Himmelbrev 5

I magasinene til Manuskript- og librarsamlingen finner vi flere av de såkalte himmelbrevene, det vil si et brev skrevet av Gud selv og sendt til menneskene enten på mirakuløst vis eller ved at erkeengel Mikael brakte det til jorden.

Det best bevarte eksemplaret av et himmelbrev ved Universitetsbiblioteket er trykt i Bergen en gang mellom 1846 og 1857. Den som beholdt en kopi av himmelbrevet, enten håndskrevet eller trykket, og ikke minst som også etterlevde dets formaninger, skulle skånes for alvorlige plager. Det ble trykket utallige eksemplar av himmelbrevene, og jamført dem som reiste rundt og forsøkte å selge himmelbrev på siste halvdel av 1800-tallet, så hadde nær hver eneste gård allerede et himmelbrev i besittelse. Dette gjenspeiler både populariteten og hvilket alvorstyngende inntrykk disse små skillingstrykkene utgjorde i folks hverdag.


Himmelbrev, sorthvitt variant av ubb-librar-box-008-04.

Skillingstrykk, Himmelbrev, Erkeengel Mikael

Dokument Transkribert ubb-bob-plv-002-01

Nede til venstre står trykket: "Til Trykken befordret af S.H.L.D.".

Skillingstrykk, Himmelbrev

Dokument Transkribert ubb-librar-box-008-01

Himmelbrev, sorthvitt variant av ubb-librar-box-008-04.

Skillingstrykk, Himmelbrev, Erkeengel Mikael

Dokument Transkribert ubb-librar-box-008-02

Med blått blekk nede til høyre står det skrevet for hånd «Thea Andersen».

Skillingstrykk, Himmelbrev

Dokument Transkribert ubb-librar-box-008-03

I magasinene til Manuskript- og librarsamlingen finner vi flere av de såkalte himmelbrevene, det vil si et brev skrevet av Gud selv og sendt til menneskene enten på mirakuløst vis eller ved at erkeengel Mikael ...

Skillingstrykk, Himmelbrev, Erkeengel Mikael

Dokument Transkribert ubb-librar-box-008-04