Gustav Brosings boksamling 5

Gustav Brosings samling omfatter ca. 1500 bind bøker og periodika. I tillegg kommer en betydelig avisutklippsamling, med et biografisk og et topografisk register.

Bøker fra samlingen kan bestilles i Oria og leses på Spesialsamlingens lesesal i HF-bygget på Sydnesplassen 7. Forespørsler om digitalisering vil vurderes i hvert enkelte tilfelle, og digitalisert materiale vil bli publisert på Marcus.


Samling 71b96f0e-b66b-44a2-9739-daf7e4ef3fb2

Samling 4d7cea0e-51f6-4a8c-bd3a-8a92bbe79a03

Samling 26ee7f0e-2469-4a90-8a69-0dc3796dded8

Samling 9506c4db-663e-4b6e-b16f-9b65309c8836

O.W. Fasting

Tekst redigert av O.W. Fasting m.fl. Utgitt mellom 1911-20.

Detaljforretning, Handel, Engrosforretning, Industri, Forsikring, Skipsmegler, Skipsreder, Bankvesen, Forretning, Næringsliv

Bok ubb-brosing-q-0004