Romertallsamlingen 114

Romertallsklassene er det eldste klassifikasjonssystemet ved Bibliotek for Humaniora, og samlingen befinner seg i dag hos Spesialsamlingene. Alt materialet er katalogisert før 1948.


Anders Adolf Retzius

1843

Professor i anatomi, Anders Adolf Retzius målte kranier. Han delte bredden på lengden- dette kalte han Kefalindeksen. Han mente å ha oppdaget to underformer av den nordiske(germanske) rasen: Kortskaller og langskaller. Andre forskere tok utgangspunkt ...

Antropologi, Raselære, Etnologi, Pseudovitenskap, Kortskalle, Kefalindeksen, Langskalle

Bok ubb-romertall-box-ii-m-0-ret

Jacob Wittmer Hartmann; Stefan Rudnitsky

1915

Oversatt fra tysk av Stefan Rudnisky. 3 kart over Ukraina og Europa fra 1914.. Opprinnelig utgitt i 1914 i Wien. Litteraturliste om bøker/artikler som omhandler Ukraina bak i boken- bl.a henvisning til Bjørnstjerne Bjørnson!

Krig, Russland, Europa, Ukraina, Første verdenskrig

Bok ubb-romertall-box-xiii-a-01

1771

1700-tallet, Kristendom

Bok ubb-romertall-box-xix-tan-01

Hans Mossin

1779

Avskrift av: Samling af nogle prædikener, holdte ved adskillige Leyligheder. Ved H. Mossin

1700-tallet, Minnetale

Bok ubb-romertall-box-xva1-01

Jacob Neumann

1823

1800-tallet, Tale, Påske

Bok ubb-romertall-box-xx-b-01

Erik L. Pontoppidan

1749

1700-tallet

Bok ubb-romertall-box-xx-b-02

1765

Bryllup 28 januar 1765

Ekteskap, Bryllup, 1700-tallet, Giftemål

Bok ubb-romertall-box-xxx-and-01

1700-tallet, Placat, Lediggang

Bok ubb-romertall-box-xxx-ber-04

N.M. Lym

1765

1700-tallet, Begravelse vedk., Æresminne

Bok ubb-romertall-box-xxx-bli-02

1791

1700-tallet, Dødsfall, Gravskrift, Minnevers

Bok ubb-romertall-box-xxx-bra-01

1766

Ekteskap, Bryllup, 1700-tallet, Imitasjon, Bryllupsfest

Bok ubb-romertall-box-xxx-bre-01

1766

Ekteskap, Bryllup, 1700-tallet, Imitasjon, Bryllupsfest, Spøk

Bok ubb-romertall-box-xxx-bre-02

Johan Nordahl Brun

1801

1800-tallet, Tale, Faste, Prædikener

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-01-2

Samuel Olsen Bruun

1801

1800-tallet, Salmer

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-02

Johan Nordahl Brun

1801

1800-tallet, Kristendom

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-03

Johan Nordahl Brun

1801

De siste 8 s. utgjør: Ceremonialet ved Nyekirkens Indvielse den 25de November 1801. Bergen : Trykt i Hs. Kongel. Majestæts privilegerede Bogtrykkerie, hos R. Dahls Efterleverske, 1801. Innhold: Sangene sunget ved anledningen og skriftsteder lest ...

1800-tallet, Bergen, Innvielse, Kirker, Ceremonialet ved Nykirkens indvielse 1801

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-04

Johan Nordahl Brun

1801

1800-tallet, Kristendom, Tale, Korskirken

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-05

Johan Nordahl Brun

1801

1800-tallet, Kristendom, Tale, Korskirken

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-06

Johan Nordahl Brun

1792

1700-tallet, Kristendom, Tale, Faste, Prædiken

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-07

Johan Nordahl Brun

1794

1700-tallet, Kristendom, Tale, Prædiken, Barneoppdragelse

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-08

Johan Nordahl Brun

1772

1700-tallet, Kristendom, Tale, Prædiken, Barneoppdragelse

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-09

Johan Nordahl Brun

1775

1700-tallet, Prekener, Kristendom, Tale

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-10

Bernt Børretzen

1800

1800-tallet, Kristendom, Salmer, Kristi fødsel

Bok ubb-romertall-box-xxx-bør

1769

1700-tallet, Dødsfall, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-dan-07

