Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab 754

Tidsskriftet Naturen ble utgitt fra 1877 og gis fremdeles ut den dag i dag. I perioden 1877 til 1892 ble det gitt ut i Oslo, Bergens Museum gav det ut fra og med 1893. Nå administreres det av Universitetet i Bergen og Universitetsforlaget er utgiver.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Se også liste over artiklene i Naturen! (Her vil det fortløpende bli lagt til numre.)


Meteorologi

Samling 28d3e9db-681c-4201-948d-633319bbda6b

Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Jacob Sparre Schneider; John Tyndall

1877

Utgitt av Hans Henrik Reusch, ChristianiaLes mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Geologi, Astronomi, Fysikk, Insekter, Landbruk

Nummer ubb-tskr-naturen-1877-01

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Leonhard Hess Stejneger; Hans Geelmuyden; Jacob Sparre Schneider

1877

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Fysikk, Zoologi, Insekter, Landbruk, Bartre

Nummer ubb-tskr-naturen-1877-02

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Henrik Mohn; Robert Collett

1877

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Paleontologi, Ornitologi, Forskningsekspedisjon

Nummer ubb-tskr-naturen-1877-03

Hans Henrik Reusch; Johan Nordal Fischer Wille; Robert Collett

1877

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Geologi, Botanikk, Zoologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1877-04

Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Jacob Bøckmann Barth; Karl Hesselberg; Elisee Reclus

1877

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Fysikk, Zoologi, Forskningsekspedisjon

Nummer ubb-tskr-naturen-1877-05

Hans Henrik Reusch; Jacob Bøckmann Barth; Hoffmeyer

1877

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Geologi, Meteorologi, Zoologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1877-06

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; N. Wulfsberg; Thorstein Hallager Hiortdahl

1877

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Naturvitenskap, Astronomi, Ornitologi, Zoologi, Kjemi

Nummer ubb-tskr-naturen-1877-07

Hans Henrik Reusch; Theodor Kjerulf; George Poulett Scrope; F. C. Schübeler

1877

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Naturvitenskap, Geologi, Botanikk

Nummer ubb-tskr-naturen-1877-08

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Thomas Christian Thomassen

1877

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Botanikk, Havforskning, Naturvidenskabelige optegnelser

Nummer ubb-tskr-naturen-1877-09

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; Henrik Mohn

1877

Utgitt av Hans Henrik Reusch, ChristianiaLes mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Geologi, Astronomi, Fysikk, Geografi

Nummer ubb-tskr-naturen-1877-10

Hans Henrik Reusch; Leonhard Hess Stejneger; Franz Keller-Leuzinger

1877

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Naturvitenskap, Geologi, Ornitologi, Geografi

Nummer ubb-tskr-naturen-1877-11

Hans Henrik Reusch; Leonhard Hess Stejneger; Friedrich Merkel

1877

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Naturvitenskap, Geologi, Fysikk, Ornitologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1877-12

Hans Henrik Reusch; Theodor Kjerulf; F. C. Schübeler; Hans Geelmuyden; Robert Collett

1878

Utgitt av Hans Henrik Reusch, ChristianiaLes mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Geologi, Paleontologi, Botanikk, Astronomi

Nummer ubb-tskr-naturen-1878-01

Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Paul Kummer

1878

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Astronomi, Marinbiologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1878-02

Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Arthur Frederik Feddersen; Axel Gudbrand Blytt

1878

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Geologi, Botanikk, Astronomi, Ornitologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1878-03

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; Georg Ossian Sars

1878

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Astronomi, Havforskning

Nummer ubb-tskr-naturen-1878-04

Hans Henrik Reusch; Theodor Kjerulf; Oskar Emil Schiøtz; Rodolphe Radau

1878

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Geologi, Fysikk

Nummer ubb-tskr-naturen-1878-05

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Hans Henrik Reusch; Oskar Emil Schiøtz; Johan Nicolai Hertzberg

1878

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Fysikk, Geografi, Kommunikasjon, Kjemi

Nummer ubb-tskr-naturen-1878-06

Hans Henrik Reusch; Jacob Worm-Müller; Otto Wilhelm Thomé

1878

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Geologi, Botanikk, Næringsmidler

