanger, Det Harmoniske Selskab, Fødselsdag, Epilog

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-06

Den Gode Hensigt

1827

Sang til Karl Johan

1800-tallet, Sanger, Sang, Fødselsdag

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-07

Den Gode Hensigt

1828

Sang til Karl Johan

1800-tallet, Sanger, Sang, Fødselsdag

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-08

Dramatiske selskap i Bergen

1827

1800-tallet, Sang

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-09

Dramatiske selskap i Bergen

1827

1800-tallet, Sang, Det dramatiske Selskab

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-10

Lyder Christian Sagen

1800-tallet, Sanger, Konsert

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-11

N.M. Lym

1765

1700-tallet, Begravelse vedk., Æresminne

Bok ubb-romertall-box-xxx-bli-02

Jens Boalth

1765

1700-tallet, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-boa-01

Claus Fasting

1780

1700-tallet, Kantate, Begravelse vedk., Sørgekantate

Bok ubb-romertall-box-xxx-boa-02

1791

1700-tallet, Dødsfall, Gravskrift, Minnevers

Bok ubb-romertall-box-xxx-bra-01

1766

1700-tallet, Ekteskap, Bryllup, Bryllupsfest, Imitasjon

Bok ubb-romertall-box-xxx-bre-01

1766

1700-tallet, Ekteskap, Bryllup, Bryllupsfest, Imitasjon, Spøk

Bok ubb-romertall-box-xxx-bre-02

Johan Nordahl Brun

1801

1800-tallet, Prædikener, Tale, Faste

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-01-2

Samuel Olsen Bruun

1801

1800-tallet, Salmer

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-02

Johan Nordahl Brun

1801

1800-tallet, Kristendom

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-03

Johan Nordahl Brun

1801

De siste 8 s. utgjør: Ceremonialet ved Nyekirkens Indvielse den 25de November 1801. Bergen : Trykt i Hs. Kongel. Majestæts privilegerede Bogtrykkerie, hos R. Dahls Efterleverske, 1801. Innhold: Sangene sunget ved anledningen og skriftsteder lest ...

1800-tallet, Bergen, Innvielse, Kirker, Ceremonialet ved Nykirkens indvielse 1801

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-04

Johan Nordahl Brun

1801

1800-tallet, Tale, Kristendom, Korskirken

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-05

Johan Nordahl Brun

1801

1800-tallet, Tale, Kristendom, Korskirken

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-06

Johan Nordahl Brun

1792

1700-tallet, Tale, Kristendom, Prædiken, Faste

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-07

Johan Nordahl Brun

1794

1700-tallet, Tale, Kristendom, Prædiken, Barneoppdragelse

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-08

Johan Nordahl Brun

1772

1700-tallet, Tale, Kristendom, Prædiken, Barneoppdragelse

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-09

Johan Nordahl Brun

1775

1700-tallet, Prekener, Tale, Kristendom

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-10

Johan Nordahl Brun

1809

1800-tallet, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-14

Johan Nordahl Brun

1810

ved J. N. Brun. Sælges for 12 Sk. Exemplaret til Klæder for den første Fattige, som udgaaer helbredet fra Bergens Sygehuus.

1800-tallet, Kristendom, Prædiken

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-16

Christen Brun

1810

1800-tallet, Tale, Prædiken, Høymesse

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-17

Johan Nordahl Brun

1786

1700-tallet, Prædiken, Kollekt

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-18

Johan Nordahl Brun

1807

1800-tallet, Prekener

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-19

Johan Nordahl Brun

1787

1700-tallet, Begravelse vedk., Sorg, Gravvers

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-20

Christen Brun

1816

Minnetale over Johan Nordahl Brun

1800-tallet, Sorg, Gravminner, Sørgeskrift

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-21

Christen Brun; Christopher Dahl

1828

Trykt til Bedste for Hospitalslemmerne hos Chr. Dahl, R. S.

1800-tallet, Taler, Begravelse, Sørgeskrift, Gravferd

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-22

Bernt Børretzen

1800

1800-tallet, Salmer, Kristendom, Kristi fødsel

Bok ubb-romertall-box-xxx-bør

1765

1700-tallet, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-chr-01

1764

1700-tallet, Dødsfall, Begravelse vedk., Kondolanse

Bok ubb-romertall-box-xxx-col-01

Lyder Christian Sagen

1826

1800-tallet, Hjemkomst

Bok ubb-romertall-box-xxx-dah-01

1769

1700-tallet, Dødsfall, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-dan-07

1805

1800-tallet, Sanger, Fødselsdag

Bok ubb-romertall-box-xxx-den-01

1767

1700-tallet, Dødsfall, Sorg, Æresminne, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-dve-01

1764

1700-tallet, Dødsfall, Gravskrift, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-dwe-01

1764

Indsendt af den afdødes oprigtige ven

1700-tallet, Dødsfall, Sorg, Gravskrift, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-dwe-02

Johann Christopher Hansen

1764

1700-tallet, Dødsfall, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-egg-01

Hans Ottessen. Nideros

1764

1700-tallet, Dødsfall, Sorg, Gravskrift, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-egg-02

1764

1700-tallet, Dødsfall, Sorg, Gravskrift, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-egg-03

Johan Nordahl Brun

1798

Brudens Fader J.N. Brun

1700-tallet, Bryllup, Brudetale, Tale

Bok ubb-romertall-box-xxx-eri-01

Hans Schiøtt; Magnus Schiøtt

1765

1700-tallet, Gravskrift, Æresminne

Bok ubb-romertall-box-xxx-erp-02

1766

1700-tallet, Begravelse vedk., Sørgevers, Likvers

Bok ubb-romertall-box-xxx-fas-01

1764

Begravd. 4/5 1764

1700-tallet, Sørgevers, Begravelse

Bok ubb-romertall-box-xxx-for-01

1765

1700-tallet, Begravelse vedk., Gravvers

Bok ubb-romertall-box-xxx-for-02