Diplom

Dato: 1367-01-25


Nettsider
Diplom datert 1367, 25. januar. Loen (Stryn, Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 28.


Signatur: ubb-diplom-0044


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Fire menn kunngjør et makeskifte mellom Sigurd Isaksson og hans hustru Ranhild og Øystein Sigmundsson på vegne av sin datter Gudrid. De skifter mellom seg gårdparter i Loen, Breim og Jølster.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Arv, Skifte, Eiendomstransaksjon

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Etter vidisse på pergament, datert Bergen 15. oktober 1599: se under denne dato.

comments powered by Disqus