Diplom

Dato: 1314-02-21


Nettsider
Diplom datert 1314, 21. februar. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 47.


Signatur: ubb-diplom-0005


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire menn kunngjør at Arne og Sørkve Bårdsson i Matre (Skånevik) solgte til Peter Pålsson på Audestad fire månedsmatsbol i Steinsletta, og det de eide i notevarpet ved Osen på Myklebust i Skåle (Kvinnherad), for 11 mark brent sølv til hver, og med rett til å kjøpe alt tilbake etter 20 vintre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol

Relatert til: Peter Pålsson, Sørkve Bårrdsson, Arne Bårdssøn, Segl 3 på diplom datert 1314, 21. februar. Bergen

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 101 mm
  • 192 mm
  • God
  • Pergament. 4 seglreimer, 1 segl (våpensegl) bevart.

comments powered by Disqus