Juridisk literatur 8

Samlinger knyttet til Juridisk literatur

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0010-16
 • ubb-ms-0021
 • ubb-ms-0029
 • ubb-ms-0051
 • ubb-ms-0055
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0079
 • ubb-ms-0080
 • ubb-ms-0081
 • ubb-ms-0089
 • ubb-ms-0095
 • ubb-ms-0096
 • ubb-ms-0119
 • ubb-ms-0124
 • ubb-ms-0131
 • ubb-ms-0142
 • ubb-ms-0156
 • ubb-ms-0163
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0175
 • ubb-ms-0176
 • ubb-ms-0177
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0182
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0211
 • ubb-ms-0213
 • ubb-ms-0243
 • ubb-ms-0248
 • ubb-ms-0249
 • ubb-ms-0250
 • ubb-ms-0251
 • ubb-ms-0253
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0258
 • ubb-ms-0259
 • ubb-ms-0260
 • ubb-ms-0266
 • ubb-ms-0267
 • ubb-ms-0273
 • ubb-ms-0274
 • ubb-ms-0389
 • ubb-ms-0427
 • ubb-ms-0489
 • ubb-ms-0500
 • ubb-ms-0501
 • ubb-ms-0502
 • ubb-ms-0564
 • ubb-ms-0571
 • ubb-ms-0572
 • ubb-ms-0579
 • ubb-ms-0581
 • ubb-ms-0769
 • ubb-ms-0777-B
 • ubb-ms-0777-C
 • ubb-ms-0777-D

Innbundet i samme bok. avskriftene: "Den Nordske Hirskraa eller Gaards-Rætt" og "Tordt Degens Forklaring offuer den Judske Lough..."

Juridisk literatur, Danmark vedk., Love, Jydske lov, Thor Degns forklaring over jydske lov m.m., Norske ”Gaards-Rætt”

Gulathingsloven

Juridisk literatur, Love, Rettshistorie, Gulatingsloven

Norgis Loug. (Gulatingsloven)

Juridisk literatur, Love, Gulatingsloven, Beregning av landskylden 1628-29, Norges laug 1572 samt rettsbøter til 1598

Hilbrandt Meyer; Willum Bolle Luxdorff

Det bergenske Opløb i 1765. En Samling Aktstykker

1765

Bergen, Kulturhistorie, Norge, Brev, Historie, 1700-tallet, Juridisk literatur, Bergen vedk, Meyers manuskripter, Lokalhistorie, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Striler, Hordaland, Bondeoppstand, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Bergenske laugs-arkiver, Malerlauget i Bergen, Kulturhistorie, Brev, Privilegier vedk., Tegninger (og illustrationer), Juridisk literatur, Søvæsen vedk., Skibsfart vedk., Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Laugsarkivet, Bergen vedk, Arkiver

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Zoologi, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Kirkehistorie, Religion vedk, Excerpter, Juridisk literatur, Bergen vedk, Bergens stift vedk., Dikt, Poesi, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kirker vedk., St. Mariæ kirke i Bergen vedk., Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Love, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprocesser, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen vedk., Bergens museum vedk., Kirkeregnskaper, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Historie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Kirkehistorie, Religion vedk, Juridisk literatur, Skibsfart vedk., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Dikt, Poesi, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kirker vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Bergens museum vedk., Aktstykke, Hjemmelsdokumenter, Gratulation til stiftsbefalingsmand Schouboe, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Fiskerier vedk., Jordskjælv i Noreg, Handelshistorie vedk., Handel vedk., Primstav, Sverrige vedk., Bergenstryk, Aposteldage paa den gl. Primstav, Meyers manuskripter, Topografi, Trykt hefte med billeder av Struensee og Brandts liv, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Klostre vedk, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Aktstykker vedk. processen mod Struensee og Brandt, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendage paa den gl. primstav

Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie

Zoologi, Arkeologi, Brev, Historie, Diplomer, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Kirkehistorie, Religion vedk, Excerpter, Juridisk literatur, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kirker vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Bergens museum vedk., Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselsk. vedk. (Det norske Videnskabers Selskab), Topografi, Klostre vedk, Sprogstudier, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Nomenclator av Sjøborg, Guldfund i Raade, Indsættelse paa tugthuset 1775, Navne (bemerkninger om) i det norske sprog, Byzantisk maleri i B. M., Sødyr, ved Norges kyster, Ordsprog, Guldfund paa Eeg, Runealfabet vedk., Stiftelser i Bergen, Ascidier – efter Milne Edwards, Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816, Legater i Bergen 1816, Museum i Bergen (Hensigtsmæssigheten av oprettelse der). Av W. F. K. Christie, Tyveri og tyve, Redskaper til at slukke ildebrand m. m., Kirker i Bergen 1816, Segl, Mod (om), av W. F. K. Christie, Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Bayeux-teppet