Diplom

Dato: 1349-02-22

Laget mellom 1349-02-21 og 1349-02-23Signatur: ubb-diplom-0035Gå til side:

Kong Magnus melder almuen i Lom og Vågå, at han atter har lagt fjellvannene Lemundsjøen og Hjærdalsvannet i kongens almenning under bygdens menn, som de ved kongens eldre brev var fratatt.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, 1300-tallet, Kunngjøring, Konger, Allemannsretten

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 77
  • 230
  • Pergament, seglet mangler.

comments powered by Disqus