Diplom

Dato: 1365-05-15


Nettsider
Diplom datert 1365, 15. mai. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 449.


Signatur: ubb-diplom-0043Gå til enkeltside for nedlasting:

Tre menn kunngjør, at Torbjørn Halsteinssøn og Kvik Ketilssøn solgte til Steinar Nikulassøn et spand og tre månedsmatsbol i gården Haugen i Jonedals sogn, Hardanger.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalder, Kunngjøring, Gårder, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, 6 seglremmer uten segl.

comments powered by Disqus