Artikkel skapt av

Publisert: 1940

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1940-08-01


Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Biologi

Er en del av

Naturen. Nr. 8-9, August - September 1940, 64. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus