Diplom

Dato: 1329-11-25


Nettsider
Diplom datert 1329, 25. november. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.3. Nr. 153. Vedlagt: ”Gjenpart” av oversettelse og anmerkninger ved generaladjutant Ole Elias Holck (overført fra Ms 614 II).Holcks gave.


Signatur: ubb-diplom-0011


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Gulatingslagmann Baard Peterssøn frikjenner ifølge et irettelagt prov Olaf Karl (i Hardanger) for brødrene Romund og Ottars tiltale angående deres mors død.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, Middelalderen, Rettssak, Gulatings lagmenn, Gulatinget, 1300-tallet, Drap, Dom

Relatert til: Romund, Baard Peterssøn, Olaf Karl

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 85
  • 282
  • God
  • Pergament, levninger av 6. og 8. segl.

comments powered by Disqus