Diplom

Dato: 1370-10-31


Nettsider
Diplom datert 1370, 31. oktober. Hedmark (Sør-Odal), Strøm (prestegård). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 134


Signatur: ubb-diplom-0049


Hallvard Torleifsson selger en gårdpart i Stanganes på Eidskogen i Solør til Hallvard Toreson. Avskrift ved professor Johan Storm, etter ”Skindbrev lånt af adjunkt D. Grønvold d. 20/8 1895”. Det er ikke opplyst hvor originalen befinner seg. Avskriften må være kommet til biblioteket sammen med Johan Storms bøker og øvrige manuskripter, i 1921. Utrykt (1966)

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel, Prestegårder

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Ark, maskinskrevet

comments powered by Disqus