Diplom

Dato: 1367-08-29


Nettsider
Diplom datert 1367, 29. august. Svartveit (Ullensvang, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 466.


Signatur: ubb-diplom-0046


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Jon Peterson, lensmann i Hardanger, kunngjør at seks lagrettesmenn i hans nærvær verdsatte garden Suerdbueit (Svartveit) til 6 månedsmatsbol.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Eiendom, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 84 mm
  • 210 mm
  • God
  • Pergament. Ca. 210 x 85 med mer, seglremmer og segl mangler.

comments powered by Disqus