Nummer ubb-tskr-naturen-1878-07

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Jacob Bøckmann Barth; Karl Hesselberg; John Tyndall

1878

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Medisin, Botanikk, Meteorologi, Ornitologi, Zoologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1878-08

Hans Henrik Reusch; Axel Severin Steen; Henrik Mohn

1878

Utgitt av Hans Henrik Reusch, ChristianiaLes mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Fysikk, Meteorologi, Geografi

Nummer ubb-tskr-naturen-1878-10

Hans Henrik Reusch; Axel Severin Steen; Sophus Tromholt; Robert Collett

1878

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Geologi, Astronomi, Meteorologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1878-11

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; Arthur Frederik Feddersen

1878

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Astronomi

Nummer ubb-tskr-naturen-1878-12

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; Thomas Christian Thomassen; Jacob Worm-Müller; Maurice Girard

1879

Utgitt av Hans Henrik Reusch, ChristianiaLes mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Astronomi, Fysikk, Kjemi, Næringsmidler, Fysiologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1879-01

Hans Henrik Reusch; Maurice Girard; Carl Anton Bjerknes; Ingebrigt Severin Hagen

1879

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Fysikk, Kjemi, Næringsmidler, Insekter

Nummer ubb-tskr-naturen-1879-02

Hans Henrik Reusch; Carl Anton Bjerknes; Ingebrigt Severin Hagen; E. Sauvage; Jules Jamin

1879

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Fysikk, Meteorologi, Zoologi, Næringsmidler

Nummer ubb-tskr-naturen-1879-03

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; Carl Anton Bjerknes; Ingebrigt Severin Hagen; Jules Jamin

1879

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Geologi, Astronomi, Fysikk, Næringsmidler

Nummer ubb-tskr-naturen-1879-04

Hans Henrik Reusch; Jacob Bøckmann Barth; Carl Anton Bjerknes

1879

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Geologi, Fysikk, Ornitologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1879-05

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; F. Arentz

1879

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Botanikk, Fysikk

Nummer ubb-tskr-naturen-1879-06

Hans Henrik Reusch; Thomas Christian Thomassen; F. Arentz; Johan Nordal Fischer Wille

1879

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Geologi, Botanikk, Fysikk, Zoologi, Geofysikk

Nummer ubb-tskr-naturen-1879-07

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; F. C. Schübeler; Alfred Brehm; Dietrichson; Jacob Stenersen Worm-Müller

1879

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Botanikk, Astronomi, Ornitologi, Geografi

Nummer ubb-tskr-naturen-1879-08

Hans Henrik Reusch; Georg Ossian Sars; Dietrichson; Johan Herman Lie Vogt

1879

Utgitt av Hans Henrik Reusch, ChristianiaLes mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Fysikk, Zoologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1879-10

Hans Henrik Reusch; Benjamin Ward Richardson; Gerhard vom Rath

1879

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Geologi, Fysiologi, Geofysikk

Nummer ubb-tskr-naturen-1879-11

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; F. Arentz; Benjamin Ward Richardson

1879

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Botanikk, Astronomi, Fysikk, Fysiologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1879-12

Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen

1880

Utgitt av Hans Henrik Reusch, ChristianiaLes mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Botanikk, Astronomi, Zoologi, Fysiologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1880-01

Hans Henrik Reusch; Thomas Christian Thomassen; Gerhard Armauer Hansen; John Tyndall

1880

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Fysiologi, Insekter, Geofysikk

Nummer ubb-tskr-naturen-1880-02

Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen

1880

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Zoologi, Fysiologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1880-03

Hans Henrik Reusch; Carl Anton Bjerknes; Dietrichson

1880

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Fysikk, Fysiologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1880-04

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Gerhard Armauer Hansen; F. Arentz

1880

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Botanikk, Zoologi, Fysiologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1880-05

Hans Henrik Reusch; Carl Anton Bjerknes

1880

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Fysikk, Geografi

Nummer ubb-tskr-naturen-1880-06

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; F. Arentz

1880

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Botanikk, Astronomi, Fysikk

Nummer ubb-tskr-naturen-1880-07

Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen; Wilhelm Bergsøe; Robert Collett

