Diplom

Dato: 1360-02-01


Nettsider
Diplom datert 1360, 1. februar. Bødal i Loen (?), Stryn (Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 22


Signatur: ubb-diplom-0039


Einar Hugleiksson kunngjør at han har solgt til Isak Helgason 8 månedsmatsleier i Fanatun i Bø i Gardudal (Loen), og fått betalingen. Etter vidisse på pergament, datert Bergen, 15. oktober 1599: se under denne dato. Originalen er tapt. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 22

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol

Relatert til: Einar Hugleiksson, Isak Helgason

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Etter vidisse på pergament, datert Bergen, 15. oktober 1599: se under denne dato.

comments powered by Disqus