Knud Knudsen

Klokketaarnet ved Hitterdals Kirke, Telemarken.

Klokketårn

Fotografi ubb-kk-1318-3323

Knud Knudsen

Parti fra Hitterdalen, Telemarken

Oversiktsbilde, Stavkirke, Skigard

Fotografi ubb-kk-ns-0837

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Heddal stavkirke er Norges største stavkirke. Den ble bygd ca.1250 og restaurert i 1850-51. Hundre år senere ble den reparert. Kirken er treskipet med svalgang og halvrund koravslutning.

Stavkirke, Steingjerde, Dragehoder, Trekors

Fotografi ubb-kk-1318-0652

Knud Knudsen

Parti af Hitterdalen. Telemarken.

Kulturlandskap, Vei, Stavkirke, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-3320

Knud Knudsen

Parti fra Hitterdalen, Telemarken

Stavkirke, Skigard

Fotografi ubb-kk-ns-0832

Knud Knudsen

Parti fra Hitterdalen i Telemarken.

Gård, Stavkirke

Fotografi ubb-kk-1318-0660

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken.

Heddal stavkirke er Norges største stavkirke. Kirken er treskipet med svalgang og halvrund koravslutning. Den er trolig bygt ca. 1250. Kirken er restaurert i 1850-1851, og reparert hundre år senere.

Stavkirke, Dragehoder, Trekors

Fotografi ubb-kk-1318-0651

Knud Knudsen

Parti af Hitterdalen, Telemarken.

Stavkirke, Skigard

Fotografi ubb-kk-2127-0693

Knud Knudsen

Hovedindgangen til Hitterdals Kirke i Telemarken.

Bunad, Gutt, Stavkirke, Telemarksbunad

Fotografi ubb-kk-1318-0657

Knud Knudsen

Parti fra Hitterdalen i Telemarken

Bolighus, Stavkirke, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0658

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Heddal stavkirke er den største stavkirken i Norge. Kirken ble bygd ca. 1250 og restaurert i 1850-51. Hundre år senere ble den reparert. Kirken er treskipet med svalgang og halvrund koravslutning.

Stavkirke, Dragehoder, Trekors

Fotografi ubb-kk-1318-0653

Knud Knudsen

Parti nær Furuheim i Hitterdalen, Telemarken.

Vei, Tømmer, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-3319

Knud Knudsen

Parti fra Hitterdalen i Telemarken.

Stavkirke

Fotografi ubb-kk-1318-0659

Knud Knudsen

Den sydlige Indgang til Hitterdals Kirke, Telemarken.,

Mann, Stavkirke, Stavkirke-utsmykning

Fotografi ubb-kk-1318-3322

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Den største stavkirken i Norge er Heddal stavkirke. Kirken ble bygd ca.1250, og restaurert i 1850-51. Hundre år senere ble den reparert. Kirken er treskipet med svalgang og halvrundet koravslutning.

Kirke, Dragehoder, Trekors

Fotografi ubb-kk-1318-0655

Knud Knudsen

Parti fra Hitterdalen, Telemarken

Oversiktsbilde, Stavkirke

Fotografi ubb-kk-ns-0838

Knud Knudsen

[Heddal stavkyrkje]

Stavkirke, Steinmur, Kors

Fotografi ubb-kk-nbx-0431

Knud Knudsen

Hovedindgangen til Hitterdals Kirke, Telemarken

Gutt, Stavkirke, Kirke, Bowlerhatt, Vadmeljakke, Vadmelbukse, Stavkirke-utsmykning

Fotografi ubb-kk-1318-3321

Knud Knudsen

(Heddal stavkirke)

Stavkirke

Fotografi ubb-kk-nbx-0029

Knud Knudsen

Parti fra Hitterdalen, Telemarken

Stavkirke, Bygd

Fotografi ubb-kk-ns-0833

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Stavkirke, Dragehoder, Trekors

Fotografi ubb-kk-1318-0656