1880

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Fysiologi, Insekter

Nummer ubb-tskr-naturen-1880-08

Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; O.A. Corneliussen; Gabriel Auguste Daubrée

1880

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Geologi, Fysikk, Zoologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1880-10

Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen; Christian Frederik Lütken

1880

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Zoologi, Fysiologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1880-11

Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen; Christian Frederik Lütken

1880

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Zoologi, Fysiologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1880-12

Carl Frederik Krafft; Leonhard Hess Stejneger; Hans Geelmuyden; Ludvig Schulerud

1881

Utgitt av Carl Krafft, ChristianiaLes mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Ornitologi, Kommunikasjon, Kjemi, Tidsregning

Nummer ubb-tskr-naturen-1881-01

Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Henrik Mohn; Leonhard Hess Stejneger; Jacob Bøckmann Barth

1881

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Ornitologi, Skogbruk

Nummer ubb-tskr-naturen-1881-02

Carl Frederik Krafft; Jacob Bøckmann Barth; Sophus Septimus Henrichsen; Severin Segelcke Wleügel

1881

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Fysikk, Zoologi, Marinbiologi, Kjemi, Skogbruk

Nummer ubb-tskr-naturen-1881-03

Carl Frederik Krafft; F. Arentz; Johan Nordal Fischer Wille; Dietrichson; Sophus Septimus Henrichsen; Hercules Tornøe

1881

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Botanikk, Fysikk, Kjemi

Nummer ubb-tskr-naturen-1881-04

Carl Frederik Krafft; Axel Severin Steen; Hercules Tornøe; H.O. Jensen; Axel Gudbrand Blytt; Jean-Charles Houzeau

1881

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Botanikk, Astronomi, Meteorologi, Kjemi

Nummer ubb-tskr-naturen-1881-05

Carl Frederik Krafft; Axel Severin Steen; Georg Ossian Sars; H.O. Jensen; Axel Gudbrand Blytt

1881

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Botanikk, Meteorologi, Marinbiologi, Kjemi

Nummer ubb-tskr-naturen-1881-06

Jørgen Brunchorst; Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Thomas Christian Thomassen

1881

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Geologi, Botanikk

Nummer ubb-tskr-naturen-1881-07

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Axel Severin Steen; Sophus Tromholt; Hans Geelmuyden; Ludvig Schulerud; H.O. Jensen; C. Lagrange; A. Lancaster

1881

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Geologi, Astronomi, Meteorologi, Havforskning, Geografi, Kjemi, Fysiologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1881-08

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Carl Frederik Krafft; Theodor Kjerulf; Robert Collett; Francois van Rysselberghe

1881

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Geologi, Zoologi, Kjemi

Nummer ubb-tskr-naturen-1881-10

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Carl Frederik Krafft; Axel Severin Steen; Oskar Emil Schiøtz

1881

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Fysikk, Kjemi, Polarforskning

Nummer ubb-tskr-naturen-1881-11

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Carl Frederik Krafft; F. C. Schübeler

1881

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Botanikk, Kjemi, Fysiologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1881-12

Carl Frederik Krafft; Leonhard Hess Stejneger; Heinrich Göppert; Friedrich Gustav Jakob Henle

1882

Utgitt av Carl Krafft, ChristianiaLes mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Nummer ubb-tskr-naturen-1882-01

Carl Frederik Krafft; Martin Kristian Håkonson-Hansen; Gerhard Armauer Hansen; Johan Nordal Fischer Wille; William Doberck; Ferdinand Dieffenbach; Oluf Rygh

1882

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Nummer ubb-tskr-naturen-1882-02

Jørgen Brunchorst; Carl Frederik Krafft; Dietrichson; Einar Larsen

1882

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Nummer ubb-tskr-naturen-1882-03

Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Jacob Bøckmann Barth; Uhrbrand

1882

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Nummer ubb-tskr-naturen-1882-04

Jørgen Brunchorst; Carl Frederik Krafft; Leonhard Hess Stejneger

1882

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Nummer ubb-tskr-naturen-1882-05

Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Sophus Tromholt; Jacob Sparre Schneider; A. Schroot

