Parkeringsplass 42


Gustav Brosing

[Brannstasjonen]

Gate, Brostein, Personbil, Brannstasjon, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Damsgårdsalm 1. Det gamle og det nye kommunehus.

Kommunehus, Parkeringsplass, Stasjonsvogn

Gustav Brosing

Rådstuen

By- og småsteder, Personbil, Murhus, Parkeringsplass, Rådhus

Gustav Brosing

Rådstuen

1959-05-30

By- og småsteder, Flagg, Brostein, Personbil, Forretningsgård, Murhus, Parkeringsplass, Rådhus, Bank

Gustav Brosing

Torgallmenningen

Flagg, Brostein, Varebil, Personbil, Forretningsgård, Parkeringsplass

Ukjent

[Torgallmenningen. Festspillene 1959]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Flagg, Personbil, Allmenning, Parkeringsplass, Festspill

Gustav Brosing

Tårnplass

By- og småsteder, Gate, Brostein, Personbil, Parkeringsplass, Tinghus

Gustav Brosing

Torallmenningen

By- og småsteder, Personbil, Forretningsgård, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Torgallmenningen

By- og småsteder, Statue, Gatelys, Brostein, Personbil, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Torgallmenningen

By- og småsteder, Statue, Personbil, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Torgallmenningen

By- og småsteder, Statue, Gatelys, Personbil, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Torgallmenningen

By- og småsteder, Turist, Statue, Personbil, Forretningsgård, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Torgallmenningen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Personbil, Allmenning, Kiosk, Parkeringsplass

Gustav Brosing

[Ole Bulls plass]

Butikk, Personbil, Murhus, Parkeringsplass

Gustav Brosing

[Strandgaten 221, Troyehuset]

By- og småsteder, Personbil, Forretningsgård, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Tollbodallmenningen

By- og småsteder, Personbil, Forretningsgård, Allmenning, Parkeringsplass, Sykkelbud

Gustav Brosing

Tollbodallmenningen

By- og småsteder, Personbil, Forretningsgård, Buss, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Troyehuset, Strandgaten 221

By- og småsteder, Personbil, Forretningsgård, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Torgallmenningen

By- og småsteder, Folkeliv, Personbil, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

[Brannstasjonen]

By- og småsteder, Gate, Brostein, Personbil, Brannstasjon, Trafikklys, Parkeringsplass, Trolleybuss

Gustav Brosing

By- og småsteder, Varebil, Personbil, Opel, Folkevogn, Parkeringsplass, Stiftsgård, Saab

Gustav Brosing

Rådstuen

By- og småsteder, Brostein, Personbil, Forretningsgård, Murhus, Trafikkskilt, Parkeringsplass, Rådhus

Gustav Brosing

Tollbodalmennig - Troyegården

1959-05-30

Personbil, Forretningsgård, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Tollbodalmenning - Troyegården

Personbil, Forretningsgård, Allmenning, Parkeringsplass

Gustav Brosing

Tollbodalmenning / Strandgaten

Gate, Personbil, Forretningsgård, Allmenning, Parkeringsplass, Sykkelbud

Gustav Brosing

Øvre Korskirkeallmenning

Mann, Kirke, Varebil, Butikk, Personbil, Lastebil, Folkevogn, Parkeringsplass

Atelier KK

Valkendorfsgaten

By- og småsteder, Brostein, Personbil, Trafikkskilt, Parkeringsplass, Motorsykkel

Atelier KK

Krysset Strandkaien, Strandgaten.

Personbil, Lastebil, Parkeringsplass, Herreekviperingsforretning, Varemagasin

Atelier KK

[Kiosk på Danmarksplass]

Folkemengde, Reklame, Bygninger, Tobakkhandel, Personbil, Boligblokk, Reklameskilt, Kiosk, Aviskiosk, Parkeringsplass

Atelier KK

[Kiosk på Torgallmenningen]

By- og småsteder, Reklame, Tobakkhandel, Personbil, Reklameskilt, Allmenning, Trafikkskilt, Kiosk, Aviskiosk, Parkeringsplass, Manufakturhandel

Atelier KK

[Kiosk på Torgallmenningen]

By- og småsteder, Reklame, Tobakkhandel, Personbil, Reklameskilt, Allmenning, Trafikkskilt, Kiosk, Aviskiosk, Parkeringsplass, Manufakturhandel

Atelier KK

[Kiosk på Holbergsalmenningen]

Kaianlegg, Fjordabåt, Reklame, Gatelys, Personbil, Reklameskilt, Allmenning, Kiosk, Aviskiosk, Parkeringsplass

Atelier K. Knudsen

Bergen

By- og småsteder, Kaianlegg, Fjordabåt, Personbil, Parkeringsplass

Atelier K. Knudsen

[Torgallmenningen]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Postkort, Allmenning, Parkeringsplass

Atelier K. Knudsen

[Torgallmenningen]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Postkort, Buss, Allmenning, Parkeringsplass

Atelier K. Knudsen

[Torgallmenningen]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Postkort, Allmenning, Parkeringsplass

Norvin Reklamefoto

Alfsen & Gundersen

1967-07-03

Personbil, Bakeri, Parkeringsplass

Olai Schumann Olsen

[Det gamle rådhus]

By- og småsteder, Gate, Mann, Brostein, Personbil, Tønne, Sixpence, Håndkjerre, Allmenning, Dress, Parkeringsplass, Rådhus

Olai Schumann Olsen

[Det gamle rådhus]

By- og småsteder, Gate, Mann, Gatelys, Personbil, Håndkjerre, Parkeringsplass, Arbeidsklær, Rådhus

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum]

1966-07-07

Oversiktsbilde, Parkeringsplass, Park, Flyfoto

Ralph L. Wilson

Torvalmenning

By- og småsteder, Sykkel, Butikk, Personbil, Allmenning, Parkeringsplass

Ralph L. Wilson

Store Markevei

By- og småsteder, Gate, Brostein, Personbil, Allmenning, Parkeringsplass, Tinghus