Diplom

Dato: 1329-11-25


Nettsider
Diplom datert 1329, 25. november. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.3. Nr. 153. Vedlagt: ”Gjenpart” av oversettelse og anmerkninger ved generaladjutant Ole Elias Holck (overført fra Ms 614 II).Holcks gave.


Signatur: ubb-diplom-0011


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Gulatingslagmann Baard Peterssøn frikjenner ifølge et irettelagt prov Olaf Karl (i Hardanger) for brødrene Romund og Ottars tiltale angående deres mors død.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Rettssak, Diplomer, Gulatings lagmenn, Gulatinget, 1300-tallet, Drap, Dom

Relatert til: Romund (Bergen 1329), Baard Peterssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 85 mm
  • 282 mm
  • God
  • Pergament, levninger av 6. og 8. segl.

comments powered by Disqus