1882

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Nummer ubb-tskr-naturen-1882-06

Carl Frederik Krafft; Sophus Tromholt; Albert Andresen

1882

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Nummer ubb-tskr-naturen-1882-07

Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Martin Kristian Håkonson-Hansen; Sophus Tromholt; Hans Geelmuyden; L. Niesten

1882

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Nummer ubb-tskr-naturen-1882-08

Carl Frederik Krafft; Axel Gudbrand Blytt; Vilhelm Bjerknes; Andreas Martin Hansen; Aage Aagaard

1882

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Nummer ubb-tskr-naturen-1882-09

Carl Frederik Krafft; Sophus Tromholt; F. Arentz; Vilhelm Bjerknes; Aage Aagaard

1882

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Nummer ubb-tskr-naturen-1882-11

Carl Frederik Krafft; Martin Kristian Håkonson-Hansen; Leonhard Hess Stejneger; Johan Nordal Fischer Wille; Wilhelm Maribo Schøyen

1882

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Nummer ubb-tskr-naturen-1882-12

Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Gerhard Armauer Hansen; F. Arentz

1883

Udgivet af Carl Krafft, KristianiaLes mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Nummer ubb-tskr-naturen-1883-01

Jørgen Brunchorst; Gerhard Armauer Hansen; Veit Brecher Wittrock

1883

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Tidsskriftet redigeres under Udgiverens Fravær af Cand. pilos. J. Brunchorst)

Nummer ubb-tskr-naturen-1883-02

Jørgen Brunchorst; Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Jac. G. Otto

1883

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Tidsskriftet redigeres under Udgiverens Fravær af Cand. pilos. J. Brunchorst)

Nummer ubb-tskr-naturen-1883-03

Jørgen Brunchorst; Hans Henrik Reusch; Andres Blytt; Hans Geelmuyden; Jac. G. Otto; Axel Hagemann

1883

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Tidsskriftet redigeres under Udgiverens Fravær af Cand. pilos. J. Brunchorst)

Nummer ubb-tskr-naturen-1883-04

Jørgen Brunchorst; Hans Henrik Reusch; Ferdinand Dieffenbach; Adolf Erik Nordenskjøld; H. Rink

1883

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Tidsskriftet redigeres under Udgiverens Fravær af Cand. pilos. J. Brunchorst)

Nummer ubb-tskr-naturen-1883-05

Jørgen Brunchorst; Sophus Tromholt; Jacob Bøckmann Barth

1883

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Tidsskriftet redigeres under Udgiverens Fravær af Cand. pilos. J. Brunchorst)

Nummer ubb-tskr-naturen-1883-06

Jørgen Brunchorst; Carl Frederik Krafft; Martin Kristian Håkonson-Hansen; Japetus Steenstrup

1883

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania

Nummer ubb-tskr-naturen-1883-07

Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Karl Hesselberg; J. Boehm; Japetus Steenstrup; Alex. Angell

1883

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania

Nummer ubb-tskr-naturen-1883-08

Carl Frederik Krafft; Jens Fredrik Schroeter; Oskar Emil Schiøtz; Karl Hesselberg

1883

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg, Assistent ved det meteorologiske Instittut).

Nummer ubb-tskr-naturen-1883-10

Carl Frederik Krafft; Jens Fredrik Schroeter; Karl Hesselberg; Jacob Sparre Schneider

1883

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg, Assistent ved det meteorologiske Instittut).

Nummer ubb-tskr-naturen-1883-11

Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Karl Hesselberg; Adolf Erik Nordenskjøld

1883

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg, Assistent ved det meteorologiske Instittut).

Nummer ubb-tskr-naturen-1883-12

Thomas Christian Thomassen; Leonhard Hess Stejneger; B. Geelmuyden

1884

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg).Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Nummer ubb-tskr-naturen-1884-01

Thomas Christian Thomassen; Hans Geelmuyden; Robert Collett

1884

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg).

Nummer ubb-tskr-naturen-1884-02

Thomas Christian Thomassen; Leonhard Hess Stejneger; P.H.A. Fougner

1884

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg).

Nummer ubb-tskr-naturen-1884-03

Theodor Kjerulf; Leonhard Hess Stejneger; Jacob Sparre Schneider; Christian Wilhelm Blomstrand

1884

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg).

