Haakon Amelns Ibsensamling 0

Haakon Amelns Ibsensamling kom til Universitetsbiblioteket i 1959. Samlingen var en gave fra sønnen Theodor Ameln. Haakon Ameln ble født i Bergen i 1881 og døde her i 1949. Han var medlem av styrene for en rekke firma og kulturinstitusjoner, bl.a. Bergen Offentlige Bibliotek. Haakon Ameln var en aktiv boksamler og hadde i sin tid det største private biblioteket i Bergen. På 1930-tallet var hele samlingen på over 10 000 bind. Samlingen av Ibseniana teller 930 bøker, småtrykk, utklipp og særtrykk, deriblant en del sjeldenheter.

Haakon Ameln var for øvrig svært opptatt av biografi og bibliografi, og utarbeidet en Bibliographia Ibseniana i tre store bind. De håndskrevne protokollene er ordnet alfabetisk etter forfatter, og inneholder referanser til bøker, tidsskrifter, kapitler i bøker m.m. På tilsvarende måte skrev han en Personalia i fem bind med biografiske henvisninger fra Erslews og Ehrencron-Müllers forfatterleksika, og et Biografisk register i fire bind med henvisninger til biografiske artikler i norsk og utenlandsk litteratur. Alle disse finnes nå i bibliotekets manuskriptsamling.

Bøker fra samlingen kan bestilles i Oria og leses på Spesialsamlingens lesesal i HF-bygget på Sydnesplassen 7. Forespørsler om digitalisering vil vurderes i hvert enkelte tilfelle, og digitalisert materiale vil bli publisert på Marcus.