Diplom

Dato: 1324-12-12


Nettsider
Diplom datert 1324, 12. desember. Sandven (Kvam, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum, B.15. Nr. 9 Vedlagt: Fotokopi av det trykte avsnitt i Dipl. Norv.


Signatur: ubb-diplom-0009


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Peter Petersøn, Jon, prest i Øystese, Sigurd på Torsnes og lensmann Ogmund Olafssøn kunngjør, at Peter Peterssøn og Peter på Sandven hadde overdratt Svein i Øystese å stevne Sira Jardar på Strand og Jardar på Børsheim, samt beboerne av Steine, Skeie og Li til å høre de vitnesbyrd som fremførtes angående slektskaps- og svogerskapsforholdet mellom beboerne av Steine, Skeie og Rossaland, samt de vitner som hadde vitnet om nøstetomtene på Sandven, som disse gårders beboere hadde tilegnet seg.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Diplomer, 1300-tallet

Relatert til: Peter Petersøn, Sira Jardar, Ogmund Olafssøn, Jon (Prest i Øystese 1324)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 160 mm
  • 540 mm
  • God
  • Pergament, alle 4 segl mangler.

comments powered by Disqus