Artikkel skapt av

Publisert: 1911

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1911-03-01


Dette dokumentet er knyttet til emnene Marinbiologi, Oseanografi, Fiske

Er en del av

Naturen. Nr. 3-4, Mars-April 1911, 35te aargang

Utgit av Bergens museum, Med bistand av talrike fagmænd. Redigert av Jens Holmboe. se mer


comments powered by Disqus