Gårder 16


Lorentz Diderich Klüwer

Særtrykk av Vestfold-Minne 1967, "Antikvariske Iagtagelser" 1823 av L.D. Klüwer.

Tegninger, Gårder, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Gravplasser, Antikvariske tegninger, Kirke, Kirker

C. W. Røsner

Brev fra C. W. Røsner til Hagbert Falsen 19. januar 1826

1826-01-19

Obligasjon, Gjeld, 1800-tallet, Gårder, Eiendom, Statskasse, Krigshospital

Hagbarth Falsen

Brev 8. mai 1827

1827-05-08

1800-tallet, Gårder, Skjøte, Regning, Brannkontigent, Skatt

Diverse kvitteringer 1825-1826

1800-tallet, Gårder, Salg, Kvittering, Betaling

Hagbarth Falsen

Brev til Herr Krigsråd Ulick 2. november 1825. Trolig skrevet av Hagbarth Falsen.

1825-11-07

Gjeld, 1800-tallet, Gårder, Salg

Brev fra Worsøe? den 2. Oktober 1826.

1826-10-02

1800-tallet, Gårder

Brev datert november 1825 signert Kock.

Gårder, Reise, Kvittering

Nota oktober 1825 om reparasjoner på Christan Magnus Falsens gård.

1825-10-18

1800-tallet, Gårder, Reparasjon

Kvittering på arbeid på Stiftamtmann Falsens gård. Dato 11. juli 1825.

1825-07-11

1800-tallet, Gårder, Bygningsarbeider

Brev til Christian Magnus Falsen 29. april 1826.

1826-04-29

1800-tallet, Gårder, Regnskap

O. Jacobsen

Regnskap på utført arbeid 30. juni 1825.

1825-06-30

1800-tallet, Gårder, Regnskap, Reparasjon, Gips, Kalk, Lønn, Murmester, Spiker

Christian Magnus Falsen

Kvittering på betalt avdrag på Christian Magnus Falsens gård 26. Februar 1828

1828-02-26

1800-tallet, Bergen, Gårder, Eiendom, Kvittering, Avdrag, Kjøp

Honoratus Bonnevie

Brev til Christian Magnus Falsen fra Collegium Academicum ved Det Kongelige Frederiks Universitet (Universitetet i Oslo) 12. desember 1826.

Gårder, Skjøte, Skyld, Universitetet i Oslo, Collegium academicum, Stiftsoverretten

Christian Magnus Falsen

Brev skrevet av Christian Magnus Falsen til Collegium Academicum ved Det Kongelige Frederiks Universitet (Universitetet i Oslo) den 22. desember 1826.

1826-12-22

Gårder, Skyld, Universitetet i Oslo, Collegium academicum

I.C. Dahl

Nogle bemerkninger over Kongsgaarden i Bergen av I.C. Dahl, 1839-1840.

1800-tallet, Bygningsbeskrivelser, Gårder, Arkitekturhistorie

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1940.

1940-08-30

Arkeologi, Brev, Gårder