Diplom

Dato: 1647-01-03Signatur: sab-1647-01-03


Pantebrev på plassen Haug.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Pant, Pantebrev, Plass

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus