Bokstavklassene 95

Bokstavsystemet ble brukt fra 1948/-49 til 1993. Det er dermed nest eldste klassifikasjonssystemet ved UBB (etter Romertallsamlingen). All viten er oppdelt etter bokstavene i alfabetet fra A-Ø. Bokstavklassene kalles også fagklassene. Samlingen hører til innunder Bibliotek for Humaniora, men de eldste delene av samlingen lånes ut via Spesialsamlingene på lesesalen. Det er det eldste materialet som vil bli digitalisert og presentert her.


Arnauld Berliner

1836

Kunstbok med alfabetet i forskjellige fonter. Har (tilhørt) Ex Libris : Einar Nielsen. Eneste eksemplar i Norge. .

Skriftsystemer, Alfabet, Skrift

Bok ubb-bokstav-a-box-12-01

1783

1700-tallet, Norge, Bokkatalog, Mariakirken, Bibliotek

Bok ubb-bokstav-a-box-16-mar-01-03

L. Wåhlin

1915

Bak i boken finnes to sider med tilsammen syv pålimte originale Ex Libriser fra boksamlinger ved Göteborgs Stadsbibliotek.

Boksamling, Bibliotek, Minneskrift, Bibliotekshistorie, Ex libris

Bok ubb-bokstav-a-box-22-01

Thomas Georg Krog; Henrik Dedechen

1775

Utgitt anonymt. Skrevet av Thomas Georg Krog

1700-tallet, Christi krybbe skoler

Bok ubb-bokstav-b-box-14-01

Peter Christen Asbjørnsen

1852

Folkediktning, Jul, Eventyr

Bok ubb-bokstav-b-o-007-asb-01

Franz Dornseiff

1925

2 opplag

Alfabet, Symboler, Antikken, Magi, Bokstaver

Bok ubb-bokstav-c-0220

Magnus Andersen

1895

Kaptein Magnus Andersen var Norges første sjøfartsdirektør og grunnlegger av Norges Handels og Sjøfartstidende. (Endret navn til, Dagens Næringsliv i 1987)

1800-tallet, Reiseskildring, Sjøreise, Vikingskipsreplikker, Ekspedisjon, Atlanterhavsfart, Amerika, Arktis, Vikingskip, Seilas, Skipsreplikker, Verdensutstillingen i Chicago 1893

Bok ubb-bokstav-d-box-

Johan Nordahl Brun

1804

1800-tallet, Preken, Avskjedstale

Bok ubb-bokstav-d-box-01-01

Hans Jacob Grøgaard

1794

Dedikasjon til Hans Henrich Tybring

1700-tallet, København, Preken, Brann, Christiansborg Slot

Bok ubb-bokstav-d-box-27-01

Bernt Børretzen

1786

Utgitt anonymt. Skrevet av Bernt Børretzen

1700-tallet, Debatt

Bok ubb-bokstav-d-box-35-01

Thomas Georg Krog; Henrik Dedechen

1775

1700-tallet, Bergen, Kristendom, Tale, Korskirken

Bok ubb-bokstav-d-box-35-02

Bernt Børretzen; Rasmus H. Dahl

1786

1700-tallet, Debatt

Bok ubb-bokstav-d-box-35-03

Bernt Børretzen; Rasmus H. Dahl

1786

1700-tallet, Debatt

Bok ubb-bokstav-d-box-35-04

Lauritz Augustinus Rodtwitt

1800

1800-tallet, Bergen, Brannkatastrofe

Bok ubb-bokstav-d-box-35-05

Rollof Greve; Rasmus H. Dahl

1785

Anlediget af S. T. Hr. Confessionarii Bastholms Forsøg til en forbedret Plan i den Udvortes Gud-Tieneste

