Diplom

Dato: 1314-02-21


Nettsider
Diplom datert 1314, 21. februar. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 47.


Signatur: ubb-diplom-0005


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Fire menn kunngjør at Arne og Sørkve Bårdsson i Matre (Skånevik) solgte til Peter Pålsson på Audestad fire månedsmatsbol i Steinsletta, og det de eide i notevarpet ved Osen på Myklebust i Skåle (Kvinnherad), for 11 mark brent sølv til hver, og med innløsningsrett.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Kunngjøring, Månedsmatsbol, Salg

Relatert til: Peter Pålsson, Sørkve Bårrdsson, Arne Bårdssøn, Segl 3 på diplom datert 1314, 21. februar. Bergen

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 100
  • 185
  • God
  • Pergament. 4 seglreimer, 1 segl (våpensegl) bevart.

comments powered by Disqus