Diplom

Dato: 1600Signatur: sab-1600


Eies av Statsarkivet i Bergen

Arveskiftebok for Stransvik skipreide. Inneholder også fortegnelser over hvem som benyttet stolsetene i Strandvik kirke.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Arv, Kirke, Arvebok

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse


comments powered by Disqus