Box - Gustav Brosings boksamling 17


Kaare Støylen

1940

Særtrykk av: Nork teologisk tidsskrift, 1940

Prekener, Prester, Teologi

Bok ubb-brosing-box-11-001

1935

Særtrykk av: Hansa-poste julenummer desember 1953, Nr.4, 12.årg. s. 104-108

Bok ubb-brosing-box-16-001

1936

Særtrykk av: Norsk sleksthistorisk tidsskrift 5(1936) s.: 148-157

Kyper

Bok ubb-brosing-box-18-001

1936

Bok ubb-brosing-box-19-001

1857

Bok ubb-brosing-box-19-002

Bok ubb-brosing-box-19-003

Bok ubb-brosing-box-19-004

1892

Undertegnet: Th. Magelesen

1800-tallet, Bergen, Politimester, Lover, Politi, Havnebetjenter

Bok ubb-brosing-box-20-002

Nr.4 desember 1952 11.årg.

Bok ubb-brosing-box-22-003

Fortegnelse over avdøde Albert Henrich Meyers boksamling som skal auksjoneres bort.

Bok ubb-brosing-box-27-001

Utgiitt av Theodor Rose.Pris: 10 øre. No. 7

1800-tallet, Bergen, Dampskip, Skillingsviser, Forlis

Bok ubb-brosing-box-31-029