Diplom

Dato: 1339-06-24


Nettsider
Diplom datert 1339, 24. juni. Tungustveit, Skagafjördur (Reykir, Island). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 238 og i Diplomatarium Islandicum B.2. Nr. 466.


Signatur: ubb-diplom-0020


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fem islendinger kunngjør at Arngerd Torgilsdatter gav Einar Gilsson og sin datter Arnfrid alle de penger hun ble tildømt i Bergen fra Margrete, Jonskarts datter.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Rettssak, Kunngjøring, Diplomer, 1300-tallet

Relatert til: Arngerd Torgilsdatter, Einar Gilsson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 97 mm
  • 265 mm
  • Pergament. 3 av 5 seglremmer, men ingen segl bevart.

comments powered by Disqus