Diplom

Dato: 1367-01-25Signatur: ubb-diplom-0044


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Fire menn kunngjør et makeskifte mellom Sigurd Isaksson og hans hustru Ranhild og Øystein Sigmundsson på vegne av sin datter Gudrid. De skifter mellom seg gårdparter i Loen, Breim og Jølster.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnet kunngjør

Relatert til: Diplom datert 1367, 25. januar. Loen (Stryn, Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 28.

Fysisk beskrivelse

  • Etter vidisse på pergament, datert Bergen 15. oktober 1599: se under denne dato.
  • ark

comments powered by Disqus