Holberg-samlingen 2

Holberg-samlingen kom i stand etter at to bergenske boksamlere skjenket sine samlinger av Holbergiana til Bergens Museum i 1907: forfatteren og redaktøren Johan Nordahl-Olsen og bankfullmektig O.J. Larsen. Disse to samlingene utgjør grunnstammen i Holberg-samlingen som består av Holbergs egne skrifter, samt diverse dokumenter om Holberg: bøker, småtrykk, brev, tegninger, fotografier, illustrasjoner og avisutklipp.

Spesialsamlingene har også deltatt i det dansk-norske prosjektet «Holbergs skrifter». Prosjektet presenterer hele Holbergs produksjon digitalt, med transkripsjoner, digitale faksimiler og kommentarer.

Bøker fra samlingen kan bestilles i Oria og leses på Spesialsamlingens lesesal i HF-bygget på Sydnesplassen 7. Forespørsler om digitalisering vil vurderes i hvert enkelte tilfelle, og digitalisert materiale vil bli publisert på Marcus.


Ludvig Holberg; Henrich Augustus Weidemann

1741

Formatangivelse etter Bibliotheca Norvegica, b. I, s. 184 (5) Inneholder også: Professor Ludwig Holbergs Andet Brev til Samme store Mand og Velbaarne Herre Fortale datert: Bergen, d. 7 Octobr. 1740. Undertegnet: Th. G. K. [i.e. ...

Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Levnetsbeskrivelse, Forfattere

Bok ubb-holberg-holberg i marcus-hva-025

Ludvig Holberg; Gregory Sharp

1758

Translated from the Latin of Baron Holberg with notes historical, chronological and critical. By Gregory Sharpe. The second edition.

Bok ubb-holberg-hva-062