Diplom

Dato: 1368-03-24


Nettsider
Diplom datert 1368, 24. mars. Vik (Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegium B.4. Nr. 472.


Signatur: ubb-diplom-0047


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Orm Ogmundssøn selger med sin hustru Gunhilds samtykke til Jomar Erlingssøn 3 månedsmatsbol i Midgården i Ve i Årdal i Sogn

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalder, Gårder, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Relatert til: Orm Ogmundssøn, Jomar Erlingssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 114 mm
  • 224 mm
  • Svært god
  • Pergament, alle segl mangler.

comments powered by Disqus