Diplom

Dato: 1349-02-22


Nettsider
Diplom datert 1349, 22. februar. Oslo. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 315.


Signatur: ubb-diplom-0035Gå til enkeltside for nedlasting:

Kong Magnus melder almuen i Lom og Vågå, at han atter har lagt fjellvannene Lemundsjøen og Hjærdalsvannet i kongens almenning under bygdens menn, som de ved kongens eldre brev var fratatt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalder, Kunngjøring, Diplomer, 1300-tallet, Konger, Allemannsretten

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 77 mm
  • 230 mm
  • Pergament, seglet mangler.

comments powered by Disqus