Referansesamlingen (Manuskript- og librarsamlingen) 4

Dette er litteratur som er oppstilt på åpne hyller i fellesarealet hos Manuskript- og librarsamlingen på Sydnesplassen 7. Disse bøkene kan ikke lånes hjem. Referanselitteraturen er støttelitteratur som bidrar til en økt forståelse av materialet i samlingene våre. Her finner man blant annet forfatterleksikon, lokalhistorie, heraldiske opptegnelser, tidsskrift og faksimileutgaver med mer.


Richard Holton Pierce; Tormod Eide; Tomas Hægg; Lázló Török

1994

Textual sources for the history of the Middle Nile Region between the eighth century BC and the sixth century AD.

Arkeologi, Tekstanalyse, Nubia, Kilder

Bok ubb-msref-0939-078-fon-01

Richard Holton Pierce; Tormod Eide; Tomas Hægg; Lázló Török

1996

Textual sources for the history of the Middle Nile Region between the eighth century BC and the sixth century AD.

Arkeologi, Tekstanalyse, Nubia, Kilder

Bok ubb-msref-0939-078-fon-02

Richard Holton Pierce; Tormod Eide; Tomas Hægg; Lázló Török

1998

Textual sources for the history of the Middle Nile Region between the eighth century BC and the sixth century AD.

Arkeologi, Tekstanalyse, Nubia, Kilder

Bok ubb-msref-0939-078-fon-03

Richard Holton Pierce; Tormod Eide; Tomas Hægg; Lázló Török

2000

Textual sources for the history of the Middle Nile Region between the eighth century BC and the sixth century AD.

Arkeologi, Tekstanalyse, Nubia, Kilder

Bok ubb-msref-0939-078-fon-04