1764

Begravd. 4/5 1764

1700-tallet, Begravelse, Sørgevers

Bok ubb-romertall-box-xxx-for-01

1765

1700-tallet, Gravvers, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-for-02

1764

1700-tallet, Æresminne, Begravelse

Bok ubb-romertall-box-xxx-fr-01

N.M. Lym

1764

1700-tallet, Begravelse

Bok ubb-romertall-box-xxx-fr-02

1764

Fra brudens søsken.

1700-tallet

Bok ubb-romertall-box-xxx-fr-03

1765

1700-tallet, Begravelse vedk., Sorg, Gravvers

Bok ubb-romertall-box-xxx-gro-01

Johan Nordahl Brun

1777

Bryllup, 1700-tallet, Giftemål

Bok ubb-romertall-box-xxx-hag-02

Jacob Baumann

1765

Ekteskap, 1700-tallet, Bryllupsfest

Bok ubb-romertall-box-xxx-har-01

Joh. Christopher Hansen

1765

Ekteskap, 1700-tallet, Bryllupsfest, Bryllupsvers

Bok ubb-romertall-box-xxx-har-03

Johan Nordahl Brun

1765

1700-tallet, Begravelse, Gravskrifter

Bok ubb-romertall-box-xxx-hoe-01

1766

1700-tallet, Minnevers, Begravelse, Avskjed, Gravferd

Bok ubb-romertall-box-xxx-kot-01

1766

1700-tallet, Æresminne, Minnevers, Begravelse, Avskjed, Gravferd

Bok ubb-romertall-box-xxx-kot-02

1766

1700-tallet, Minnevers, Begravelse, Avskjed, Gravferd

Bok ubb-romertall-box-xxx-kot-03

N.M. Lym

1765

1700-tallet, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-kro-01

Joh. Christopher Hansen

1765

1700-tallet, Dødsfall, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-kro-02

1768

1700-tallet, Gravvers, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-kro-03

1769

Bryllup, 1700-tallet, Giftemål

Bok ubb-romertall-box-xxx-kro-04

1797

1700-tallet, Sang, Fødselsdag

Bok ubb-romertall-box-xxx-krohn-01

1808

1800-tallet

Bok ubb-romertall-box-xxx-krohn-04

1764

1700-tallet, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-mey-01

1764

1700-tallet, Æresminne, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-mey-02

1764

Fra brudens søsken.

Ekteskap, 1700-tallet

Bok ubb-romertall-box-xxx-mit-01

1764

Ekteskap, 1700-tallet

Bok ubb-romertall-box-xxx-mit-02

Johann Christopher Hansen

1765

Bryllup, 1700-tallet

Bok ubb-romertall-box-xxx-rec-01

1765

1700-tallet, Begravelse vedk., Dødsfall, Gravvers

Bok ubb-romertall-box-xxx-roe-01

Lyder Christian Sagen

1836

1800-tallet, Sang, Begravelse vedk., Sørgevers

Bok ubb-romertall-box-xxx-sag-01

1798

Bryllup, 1700-tallet, Bryllupsvers, Sang

Bok ubb-romertall-box-xxx-stu-01

Bernt Børretzen

1798

Bryllup, 1700-tallet, Bryllupsvers, Sang

Bok ubb-romertall-box-xxx-ved-02

Joh. Christopher Hansen

1767

Ekteskap, Bryllup, 1700-tallet

Bok ubb-romertall-box-xxx-ved-03

Johan Nordahl Brun

1801

1800-tallet, Ekteskap, Bryllup, Brudetale

Bok ubb-romertall-box-xxx-wal-02

Bergens gartnerforening; Wilhelm Melchior Schjelderup

1910

Hagebøker, hagebruk, m.m.

Bok ubb-romertall-oktav-iii-d-sch