Regning

Dato: 1859-06-17Signatur: ubb-ms-0167-14-019-117


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Relatert til politibetjent Ulvedal og oldermann Lindahl

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver


comments powered by Disqus