1700-tallet, Kristendom

Bok ubb-bokstav-d-box-35-06

Philip Fleischer

1800

1800-tallet, Kristendom

Bok ubb-bokstav-d-box-35-08

Christen Brun

1802

1800-tallet

Bok ubb-bokstav-d-box-36-01

Thomas Georg Krog; Henrik Dedechen

1772

Utgitt anonymt. Skrevet av Thomas Georg Krog

1700-tallet, Kristendom

Bok ubb-bokstav-d-box-41-01

Arne Erichsen Wichne; Chrstian A. Dahl; Peder Hersleb

1829

Utgitt anonymt. Skrevet av Peder Hersleb

1800-tallet, Kristendom

Bok ubb-bokstav-d-o-3987

Christopher Dahl; Arne Erichsen Wichne; Hans Bartholin; Iver Brinck

1830

1800-tallet, Sang, Kristendom

Bok ubb-bokstav-d-o-5246-02

R. Dahls Efterleverske; Niels Svenungssen

1810

1800-tallet, Kristendom, Religiøs sang

Bok ubb-bokstav-d-q-0443-01

Christen Brun

1817

1800-tallet

Bok ubb-bokstav-i-box-66-bru-01

Johan Nordahl Brun

1780

1700-tallet

Bok ubb-bokstav-i-box-71-01

Johan Nordahl Brun

1802

1800-tallet

Bok ubb-bokstav-i-box-71-03

Bernt Børretzen; Rasmus H. Dahl

1786

Utgitt anonymt. Skrevet av Bernt Børretzen

1700-tallet

Bok ubb-bokstav-i-box-71-05

Bernt Børretzen; Rasmus H. Dahl

1786

Utgitt anonymt. Skrevet av Bernt Børretzen

1700-tallet

Bok ubb-bokstav-i-box-71-06

Johan Nordahl Brun

1786

1700-tallet

Bok ubb-bokstav-i-box-71-07

Bernt Børretzen

1792

1700-tallet

Bok ubb-bokstav-i-box-74-01

Christian Magnus Falsen; Patrulvagten (Bergen); Jens Schydtz; R.J. Berg

1825

Undertegnet: Bergen den 31te October 1825. Falsen. Parafert: Schydtz

1800-tallet, Bergen, Patruljevakt, Reglement, Instruks

Bok ubb-bokstav-j-box-035-01

1828

1800-tallet, Bergen, Brann, Brannforskrift, Forskrift, Anordning, Plikter

Bok ubb-bokstav-j-box-035-02

1829

1800-tallet, Instruks

Bok ubb-bokstav-j-box-035-03

Det Borgerlige artillerikorps (Bergen)

1807

1800-tallet, Bergen, Reglement, Artillerikorps, Det Borgerlige artillerikorps (Bergen)

Bok ubb-bokstav-j-box-035-04

Patrulvagten (Bergen)

1866

1800-tallet, Bergen, Reglement

Bok ubb-bokstav-j-box-035-07

Patrulvagten (Bergen)

1806

Undertegnet: Ludvig Wiese

1800-tallet

Bok ubb-bokstav-j-box-035-08

Borgervæbningen i Bergen

1800-tallet, Bergens borgervæbning

Bok ubb-bokstav-j-box-035-09

1793

1700-tallet, Brev, Skuespill

Bok ubb-bokstav-j-box-036-01

Johan Nordahl Brun

1793

1700-tallet, "Republikken paa Øen", Brev, Skuespill

Bok ubb-bokstav-j-box-036-02

1772

1700-tallet

Bok ubb-bokstav-j-box-036-03

Fotokopi

1800-tallet, Fattigstell

Bok ubb-bokstav-j-box-041-01

Plakat Undertegnet: Præsident, Borgermester og Raad Vedrører kornmangelen, og inneholder advarsel mot sammenstimlinger

1800-tallet

Bok ubb-bokstav-j-box-056-01

Magnus Andersen

1895

Kaptein Magnus Andersen var Norges første sjøfartsdirektør og grunnlegger av Norges Handels og Sjøfartstidende. (Endret navn til, Dagens Næringsliv i 1987)

1800-tallet, Reiseskildring, Sjøreise, Vikingskipsreplikker, Ekspedisjon, Atlanterhavsfart, Amerika, Arktis, Vikingskip, Seilas, Skipsreplikker, Verdensutstillingen i Chicago 1893

Bok ubb-bokstav-j-o-5553

Peter Christen Asbjørnsen

1850

Folkediktning, Jul, Eventyr

Bok ubb-bokstav-k-o-068-asb-01

Den Gode Hensigt

1822

1800-tallet, Lovgivning

Bok ubb-bokstav-m-box-014-01

Det Nyttige Selskab

1781

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Medlemsliste

Bok ubb-bokstav-m-box-046-02

1772

1700-tallet, Bergen

Bok ubb-bokstav-m-box-075-01

Henrik Dedechen; Philobergus

1772

Philobergus (Bergens-elskeren)

1700-tallet, Bergen, Institusjon

Bok ubb-bokstav-m-box-075-02

Johan Nordahl Brun

1781

1700-tallet, Bergen, Christi krybbe skoler

Bok ubb-bokstav-m-box-084-02

Det Nyttige Selskab

1774

Philobergus (Bergens-elskeren)

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab

Bok ubb-bokstav-m-box-093-01

Ferdinand Anthon de Fine

1775

Philobergus (Bergens-elskeren)

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab

Bok ubb-bokstav-m-box-113-01

Det Nyttige Selskab

1787

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Fortegnelse

Bok ubb-bokstav-m-box-114-01

Bergens Sparebank

1822

1700-tallet, Bergen, Innbydelse, Bergens sparebank

Bok ubb-bokstav-m-box-119-01

Borgervæbningen i Bergen

1814

Oppfordring til å la seg innskrive i Borgervæbningen. Undertegnet: Bergen den 13de October 1814, Lowzow, J.N.Brun, Schydtz. Orig. ib.m. UBB's ekspl. av Bergens Adressecontoirs Efterr. 50(1814), etter nr 36.

1800-tallet, Bergen

Bok ubb-bokstav-o-box-09-01

Christopher Dahl; Jacob Neumann

1800-tallet, Bergen, Undervisning, Håndbok, Skolevesen

Bok ubb-bokstav-p-o-5408

Berent Reinertsen; Wilhelm Teting

1759

1700-tallet, Kobberverk, Gruvedrift

Bok ubb-bokstav-q-box-032-01

Johan Nordahl Brun

1797

Dødsfall, Minnetale, 1700-tallet, Barn

Bok ubb-bokstav-s-box-001-001

1810

1800-tallet, Skillingsviser

Bok ubb-bokstav-s-box-060-01

Daniel Schuman; Birgitha Schuman

1815

1800-tallet, Sang, Leilighetstrykk

Bok ubb-bokstav-s-box-060-02

1811

I samme konvolutt to andre sanger til samme anledning

1800-tallet, Sang, Bryllup

Bok ubb-bokstav-s-box-064-01

1794

1700-tallet, Sang, Prosa

Bok ubb-bokstav-s-box-103-01

Bernt Børretzen; Den Gode Hensigt

1801

Indsendt af Selskabets tienstskyldigste Tiene

1800-tallet, Sang, Fest

Bok ubb-bokstav-s-box-73-01

Esaias Tegnér; Lyder Christian Sagen

Originaltittel: Nattvardsbarnen

1800-tallet, Tale, Konfirmasjon, Konfirmation

Bok ubb-bokstav-s-o-10

Johan Nordahl Brun

1800-tallet, Sang, Bergen

Bok ubb-bokstav-t-box-14-01

Christian Frederik Gottfried Bohr

1829

2. forøg. og omarb. Opl.

1800-tallet

Bok ubb-bokstav-t-box-17-01

Det Harmoniske Selskab

1810

1800-tallet

Bok ubb-bokstav-t-box-18-01

Paul Otto Apian-Bennewitz

1892

Tobindsverk om fiolinen og konstruksjon av denne. Del to, illustrasjonsbind.

Musikk, Instruksjon, Musikkhistorie, Fiolin, Musikklære, Fiolinbue

Bok ubb-bokstav-t-q-378-b

Hilbrandt Meyer

1764

1700-tallet, Bergen, Tørrfisk

Bok ubb-bokstav-u-box-027-02

Det Nyttige Selskab

1825

1800-tallet, Skipsfart, Innbydelse, Dampskipet Oscar, Dampskip

Bok ubb-bokstav-u-box-031-01

Bergenske Studenter-Societetets Bibliotheque

1758

1700-tallet, Bokkatalog, Bibliotek

Bok ubb-mag-a-box-45-stu

Thomas Georg Krog

1775

1700-tallet, Bergen, Kristendom, Tale, Korskirken

Bok ubb-mag-d-box-35-kro

Om Kong Christian V's ankomst til Bergen fra Trondhjem.

1600-tallet

Bok ubb-mag-j-box-47-rel