Nummer ubb-tskr-naturen-1884-04

Leonhard Hess Stejneger; Johan Nordal Fischer Wille; Wilhelm Maribo Schøyen

1884

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg).

Nummer ubb-tskr-naturen-1884-05

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Leonhard Hess Stejneger; Ludvig Schulerud; Wilhelm Maribo Schøyen; Theodore N. Gill; A. Østerbol

1884

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg).

Nummer ubb-tskr-naturen-1884-06

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Jens Fredrik Schroeter; Ludvig Schulerud

1884

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg).

Nummer ubb-tskr-naturen-1884-07

Jørgen Brunchorst; Jens Fredrik Schroeter; Robert Collett; A. Østerbol; Didr. Henr. Behrens

1884

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg).

Nummer ubb-tskr-naturen-1884-08

Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden

1884

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg).

Nummer ubb-tskr-naturen-1884-10

Carl Frederik Krafft; Martin Kristian Håkonson-Hansen; Gotfred Eugen Bentzen; Rookes Evelyn Crompton; Addison Emery Verrill; Axel Hagemann

1884

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg).

Nummer ubb-tskr-naturen-1884-11

Axel Severin Steen; Sophus Tromholt; F. C. Schübeler; Jacob Worm-Müller

1884

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg).

Nummer ubb-tskr-naturen-1884-12

Carl Frederik Krafft; Sophus Tromholt; Carl Fisch; John Milne

1885

Udgivet af Carl Krafft, KristianiaLes mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Botanikk, Astronomi, Geofysikk

Nummer ubb-tskr-naturen-1885-01

Carl Frederik Krafft; Jens Fredrik Schroeter; Krätzer

1885

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania

Geologi, Botanikk, Kjemi, Astrologi

Nummer ubb-tskr-naturen-1885-02

Carl Frederik Krafft; F. C. Schübeler; Dietrichson; Jac. G. Otto; Wilhelm Maribo Schøyen; A. Østerbol

1885

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania

Geologi, Medisin, Botanikk, Marinbiologi, Insekter, Geofysikk, Fotografi

Nummer ubb-tskr-naturen-1885-03

Carl Frederik Krafft; Andres Blytt; Wilhelm Maribo Schøyen; Carl Frederik Fearnley; Halfdan Bryn; Karl Lous

1885

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania

Botanikk, Meteorologi, Fotografi

Nummer ubb-tskr-naturen-1885-04

Carl Frederik Krafft; Martin Kristian Håkonson-Hansen; Jacob Bøckmann Barth; Jacob Sparre Schneider; A. Østerbol; Carl Frederik Fearnley

1885

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania

Meteorologi, Ornitologi, Insekter

Nummer ubb-tskr-naturen-1885-05

Carl Frederik Krafft; Gustav Adolph Guldberg; Karl Hesselberg; Johan Nordal Fischer Wille; J.C. Hvoslef

1885

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania

Botanikk, Meteorologi, Ornitologi, Biologi, Fotografi

Nummer ubb-tskr-naturen-1885-06

Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Sophus Tromholt; F. C. Schübeler; Karl Hesselberg; A. Jørgensen

1885

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania

Geologi, Botanikk, Astronomi, Meteorologi, Geofysikk

Nummer ubb-tskr-naturen-1885-07

Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Sophus Tromholt; F. C. Schübeler; Karl Hesselberg; Axel Hagemann

1885

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania

Geologi, Botanikk, Astronomi, Meteorologi, Zoologi, Insekter

Nummer ubb-tskr-naturen-1885-08

Carl Frederik Krafft; Martin Kristian Håkonson-Hansen; Jens Fredrik Schroeter; Leonhard Hess Stejneger; Karl Hesselberg; J.C. Hvoslef

1885

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania

Astronomi, Meteorologi, Ornitologi, Geografi

Nummer ubb-tskr-naturen-1885-10

Jørgen Brunchorst; Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Leonhard Hess Stejneger; Karl Hesselberg

1885

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania

Botanikk, Meteorologi, Geografi

Nummer ubb-tskr-naturen-1885-11